Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Phước cho những kẻ đói khát sự công bình

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:6

“Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ” (BTT)

Đói và khát là những trải nghiệm khủng khiếp, nhưng nếu không có những phản ứng về nhu cầu của cơ thể thì không em bé nào có thể sống sót. Đói và khát là những tín hiệu báo động sinh lý cần thiết để một người cần phải hành động và cần được thỏa đáp. Chúa Jêsus đã sử dụng hình ảnh minh họa thể chất này để áp dụng cho sự khao khát sâu thẳm bên trong muốn được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, làm đẹp lòng Ngài và tận hưởng ân huệ và mối thông công với Ngài.

Câu chuyện trong Cựu Ước về dân sự của Đức Chúa Trời trong đồng vắng cho thấy Ngài đã quan tâm thoả đáp nhu cầu cần thiết của họ; Chúa đã cung cấp ma-na – thức ăn cho họ trong 40 năm (Xuất 16:35). Chúa cũng bày tỏ Ngài quan tâm đến nhu cầu sâu xa hơn, đó là sự đói khát của linh hồn đối với Ngài (Ê-sai 55: 2). Ngài hứa sẽ làm cho lòng mệt mỏi được no nê, và lòng buồn rầu lại được đầy dẫy (Giê 31:25). Sự đói khát của linh hồn là kết quả của tình trạng chết đói tâm linh, và nếu không được thỏa mãn, tình trạng đói liên tục sẽ trở nên bình thường: chúng ta gọi là chứng biếng ăn, một tình trạng mà người đó không biết mình trông ốm yếu như thế nào.

Thật là phước hạnh khi biết tình trạng thật của chúng ta, và cần thực hiện những bước cần thiết để trở nên tốt đẹp. Chúa Jêsus phán rằng cảm thấy khao khát Đức Chúa Trời, mong mỏi tình yêu của Ngài và mong muốn được Chúa đẹp lòng thật là tốt đẹp.
Thật vậy, như một đứa bé khóc đòi sữa, những ai kêu cầu với Chúa sẽ được thoả đáp. Từ liệu “cầu nguyện”, mà chúng ta thường sử dụng theo nghĩa tôn giáo, đơn giản có nghĩa là “kêu cầu”. Đây không chỉ là lời kêu van để được đáp ứng các nhu cầu thuộc thể mà là một ước muốn bên trong được lớn lên trong Chúa và công bình trước mặt Ngài. Đó là lời khẩn nguyện bày tỏ sự bất lực và thậm chí là tuyệt vọng mà Chúa không bỏ qua.

Tuy nhiên, tình trạng suy tâm linh cũng quá phổ biến. Nhiều người sở hữu một ảnh tượng riêng lệch lạc của mình mà cho là chúng được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Họ không thể thấy chính mình như Chúa thấy họ và họ nghĩ rằng họ không cần phải công bình trước mặt Đức Chúa Trời hoặc cần lòng nhân từ của Ngài. Lời hứa ban phước cũng dành cho họ: bất cứ nơi nào có người kêu cầu danh Chúa thì được cứu (Công 4:12).

Và những ai lang thang xa cách Chúa sẽ được phục hồi nếu họ khao khát sự công bình của Ngài (Lu 15:32). Mỗi ngày, tất cả chúng ta cần quyết định kêu xin Chúa để chúng ta ngay thẳng với Ngài, khi chúng ta ăn năn và tìm kiếm sự phục hồi. Chúng ta càng trì hoãn, thì càng gặp rắc rối. Vì vậy, hãy khao khát sự công chính ngay hôm nay!
Lạy Đức Chúa Trời nhân từ, cảm ơn Ngài vì Ngài ban cho con bản năng sâu thẳm bên trong muốn được công bình trước mặt Ngài. Xin tha thứ cho con vì có những lúc con đã sống trong tình trạng chết đói tâm linh, và không nhận biết mình cần Chúa nhiều thế nào. Xin một lần nữa làm đầy trong con lòng khao khát chính Chúa và ban cho con ân điển của Ngài để con có thể dạn dĩ bước đi với Ngài, và phục vụ Ngài cách đẹp lòng. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn