Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sứ điệp lạ kỳ

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 14:18-21

“Ngài phán rằng: Hãy đem đây cho ta. Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ, đoạn, lấy năm cái bánh và hai con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn; rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ, môn đồ phát cho dân chúng. Ai nấy đều ăn no, còn bánh thừa lại thâu được đầy mười hai giỏ. Số người ăn ước chừng năm ngàn, không kể đàn bà con nít.” (BTT)

Năm ổ bánh mì và hai con cá không đủ chu cấp cho 5.000 gia đình. Nhưng chúng là khởi điểm cho một trong những phép lạ nổi tiếng của Chúa Jêsus. Lòng thương xót của Ngài không chỉ giới hạn trong việc chữa lành và rao giảng, Ngài muốn dạy cho các môn đồ biết rằng Ngài chính là Bánh Sự Sống, được ban xuống từ trời để đem sự sống đến cho thế gian. Phép lạ là một trong những “dấu lạ” trong Phúc Âm Giăng nhằm chứng minh thần tánh của Đấng Christ (Gi 6:35).

Các sứ đồ tập sự có thể đã thắc mắc vì sao họ được lệnh gọi đoàn người ngồi lại theo nhóm 50 người (Lu 9:14) vì thực tế không hề có thức ăn. Tuy nhiên, họ đã vâng phục, và đoàn dân sẵn sàng dùng bữa. Khi tạ ơn Chúa về thức ăn trước mặt mọi người, Chúa Jêsus đã làm sáng danh Đức Chúa Trời. Ngài đã bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời bằng cách công khai hóa bánh ra nhiều trước mắt mọi người.

Chúa Jêsus luôn làm việc với Cha Thiên Thượng và Đức Thánh Linh (Gi 6: 63-65). Các môn đồ tận mắt chứng kiến quyền năng thực sự của Đức Chúa Trời. Đến khi họ trở thành những người lãnh đạo Hội Thánh, họ cũng làm việc với Đức Chúa Trời cách mạnh mẽ. Phép lạ này dạy họ một bài học quan trọng rằng không có điều chính đáng nào mà Đức Chúa Trời không thể thực hiện. Không chỉ một phần ăn nhỏ trở thành bữa tiệc lớn mà số bánh thừa đủ cho các môn đồ đến nỗi họ ăn xong vẫn còn dư.

Phép lạ cũng là một ẩn dụ. Không điều chi Đức Chúa Trời làm là vô nghĩa (lời giải thích của Chúa Jêsus về ẩn dụ này nằm trong Giăng chương 6). Tuy nhiên, đó không chỉ là việc cung cấp thông tin cho các môn đồ; mà còn là một phần trong chương trình huấn luyện họ. Các môn đồ phải nương cậy Chúa khi không có sự chu cấp và không nhìn thấy giải pháp. Đối với chúng ta cũng vậy. Chỉ vì chúng ta không thấy giải pháp không có nghĩa là Đức Chúa Trời không biết. Và khi Ngài yêu cầu chúng ta bắt đầu làm điều gì mà chúng ta không hiểu vì sao, thì chỉ cần vâng lời để Ngài cho chúng ta tham dự vào công việc quyền năng của Ngài. Mỗi cuộc “đụng độ” với Chúa là cách Ngài trang bị chúng ta cho bước tiếp theo.

Lạy Chúa của quyền năng và sức mạnh, con cảm ơn Ngài vì Ngài có thể làm mọi điều Ngài muốn. Không điều chi có thể cản lối Ngài. Xin tha thứ cho con vì những lúc con hoài nghi hay lo lắng, không tin tưởng Ngài khi con không thể nhìn thấy con đường phía trước. Xin giúp con tiếp tục bước tới trong đức tin dù cho con không thể nhìn thấy điều gì phía trước; và xin giúp con tăng trưởng trong đức tin mỗi khi con vâng phục, bất chấp sự yếu đuối và những tình huống dường như bất khả thi. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn