Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Có hy vọng nào cho đứa con thối lui trong đức tin không?

Hỏi: Có hy vọng cho một đứa con thối lui, không theo Đấng Christ khi trở thành sinh viên đại học không? Làm sao con em tín hữu bảo vệ đức tin trong trường đại học?

Đáp: Có. Kinh Thánh cung cấp niềm hy vọng cho mọi người thối lui, không theo Đấng Christ. Luôn có sự ăn năn – ngay cả sự ăn năn trong giờ phút cuối cùng.

Tuần lễ kỷ niệm sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus vừa qua, đâu đó trong sứ điệp thương khó và phục sinh, chúng ta nghe nhắc đến một tên cướp sắp chết cùng bị đóng đinh với Chúa Jêsus trở lại tin theo Đấng Christ ngay trong giờ phút chót (tham chiếu Ma-thi-ơ 27:38-44; Luca 23:39-43). Tên cướp ăn năn trong giờ phút cuối cùng nầy hoàn toàn được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:8-9). Có hy vọng cho người nầy trong tương lai khi anh nhận sự tha thứ của Chúa Jêsus ngay hôm đó, và vì vậy, anh đã qua đời và đồng đi với Chúa đến Pa-ra-đi.

Thế nhưng, không ai muốn sử dụng thủ đoạn của sự ăn năn trong giờ phút cuối cùng để rồi không tin Chúa từ thuở thơ ấu. Nhiều bậc phụ huynh rất đau buồn về con cái lạc lối, nổi loạn và trở thành những đứa con hoang đàng khi chúng bước vào trường đại học. Hai điều an ủi lớn dành cho cha mẹ tin kính Chúa là không từ bỏ hy vọng và không từ bỏ cầu nguyện cho những con trai, con gái lầm đường lạc lối. Trong lúc phụ huynh có trách nhiệm dạy dỗ, thì con cái cần chuẩn bị cho cuộc chiến đấu vì đức tin.

1) Trách nhiệm của phụ huynh
Đức Chúa Trời kêu gọi tất cả con cái trong gia đình biết vâng lời và tôn kính. Vâng lời là hành động, và tôn kính là thái độ. Tuy nhiên, cả hai điều nầy không tự nhiên mà đến. Kinh Thánh dạy rằng trẻ em phát triển trong bốn phương diện – tâm trí, thể chất, thuộc linh và xã hội (xem Luca 2:52). Khi con cái bước vào thế giới nầy, chúng nó chưa phát triển. Vì vậy, chúng phải được dạy vâng lời chỉ bởi vì đó là điều phải lẽ. Hơn nữa, Đức Chúa Trời thêm vào lời hứa sống lâu dành cho con cái biết vâng lời nếu chúng có thái độ đúng đối với cha mẹ, đó là sự tôn kính – một tinh thần vâng lời (tham chiếu Ê-phê-sô 6:1-3). Thế nhưng, trước khi con cái tôn kính và vâng lời cha mẹ, thì cha mẹ là người dạy dỗ, huấn luyện chúng nó. Tất nhiên, chìa khoá của việc dạy dỗ dành cho bậc phụ huynh là yêu kính Đức Chúa Jêsus Christ và ở dưới sự kiểm soát của Đức Thánh Linh. Vì vậy, trách nhiệm của bậc phụ huynh là dạy dỗ con cái dâng đời sống cho Chúa ngay khi chúng còn thơ ấu. Sách Châm ngôn trong Kinh Thánh cung cấp những lời khuyên dạy thực tiễn dành cho bậc phụ huynh để giúp đỡ con cái trưởng thành trong đức tin.

2) Chuẩn bị cho cuộc chiến đấu vì đức tin
Trường đại học là một môi trường đối nghịch đức tin Cơ Đốc. Làm sao một sinh viên Cơ Đốc vẫn giữ đức tin mặc cho mọi cám dỗ và thách thức trong trường lớp? Làm sao con em chúng ta quân bình thì giờ cho trường lớp và cho Chúa?
(a) Trước tiên, sinh viên Cơ Đốc nhận ra rằng duy trì đức tin Cơ Đốc trong môi trường vô tín là một cuộc chiến. Sứ đồ Phao-lô khuyên học trò thuộc linh của mình là Ti-mô-thê, “Hãy vì đức tin mà chiến đấu dũng cảm, giành lấy sự sống đời đời, là sự sống mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con có lời tuyên xưng tốt đẹp trước mặt nhiều nhân chứng”(1 Ti-mô-thê 6:12). Cũng vậy, Phao-lô khuyên mọi tín hữu, “Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ” (Êph 6:11). Đây là áo giáp thuộc linh mà mọi tín hữu phải mặc tại khuôn viên trường đại học hoặc bất cứ nơi nào khác. Thật tuyệt vời, trong số sáu bộ phận của áo giáp, thì bốn bộ phận liên quan đến Lời của Đức Chúa Trời: gươm được gọi là Lời của Đức Chúa Trời; thắt lưng của lẽ thật; giày của Tin Lành; và đức tin bởi sự nghe Lời Đức Chúa Trời (Tham chiếu Êph 6:11-17; Rô 10:17).
(b) Lời Chúa phải được ưu tiên trong đời sống sinh viên. Đọc Kinh Thánh mỗi ngày, suy gẫm ngày và đêm, nhớ những phân đoạn Kinh Thánh then chốt thích hợp với hoàn cảnh và mang theo suốt cả ngày. Trong trường đại học, các môn học và chuyên ngành loại bỏ Đức Chúa Trời, Đấng tạo hoá và Lời của Ngài. Sinh viên sẽ được giới thiệu đủ loại tác giả thế tục trên thế giới cho đủ loại vấn đề trong các lớp học. Vì vậy, tín hữu Tin Lành học biết Lời Chúa là nội dung của toàn bộ áo giáp trong cuộc chiến vì đức tin, nghĩa là ưu tiên thì giờ tập trung và ưu tiên tăng trưởng càng ngày càng sâu sắc trong Lời Kinh Thánh, vừa để tự vệ vừa để bảo vệ.

Nói tóm lại, có hy vọng cho một đứa con thối lui, không theo Chúa khi bước vào trường đại học bằng sự ăn năn trở về với Đức Chúa Trời. Đồng thời, con em tín hữu cần phải được dạy dỗ về đức tin Cơ Đốc dựa trên nền tảng Lời Kinh Thánh. Cuối cùng, đừng từ bỏ hy vọng nếu con em chúng ta đối diện với khủng hoảng đức tin trong trường đại học bằng sự cầu nguyện.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn