Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúa Jêsus là ai?

Kinh Thánh: Mác 8:27-30

“Đức Chúa Jêsus đi khỏi đó với môn đồ mình, đến trong các làng gần thành Sê-sa-rê Phi-líp. Dọc đường, Ngài hỏi môn đồ rằng: Người ta nói ta là ai? Thưa rằng: Kẻ thì nói là Giăng Báp-tít; người thì nói là Ê-li; kẻ khác thì nói là một trong các đấng tiên tri. Ngài hỏi: Nhưng các ngươi thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng: Thầy là Đấng Christ. Đức Chúa Jêsus bèn cấm ngặt môn đồ chớ nói sự mình cùng ai hết.” (BTT)

“Dọc đường” nghe như một lời bình luận bất chợt, nhưng với Chúa Jêsus, không việc gì là ngẫu nhiên hay tình cờ cả. Ngài lựa chọn thời gian và địa điểm để can thiệp vào cuộc sống của con người. Như thường lệ, người Thầy đang hướng dẫn cho những lãnh đạo của Hội Thánh tương lai; đặt câu hỏi để kiểm tra hiểu biết của họ. Chúa muốn biết họ nghĩ Ngài là ai, nhưng Ngài mở đầu cuộc trò chuyện bằng cách dò hỏi họ đã nghe được gì từ những người khác. Câu trả lời được nhiều người ưa thích đó là Chúa Jêsus là “một đấng tiên tri”. Rõ ràng Chúa Jêsus phát ngôn với thẩm quyền đến từ Đức Chúa Trời (Mác 1:27), và các phép lạ đã xác nhận lời của Ngài (Giăng 14:11). Nhưng ở một phương diện nào đó, “đấng tiên tri” là một khái niệm an toàn (Ma-thi-ơ 21:11), một khái niệm mang tính sùng đạo mà không đòi hỏi lòng trung thành của con người.

Nhưng sau đó, sự chú ý hướng về các môn đồ. Họ nghĩ gì về danh tính của Chúa Jêsus? Phi-e-rơ mạnh dạn lên tiếng: “Thầy là Đấng Christ” (Đấng Mết-si-a)! Ông đã liên kết chính xác bản tính của Cứu Chúa Jêsus với các lời tiên tri trong Cựu Ước, có lẽ là Ê-sai 61:1-3. Phi-e-rơ nói đúng, nhưng ông không hiểu hết ý nghĩa của điều ông đã nói. Họ không nhận ra rằng Đấng Mết-si-a cũng chính là Người Đầy Tớ Chịu Khổ trong Ê-sai 53:1-12. Vai trò của Đấng Mết-si-a là vấn đề sinh tử đối với Chúa Jêsus và với hầu hết các môn đồ (Giăng 11:16). Đó là lý do vì sao Chúa Jêsus không muốn lời xưng nhận riêng tư bị lan truyền rộng rãi khi thời điểm của Ngài chưa đến.

Thập hình đang gần kề. Chúa Jêsus cần trang bị cho đội ngũ của Ngài. Dù Phi-e-rơ tuyên bố danh tính của Đấng Christ, nhưng ông không hề muốn nghe Thầy mình sẽ bị trừng phạt với tư cách một kẻ phản bội và một tội phạm (Mác 8:31-33). Sau này, lòng trung thành của Phi-e-rơ được kiểm tra cách cá nhân trước khi gà gáy vào sáng ngày Chúa chịu thương khó. Và ông đã trượt bài kiểm tra đó (Lu-ca 22:54-62). Cho đến chừng được đầy dẫy Đức Thánh Linh, ông mới dám mạnh dạn khẳng định Chúa Jêsus không chỉ là Đấng Christ, mà còn là Đức Chúa Trời. Cho dù chúng ta có gán cho Chúa Jêsus danh xưng tôn giáo nào đi nữa, nhưng nếu không thuận phục Ngài là Chúa của chúng ta, thì chúng ta cũng không có mối liên hệ thật sự nào với Cứu Chúa của thế gian; và chúng ta không thể làm điều đó trừ khi chúng ta tin nhận Ngài (Giăng 1:12) và nhận được Thánh Linh của Ngài (I Cô-rinh-tô 12:3).

Danh tính của Chúa Jêsus vẫn luôn là vấn đề quan trọng nhất trên thế giới. Nhưng điều quan trọng nhất đối với mỗi chúng ta là chúng ta có thuận phục Ngài là Chúa hay không (II Sử-ký 30:8). Đó là vấn đề sống chết đối với mỗi linh hồn. Các cuộc thảo luận về tôn giáo có thể an toàn, nhưng chúng chỉ là những lời sáo rỗng trừ khi chúng ta nhận Chúa Jêsus Christ làm Chúa. Cho dù mọi người nghĩ gì về chúng ta hay Hội Thánh đi chăng nữa, điều tối quan trọng vẫn là cách họ đáp ứng với tình yêu hy sinh của Đấng Christ và thẩm quyền tối thượng của Ngài. Kỳ lạ thay, đó là chủ đề dường như bị đóng băng trong hầu hết các cuộc trò chuyện của Cơ Đốc nhân! Vì vậy, có lẽ đã đến lúc hâm nóng văn phòng làm việc và các cuộc bàn luận xã hội của bạn bằng câu hỏi: “Bạn nghĩ Chúa Jêsus là ai?”! Kinh Thánh là thẩm quyền duy nhất để bạn tìm ra câu trả lời, và lối sống khiêm nhường tin cậy của bạn là bằng chứng cho thấy phép lạ Chúa Jêsus đã làm trong bạn.

Lạy Đức Chúa Cha, thật là một đặc ân khi con được biết Chúa Jêsus là ai, là Đấng mà Ngài đã chọn làm Cứu Chúa của cả thế gian! Xin tha thứ cho con vì con đã không vâng phục Ngài như con phải làm và đã không hỏi mọi người nghĩ Chúa Jêsus là ai. Xin cho con giúp bạn bè và đồng nghiệp cùng suy ngẫm về danh tính của Chúa Jêsus, và giúp con can đảm đặt ra câu hỏi quan trọng này. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn