Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Phước cho người chịu bắt bớ

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:10-12

“Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.” (BTT)

Điều này thoạt nghe có vẻ rất lạ. Làm sao người ta có thể vui sướng, thỏa lòng, mừng rỡ và được phước khi đang bị bắt bớ và xúc phạm? Chúa Jêsus nói rằng sự bắt bớ đi cùng phước hạnh là điều bình thường trong vương quốc của Ngài. “Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi” (Giăng 15:20).
Những ai bị bắt bớ vì không khước từ Chúa Jêsus, sẽ luôn nhận được phần thưởng từ Đức Chúa Trời. Nhưng không phải mọi sự chịu khổ đều vì cớ đức tin hay sự ngoan đạo. Phi-e-rơ viết: “Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình, chẳng những phục người chủ hiền lành mà thôi, lại phải phục người chủ khó tánh nữa. Vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời, mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước. Vả, mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn chịu, thì có đáng khoe gì? Nhưng nếu anh em làm lành, mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời” (1Phi 2:18-20).

Sự bắt bớ có thể thể hiện qua hành vi bạo lực, lời nói cay đắng, sự vu cáo, sự phỉ báng, mất công việc, xã hội cô lập, sự bất công, phân biệt đối xử giữa các thành viên trong gia đình, sự giam cầm hay thậm chí sự chết. Bản năng tự nhiên của chúng ta là bảo vệ tài sản, nhà cửa, sinh kế, gia đình, sức khỏe và tương lai khi sự bắt bớ đe dọa. Nhưng nếu sự bắt bớ xảy ra vì chúng ta thuộc về Chúa, chứ không vì sự dại dột của chúng ta, thì Ngài giúp chúng ta có thể vui mừng. Thật vậy, Ngài truyền lệnh cho chúng ta phải vui mừng – không phải vì chúng ta bị đối xử tệ bạc mà vì chúng ta sẽ được ban thưởng như các đấng tiên tri trong Kinh Thánh.

Sự bắt bớ không phải là điều mới mẻ. Nó đã liên tục diễn ra kể từ khi Ca-in ganh tị với sự công chính của em mình và đã sát hại A-bên (Mat 23:34-35). Sự bắt bớ đã đến với Chúa Jêsus và cũng sẽ đến với bạn vào một lúc nào đó nếu bạn là một chứng nhân trung thành: “Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ.” (2 Ti 3:12). Thế nên, câu hỏi không phải là “Liệu tôi có bị bắt bớ không?” nhưng là “Tôi sẽ phản ứng thế nào khi bị bắt bớ?” Mệnh lệnh của Chúa Jêsus là hãy vui mừng, vui mừng vì bạn đã được kể là xứng đáng chịu khổ vì danh Ngài (Công 5:41) và Ngài sẽ ban thưởng cho bạn. Hãy trui rèn một trái tim mạnh mẽ và khích lệ mọi người xung quanh.

Lạy Đấng Cứu Rỗi đã từng chịu khổ, cảm ơn Chúa vì Ngài hiểu thế nào là chịu bắt bớ, bị xúc phạm và ghét bỏ. Xin tha thứ cho con vì những lần con bực tức khi bị ngược đãi vì tin Ngài. Xin giúp con học cách vui mừng trong hoàn cảnh khó khăn nhất, và khích lệ người khác giống như con, bởi con biết Chúa sẽ ban thưởng trọn vẹn cho những ai không hổ thẹn khi được dự phần trong vương quốc của Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn