Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Phước hạnh khi ở đúng nơi và đúng lúc

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:16-17

“Nhưng phước cho mắt các ngươi vì thấy được; phước cho tai các ngươi, vì nghe được! Quả thật, ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy, mà chẳng được thấy; ước ao nghe điều các ngươi nghe, mà chẳng được nghe.” (BTT)

Cựu Ước là câu chuyện về sự chờ đợi: chờ đợi sự xuất hiện của Đấng Mết-si-a của Đức Chúa Trời, là Chúa Jêsus. Trong thời gian đó, những người như Áp-ra-ham, Môi-se và Đa-vít ước ao được gặp Đấng sẽ thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời (Giăng 8:56). Họ tin rằng Đấng Mết-si-a sẽ đến nhưng không bao giờ có được niềm vui được nhìn thấy Ngài. Họ được khen ngợi vì đức tin của họ, mà không biết tại sao sự chậm trễ quá lâu. Thật ra, họ đang chờ đợi Hội Thánh được trọn vẹn trước khi Chúa Jêsus trở lại (Hê-bơ-rơ 11:39-40).

Nếu họ có mặt khi Chúa Jêsus sống trên đất này, thì niềm vui của họ sẽ lớn biết bao (giống như Si-mê-ôn và An-ne khi gặp hài nhi Thánh – Lu-ca 2:25-38). Trái lại, các môn đồ dường như ngạc nhiên mỗi khi Chúa Jêsus xuất hiện trước công chúng. Họ đã được dạy phải trông đợi Đấng Mết-si-a nhưng không biết tại sao khi Ngài ở giữa họ, họ lại khó có thể tin được mình đã thấy Ngài (Lu-ca 12:28; Giăng 7:5). Tuy nhiên, họ đang nhìn thấy sự ứng nghiệm của những lời tiên tri trong Cựu Ước.

Nhìn và nghe đi kèm với một trách nhiệm. Các môn đồ phải học biết ý nghĩa của những gì họ đã thấy và nghe. Cuối cùng Phi-e-rơ đã thốt lên rằng Chúa Jêsus là “Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống” (Ma-thi-ơ 16:16). Chúa Jêsus nói cho Phi-e-rơ biết rằng kết luận của ông không phải là suy luận từ lý luận của con người, mà là do Đức Chúa Trời soi dẫn (Ma-thi-ơ 16:17).

Nhiều người nghĩ rằng nếu họ nhìn thấy Chúa Jêsus thì họ đã tin Ngài. Không nhất thiết là như vậy. Hầu hết đám đông năm nghìn người đã ăn bánh và cá, cuối cùng yêu cầu đóng đinh Ngài. Còn những người tin nhận Ngài thì đã ở đúng nơi vào đúng thời điểm: vá lưới, bàn thu thuế, lắng nghe một người anh em hoặc một người bạn khi Chúa Jêsus đi cùng. Chúng ta có thể không nhận ra những cuộc hẹn hàng ngày mà Đức Chúa Trời đang dành cho chúng ta, để giúp người ta nhìn thấy Chúa Jêsus và đáp ứng tình yêu của Ngài. Nhưng Ngài đang dẫn con người đến đúng nơi đúng lúc để họ có thể tin nhận Ngài và được ban phước.

Lạy Chúa của thời gian và không gian! Con cảm ơn Ngài đã cho con chờ đợi để con thêm khao khát Ngài. Cảm ơn Ngài đã sắp xếp thời gian và nơi chốn để con có thể đáp ứng Lời Ngài và tiếp nhận tình yêu của Ngài. Xin tha thứ cho con vì đã bỏ lỡ những cơ hội mà Ngài đã ban, và vì không nhận ra những cuộc hẹn mà Ngài đã sắp xếp cho con. Xin giúp con tin rằng Ngài sẽ thực hiện lời hứa của Ngài và học cách kiên nhẫn chờ đợi. Cũng hãy giúp con nắm bắt những cơ hội Chúa trao cho con mỗi ngày để tôn vinh Ngài, nhận biết Ngài đã sắp đặt cuộc hẹn cho con. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn