Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sự Bình-an trọn vẹn

Kinh Thánh: Phi-líp 4:6-7         

  6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.Câu gốc: “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài” (Ê-sai 26:3).

Câu hỏi suy ngẫm:

  • Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu đừng lo lắng về điều gì?
  • Bằng phương cách nào? Sự bình an của Chúa có đặc điểm gì?
  • Lòng và trí chúng ta được hưởng điều gì? Làm thế nào bạn nhận được sự bình an trọn vẹn?

           Sứ đồ Phao-lô trải qua rất nhiều gian truân trong sứ mạng truyền giáo: “tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng, đòi phen tôi gần phải bị chết, năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục, ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị chìm tàu…” (II Cô-rinh-tô 11:23-25). Với kinh nghiệm phong phú về quyền năng giải cứu kỳ diệu của Chúa, từ trong tù ông viết thư cho Hội Thánh Phi-líp đang gặp khó khăn và khuyên họ “chớ lo phiền chi hết…” dù chuyện nhỏ hoặc chuyện lớn, và trong “mọi sự”, mọi lãnh vực của đời sống! “Phương thuốc” chính là cầu nguyện, nài xin, và tạ ơn (Phi-líp 4:6-7). 

Có nhiều điều chúng ta cần làm khi gặp nan đề, nhưng điều đầu tiên và quan trọng hơn hết là đến trực tiếp với Chúa qua sự cầu nguyện, như người con tâm sự với Cha về khó khăn mình gặp. Thư I Phi-e-rơ 3:12 BTTHĐ cho biết: “Vì mắt Chúa đoái xem người công chính, và tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ. Nhưng mặt Chúa đối nghịch kẻ làm ác.” Chúa là Đấng yêu thương, Ngài sẵn sàng lắng nghe lời nài xin của người gặp hoạn nạn. Nhưng bản tánh thánh khiết khiến mắt Chúa chỉ đoái xem người được xưng công chính, tức là những người ăn năn và được tha thứ. Trong khi cầu nguyện chúng ta hãy trình dâng những nhu cầu cụ thể dù lớn hay nhỏ, vì Lời Chúa dạy, “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (I Phi-e-rơ 5:7). Chúa Giê-xu cũng phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Sứ đồ Phao-lô còn khuyên chúng ta kèm theo lời cầu xin là sự tạ ơn, chẳng những do những gì Chúa đã giúp chúng ta trong quá khứ, nhưng cũng vì tin chắc rằng Cha Yêu Thương sẽ thực hiện điều tốt lành nhất cho chúng ta. Ngài phán: “ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an không phải tai họa…” (Giê-rê-mi 29:11).         

Khi chúng ta hết lòng tìm kiếm Chúa, để tâm trí mình nương cậy nơi Ngài, thì Ngài hứa sẽ gìn giữ chúng ta trong sự bình an trọn vẹn. Ngài như vầng đá, nơi trú ẩn an toàn dù bên ngoài đang có bão tố (Ê-sai 26:3-4). Sự bình an của thế gian là do không có xung đột hoặc khó khăn từ bên ngoài, còn sự bình an Chúa cho như người lính canh gìn giữ cả trí lẫn lòng chúng ta được yên tĩnh hoàn toàn từ bên trong, là huyền nhiệm vượt quá sự hiểu biết của loài người. Đó là món quà bình an trọn vẹn Chúa ban cho tất cả những Cơ Đốc nhân bền lòng khẩn xin.         

Bạn đã từng nếm trải sự bình an trọn vẹn chưa?         

Lạy Chúa, con tạ ơn Cha yêu thương và quyền năng vì Ngài đã, đang và sẽ sẵn sàng giúp đỡ con trong những cơn gian truân. Xin cho con nương cậy nơi Ngài để có sự bình an trọn vẹn.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 10:1-11:8

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn