Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sẵn lòng để Chúa giúp bạn nhìn thấy

Kinh Thánh: Mác 8:22-26

“Kế đó, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đi đến làng Bết-sai-đa. Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người. Ngài bèn nắm tay người mù, dắt ra ngoài làng, thấm nước miếng trên mắt người, đặt tay trên người, và hỏi có thấy chi không. Người mù ngó lên rồi thưa rằng: Tôi thấy người ta, và nhìn họ đi giống như cây. Rồi Đức Chúa Jêsus lại đặt tay trên mắt người; người nhìn xem, được sáng mắt, thấy rõ ràng cả thảy. Đức Chúa Jêsus khiến người về nhà, và truyền rằng: Đừng trở vào trong làng.” (BTT)

Ở phân đoạn trước (Mác 8:14-21) các môn đồ không thể hiểu Chúa Jêsus là ai. Họ vâng theo tiếng gọi của Ngài nhưng không tin vào quyền tể trị của Chúa. Họ mù quáng trước lẽ thật. Giờ đây, những người bạn của một người mù lại tin rằng Chúa Jêsus có thể đem lại thị lực mới. Việc xảy ra nằm ngoài sự chú ý của dân chúng và không được loan báo ra trong làng sau đó, bởi vì Chúa Jêsus muốn cùng các sứ đồ tập sự vô tín của Ngài gặp riêng người đàn ông. Thế nên, Chúa Jêsus đem người đàn ông ra khỏi bạn bè và đám đông, nhưng các môn đồ thì ở đó để chứng kiến phép lạ cần xảy ra trong tấm lòng của họ.

Đôi khi Chúa Jêsus chỉ cần ra lệnh, thì người bệnh được lành dù cho Chúa không ở gần (Giăng 4:50-53). Lần này Chúa lại “trực tiếp ra tay”. Hãy chú ý tất cả những cách Chúa Jêsus chạm vào người đàn ông này (cầm lấy tay ông… dắt dìu ông… thấm nước bọt lên mắt ông… đặt tay trên mắt ông hai lần). Người đàn ông không thể nhìn thấy Chúa Jêsus, nhưng ông sẵn sàng ở trong tay Ngài. Đó là cách duy nhất để bắt đầu mối liên hệ với Đấng Cứu Thế.

Phép lạ này được thực hiện qua hai giai đoạn không phải vì quyền năng chữa lành của Chúa Jêsus yếu ớt. Khi Chúa Jêsus chạm vào người mù, đức tin của ông được tăng trưởng. Lúc đầu, người đàn ông nhìn thấy các môn đồ như những thân cây chuyển động, nhưng khi được Chúa Jêsus chữa lành, ông có được thị lực như bình thường. Nhìn thấy là ẩn dụ Kinh Thánh dùng để chỉ sự hiểu biết. Mười hai sứ đồ có tâm linh cứng cỏi như những thân cây biết đi (Mác 8:17). Dù đã chứng kiến những phép lạ của Chúa Jêsus, nhưng họ không hoàn toàn phó thác cuộc đời mình cho Ngài. Họ đã chứng kiến Ngài cho 5.000 người ăn (Mác 6:30-44), và sau đó là cho 4.000 người ăn (Mác 8:1-10), nhưng họ vẫn lo lắng khi không có đủ bánh cho chuyến hải trình kế tiếp. Lẽ ra phép lạ đầu tiên phải khai sáng họ và phép lạ thứ hai xác nhận rằng Chúa Jêsus là Đấng có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng Chúa Jêsus nói rằng họ không thể nhìn thấy điều đó: lòng họ cứng cỏi như những kẻ sùng đạo tuân thủ luật pháp cách tuyệt đối (Mác 6:15-16).

Người mù biết mình không thể nhìn thấy nên sẵn lòng để người khác dẫn ông đến với Chúa Jêsus; và để Chúa Jêsus dẫn ông đi đến nơi ông không nhìn thấy, cho đến khi ông nhìn thấy được rõ ràng. Người đàn ông bị mù, nhưng ông tin cậy Chúa Jêsus. Ngược lại, các môn đồ có thị lực nhưng không biết làm cách nào để tin cậy Thầy của mình trong mọi việc. Họ có thể cho rằng mình đang giúp đỡ Chúa Jêsus mà không nhận ra họ cần Ngài khai sáng biết bao. Tôn giáo vẫn đang làm lu mờ thân vị của Chúa Jêsus. Âm nhạc có thể khiến chúng ta không còn chú ý đến sự thờ phượng, sự tích cực có thể thay thế cho lòng mộ đạo, việc học tập dễ khiến lòng chúng ta trở nên lạnh lùng hay thậm chí cầu nguyện có thể trở thành một thói quen máy móc. Tuy nhiên, khi bạn đặt mình trong tay Chúa Jêsus, hoàn toàn tin cậy vào lòng thương xót và sự tha thứ của Ngài trong quá khứ, ân điển và sức mạnh của Ngài cho tương lai, thì toàn bộ cách nhìn của bạn sẽ thay đổi. Điều chưa biết không còn đáng sợ nữa, và thực tại không còn khiến bạn nản chí. Hôm nay và ngày mai đều an toàn như nhau khi bạn để Ngài dẫn dắt. Việc để cho Ngài biến đổi bạn có thể giúp bạn thật sự mở rộng tầm mắt khi bạn thấy được quyền năng yêu thương từ một Chúa Jêsus có thật.

Lạy Chúa Jêsus Christ, con cảm ơn Ngài về tất cả những điều Ngài đã làm cho con, và xin tha thứ cho con vì những lần con không tôn cao chính mình Ngài. Con sẵn lòng ở trong tay Ngài. Xin hành động trong đời sống con thông qua Lời Ngài và bởi Thánh Linh Ngài để con có thể đến với bạn bè và gia đình con, cùng thoả vui trong tình yêu của Ngài. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn