Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Phố chiến thắng

Ngày 28/12/1797, để đánh dấu sự kiện nước Pháp thắng trận ở nước Ý, thành phố Paris quyết định đặt tên 1 con đường là “Rue de la Victoire” (Phố chiến thắng). Tướng cầm binh đi đánh trận chiến này là Ponaparte. Nhà ông tướng ở số 6 phố Chatereine- Paris. Chính con phố Chatereine này được đổi tên là Rue de la Victoire.
Tên con phố được giữ mãi cho đến ngày nay.

Chiến thắng vĩ đại trong lịch sử không phải do đội quân nào trên đất, mà chính Chúa Jêsus thắng hơn quỷ Satan, thắng hơn sự chết, thắng hơn địa ngục, khi Ngài tranh chiến trên thập tự.
Chính chúng ta đang ở trong “Phố chiến thắng” hay đang ở ngoài “Phố chiến thắng”?
Hãy nghỉ lại xem Chủ nhân Phố chúng ta đang cư ngự:
• Có phải là Chúa Jêsus Christ ngự trị.
• Có Chúa Jêsus Christ ngự trị trong một thời điểm nhất định nào đó khi cần thiết.
• Chúa Jêsus Christ đã không còn.

Đấng đã chiến thắng Satan – Chúa các quỷ. Đấng đã phục sinh vì con người tội lỗi của chúng ta, đảm bảo một “Phố Chiến Thắng” trong đời này và cõi đời sau. Chính bởi dòng huyết Ngài chúng ta được dời từ “Phố Thất bại” sang “Phố Chiến thắng”
Hãy mau dời nhà đến “Phố chiến thắng”.
Hãy nhớ rằng ta thắng được thế gian nhờ đức tin, và từ rày đừng dời ra khỏi PHỐ CHIẾN THẮNG
“Ta thắng nhờ đức tin đây!
Ta thắng nhờ đức tin đây!
Ô, ta cứ đắc thắng vinh thay!
Thắng luôn trên thế gian này.”
Lạy Chúa, xin cho con biết, hiện con đang ở có phải là “Phố chiến thắng”, nơi tấm lòng con có Ngài ngự trị hoàn toàn chưa, xin nhắc con luôn bám chặt lấy Ngài làm cội rễ và cuối cùng của đức tin. Amen.

Nguồn: Sưu tầm.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn