Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Quỉ dữ cướp giật

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:18-19

“Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàng.” (BTT)

Mọi người nghe Chúa Jêsus giảng dạy sẽ hiểu về việc gieo hạt bằng tay. Đó không phải là một phương pháp gieo chính xác để đảm bảo rằng hạt giống rơi xuống chỗ đất màu mỡ, mà một số hạt sẽ rơi trên lối đi. Người gieo cũng sẽ không cô đơn. Chim chóc sẽ bay về cánh đồng để tìm mồi. Chúng sẽ khó tìm thấy hạt giống trong các kẽ hở của đất được cày xới kỹ, nhưng chim sẽ ăn những hạt giống rơi dọc đường.

Trong ẩn dụ này, hạt giống tượng trưng cho Phúc Âm; nói cho mọi người biết bằng cách nào để trở thành một phần của nước thiên đàng. Sứ điệp là từ Đức Chúa Trời (Lời Chúa), nhưng được các sứ giả của Ngài (các sứ đồ và sau đó là Hội Thánh) rao giảng. Đất tượng trưng cho tấm lòng của người nghe. Trong trường hợp này là đất trên lối đi. Loại đất này thật sự chỉ là con đường đất đã trở nên cứng do quá nhiều dấu chân dẫm lên và không thể làm cho hạt giống nào nẩy mầm.

Các sứ đồ thực tập cần biết rằng họ không đơn độc. Đúng vậy, họ có thể ra đi theo nhóm hoặc từng cặp, và Đức Thánh Linh của Chúa ở cùng họ. Nhưng quỉ dữ cũng ở đó. Sa-tan là tên riêng của ma quỷ – hắn ác về mọi mặt, dù hắn mạo làm làm thiên sứ sáng láng (2 Cô-rinh-tô 11:14). Công việc của Sa-tan không chỉ là nói dối (Giăng 8:44), mà còn cố sức cướp giật Lời đã gieo ra, ngăn cản con người suy nghĩ về Lời hoặc để cho Lời thấm vào lòng. Sa-tan làm điều nầy bằng nhiều cách: làm cho chúng ta mất tập trung, bối rối, nhạo báng chúng ta và làm cho chúng ta sợ hãi. Mục đích của Sa-tan là ngăn chúng ta hiểu ý nghĩa của Lời Chúa và không quan tâm đến những gì Chúa đang phán.

Thế giới này không trung lập về mặt tâm linh. Thế giới đang ở trong sự kìm kẹp của “vua chúa của thế gian này,” là Sa-tan, kẻ giả danh đang ngồi trên ngai của Chúa Jêsus (Giăng 12:31). Phúc Âm là chìa khóa để giải phóng mọi người khỏi sự thống trị của Sa-tan và do đó, Phúc Âm trở nên “nguy hiểm” đối với Sa-tan. Vì vậy, quỉ dữ nỗ lực ngăn cản con người tiếp cận với lẽ thật. Quỉ dữ làm cho lòng người cứng cỏi, chống nghịch Chúa, và cho rằng cuộc sống khó khăn là do “Chúa không chăm sóc.” Sa-tan sẽ làm mọi cách để chống lại Lời của Đức Chúa Trời. Cũng một lẽ ấy, hạt giống nào đó rơi vào kẽ đất đầy bụi, nếu có đủ thời gian để đâm rễ thì nó sẽ có đủ sức mạnh để đâm chồi và lớn lên. Công tác truyền giáo cũng như vậy.

Lạy Cha Thiên Thượng, cảm ơn Chúa đã nhắc nhở con rằng Sa-tan đang hành động trong thế giới này để ngăn cản mọi người tiếp cận Lời của Ngài. Xin tha thứ khi con quên rằng cuộc chiến tâm linh là có thật và quỉ dữ sẽ làm tất cả những gì có thể để con người phân tâm và bối rối để rồi họ không dành thời gian lắng nghe Lời Ngài. Xin giúp con đừng nản lòng nhưng kiên trì chia sẻ Phúc Âm của Ngài, để tình yêu thương của Ngài cũng sẽ làm tan vỡ ngay cả những tấm lòng cứng cỏi. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn