Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Phước cho những kẻ hay thương xót

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:7

“Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót.” (BTT)

Những tranh luận ác liệt và sôi nổi trên thương trường đều nhằm giành lợi thế cho mình: lòng thương xót bị cho là yếu điểm đáng bị khinh thường, trừ khi đó là cách để điều khiển người khác. Chúa Jêsus không bao giờ điều khiển người khác: Ngài đặc biệt bày tỏ lòng thương xót với những người yếu thế. Thế mà Ngài lại bị khinh thường vì tôn trọng phụ nữ, bị quở trách vì quan tâm đến thiếu nhi, bị lên án vì gặp gỡ những người bị bệnh phung và bị mắng nhiếc khi chịu đóng đinh. Dù vậy, Chúa vẫn cầu nguyện để xin Cha tha thứ cho họ (Lu 23:34). Họ không thương xót Chúa Jêsus, nhưng Ngài tỏ lòng thương xót đối với người bị đóng đinh bên cạnh Ngài (Lu 23:39-43).

Thương xót không phải là thái độ ra vẻ kẻ cả hay hạ cố: tức là không xem thường những người yếu thế và cũng không khoác lác về lòng tử tế. Lòng thương xót thừa nhận rằng bản thân người khác không có gì xứng đáng cả nhưng lại thích nâng họ lên mà không cần nghĩ đến phần thưởng. Lòng thương xót chiếm phần lớn trong bản chất của Đức Chúa Trời. Thương xót rất gần với yêu thương, nhân từ và thành tín: thương xót là bày tỏ lòng nhân từ đối với những người không xứng đáng. Lòng thương xót bỏ qua sự trừng phạt để ban phước cho người không đáng yêu. Nếu không có lòng thương xót, thì không có hy vọng cho tội nhân. Nhưng Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót (Êph 2:4) chính là lý do Chúa là nguồn của hy vọng.

Những ai có tấm lòng giống Đức Chúa Trời thì sẽ bày tỏ lòng thương xót đối với người khác (Giu-đe 22-23). Họ nhận biết sự yếu đuối của chính mình; không tự hào về sự thánh khiết mình có và biết mình đã được tha thứ nhiều như thế nào. Đức Chúa Trời dạy dỗ con dân Ngài phải có lòng thương xót một cách khác thường: Ngài cho phép họ cảm nhận gánh nặng tội lỗi của chính họ, xấu hổ về sự nổi loạn của chính họ, sự yếu đuối của bản thân, và sự gian ác trong tấm lòng của họ. Chúa làm điều này để thúc giục họ cầu xin Ngài thương xót, và vui mừng kinh nghiệm được Chúa cứu chuộc, chữa lành, phục hồi và tha thứ một cách cá nhân. Khi nhận biết tội lỗi của mình đã được xóa bôi và được ban cho một đời sống mới, thì họ vui mừng trong sự thương xót và sự tự do của Chúa. Đó là lúc họ bắt đầu biết thương xót người khác và niềm vui của họ là một phần phước hạnh Chúa ban. Điều đó chứng thực lòng khiêm nhường của họ và mở ra cánh cửa để ơn thương xót tuôn đổ trên họ càng hơn nữa.

Vì vậy, thay vì chỉ trích, hãy biết rằng tội nhân trước mặt bạn chỉ có thể thay đổi khi họ nhận được sự thương xót. Có thể là họ chưa bao giờ trải nghiệm tình yêu thương như thế, hoặc được đón tiếp như một tội nhân. Hành động thương xót của bạn là một minh chứng của Phúc Âm, và khi họ thắc mắc, bạn có thể nói cho họ biết Đức Chúa Trời tỏ lòng thương xót bạn trong Đấng Christ như thế nào. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể tiếp tục phạm tội, và càng chỉ trích người khác, thì chúng ta càng lún sâu vào sự kiêu ngạo. Vì vậy, bày tỏ lòng thương xót đối với người khác nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta mắc nợ Chúa; điều đó giúp chúng ta vui mừng trong sự cứu rỗi và reo vui vì lòng thương xót của Đức Chúa Trời trải rộng đến mọi người. Thật phước hạnh biết bao!

Lạy Đức Chúa Trời là Đấng đầy lòng thương xót, cảm ơn Ngài đã không kết tội con mà đã cứu con. Con xin lỗi Chúa vì con đã lên án người khác khi con không có quyền gì cao hơn họ. Thay vào đó, xin Chúa giúp con bày tỏ tình yêu của Ngài đối với những người không trông đợi và không nghĩ rằng họ xứng đáng được yêu thương. Khi con làm như vậy, xin hãy tiếp tục tuôn đổ ơn thương xót của Ngài trên con, nhắc nhở con về tình yêu của Ngài và giữ con không kiêu ngạo. Trong danh Chúa Jesus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn