Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Con ngựa ích kỷ

Ông Esope kể câu chuyện ngụ ngôn sau:

Người chủ kia chất những bao lúa lên xe rồi tra một con lừa và một con ngựa vào để kéo. Chỉ một đoạn đường ngắn mà nó đã đuối sức. Lừa xin với ngựa rằng: “Anh ngựa ơi, anh còn khỏe, cố gắng kéo mạnh một chút, đỡ phần gánh nặng giùm tôi”. Ngựa hí vang rồi nói: “Hai đứa như nhau, đều phải kéo nặng, chuyện ai nấy làm, anh làm như tôi nhẹ nhàng hơn anh không bằng!”.

Lừa ra sức nài nỉ: “Nếu anh không kéo giúp, e rằng kiệt sức quá, tôi sẽ chết, lúc ấy có khi chủ bắt anh phải kéo một mình, thì tội nghiệp cho anh”. Nhưng con ngựa vẫn khăng khăng không chịu đỡ đần cho bạn.

Đường càng xa, xe càng nặng, con lừa không chịu nổi, tắt thở! Ngựa phải kéo xe một mình, nhưng nào những thế thôi, trên xe còn chở thêm cái xác con lừa tội nghiệp. Lúc ấy, ngựa bèn than thở rằng: “Tôi thật ngu dại, không nghe lời kêu cứu của bạn, bây giờ khổ thân”.

Suy gẫm:

Cơ Đốc nhân có tình yêu Chúa sẽ có thể vui với cái vui và khóc với nỗi buồn của người khác, cảm thông với tâm trạng của họ, bằng cách tự đặt mình vào tình cảnh. Có như thế chúng ta mới biết mình cần phải làm gì để san sẻ gánh nặng của những ai cần đến.

Hãy tập sống quên mình và hy sinh như cách Chúa đã đối với chúng ta.

Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.” (Ga-la-ti 6:2)

Nguồn: sưu tầm

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn