Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sẵn sàng và có năng lực

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 8:1-4

“Khi Đức Chúa Jêsus ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài. Nầy, có một người phung đến gần, lạy Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được. Đức Chúa Jêsus giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì người phung được sạch. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng người rằng: Hãy giữ, chớ nói cùng ai; song hãy đi tỏ mình cùng thầy cả, và dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để làm chứng cho họ.” (BTT)

Ở nơi làm việc, chúng ta cần những người sẵn sàng và có năng lực. Nếu không sẵn sàng, họ sẽ là những người luôn càu nhàu, lưỡng lự thay vì phải làm việc tích cực, và họ sẽ khuyến khích những nhân viên khác bực bội với công việc và những người xung quanh. Ngược lại, nếu không có khả năng làm việc, thì họ sẽ không hoàn thành nhiệm vụ của mình, gây áp lực lên những nhân viên khác và người quản lý. Họ sẽ trở thành khoản nợ lớn vì cần thêm thời gian đào tạo và thậm chí sau đó họ vẫn không thể thực hiện tốt nhiệm vụ.

Chúa Jêsus vừa sẵn sàng đáp lại những người tin cậy Ngài, vừa có thể đáp ứng nhu cầu của họ. Ngài khác hẳn hầu hết các nhà cầm quyền của con người, những người thường không sẵn lòng hoặc không có khả năng giúp đỡ khi có nhu cầu. Người phung trong câu chuyện hôm nay biết rằng anh ta đã bị dân làng và gia đình từ chối vì căn bệnh của mình. Anh có thể nghĩ rằng không ích lợi gì khi đến gần Chúa Jêsus ở giữa đám đông vì họ cũng sẽ khiến anh bỏ đi. Nhưng đức tin của anh đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Anh len lỏi vào đám đông, vượt qua các môn đồ và quỳ xuống dưới chân Chúa Jêsus – trước sự chứng kiến của mọi người.
Anh tin rằng Chúa Jêsus có thể giúp anh: “Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch.” Chúa Jêsus cho thấy Ngài sẵn lòng bằng cách chạm đến người phung (điều mà không ai khác dám làm vì sợ lây bệnh). Sau đó, Ngài đã bày tỏ khả năng chữa lành bằng cách phán một lời để thân thể người phung được sạch, và điều đó đã xảy ra. Mặc dù việc này diễn ra trước công chúng, nhưng đó là cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa. Sự chữa lành trước tiên phải được thầy tế lễ xác nhận; và sau khi cảm tạ Đức Chúa Trời về sự chữa lành, thì người đã lành bệnh có thể trở về nhà và cộng đồng của mình một cách an toàn. Chúa Jêsus không bao giờ tìm kiếm sự nổi tiếng, nhưng Ngài ban thưởng cho đức tin của những người tìm kiếm Ngài bất chấp sự chống đối.

Đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa Jêsus đang thực hiện chiến dịch vận động để nhiều người biết đến, mặc dù một số nhà lãnh đạo tôn giáo kích động đám đông. Chúa Jêsus đang tìm kiếm những người tìm kiếm Ngài – những người có đủ đức tin để vượt qua trở ngại và bất chấp sự chỉ trích của người khác, để trình diện và trình bày nhu cầu của mình với Chúa. Khi họ làm như vậy, Ngài sẵn lòng và có khả năng cứu giúp họ – tha thứ tội lỗi của họ, giải quyết nỗi sợ hãi của họ, đổ đầy Thánh Linh của Ngài, ban cho họ hy vọng về tương lai và sự bình an với Đức Chúa Trời.
Sự sẵn lòng của Chúa phát xuất từ lòng yêu thương, sự thương xót, nhân từ và ân điển của Ngài. Năng lực của Ngài đến từ quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời. Người phung đã nhận ra quyền năng của Ngài trên căn bệnh nan y của mình: nếu bạn biết Ngài có quyền năng, bạn có nghi ngờ sự sẵn lòng của Ngài không? Ngài vẫn sẵn lòng và có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn.

Lạy Chúa quyền năng! Con cảm ơn Chúa về tấm gương của tình yêu thương, lòng thương xót và quyền năng của Chúa Jêsus. Xin tha lỗi cho con vì đã nghi ngờ về quyền năng hoặc sự sẵn sàng bày tỏ tình yêu dành cho con. Xin khiến con tăng trưởng trong đức tin để vượt qua những rào cản mà những người khác đặt để trên đường con đi và can đảm hết lòng tin cậy Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn