Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Phước cho kẻ làm cho người hoà thuận

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:9

“Phước cho những kẻ làm cho người hoà thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời.” (BTT)

“Hòa thuận”, trong Kinh Thánh, không đơn thuần là một cảm xúc ấm áp hay cảm giác thư thái, mà là sự vắng mặt của thù hận. Vì vậy, “hoà thuận với Đức Chúa Trời” là lời tuyên bố rằng Ngài không giận chúng ta vì tội lỗi của chúng ta được tha thứ khi chúng ta đón nhận tình yêu của Ngài và ăn năn tội mình, cũng như tin cậy nơi sự hy sinh của Chúa Jêsus. Khi cơn giận đi, thì sự hoà thuận đến. Điều này cũng đúng cho các mối quan hệ của con người, nhưng tội lỗi thì cần được giải quyết và không nên che đậy.

Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời Bình an, Đấng giày đạp sự thù địch mà Sa-tan gây ra giữa chúng ta với Đức Chúa Trời và với những người khác (Rô 16:20). Đức Chúa Con là Chúa Bình an (Êsai 9:5). Mục đích của Chúa Jêsus là đem đến sự bình an bởi huyết của Ngài (Côl 1:19-21), mặc dù nhiều người vẫn tiếp tục chống lại kế hoạch “làm cho người hoà thuận” của Ngài (Lu 19:41-43). “Làm cho người hoà thuận” là điều nằm trong bản tính của Đức Chúa Cha và trong sự ủy thác của Đức Chúa Con. Và điều đó cũng có trong bản tính của Đức Thánh Linh (Ga 5:22), và nhờ Ngài, điều đó cũng trở thành một phần trong bản chất của người tin Chúa (Rô 8:6).

Kẻ “làm cho người hoà thuận” tự đặt mình vào giữa hai bên xung khắc nhau. Đó là một vị trí nguy hiểm vì một trong hai có thể quyết định rằng kẻ làm cho người hòa thuận là kẻ thù! Nhưng nếu không có sự giúp đỡ, thì lòng căm thù (vốn có sẵn trong lòng người) chỉ trở nên tồi tệ hơn. Và vì vậy, Đức Chúa Trời đã chọn Con Ngài làm người kiến tạo hoà bình mặc dù Ngài sẽ bị căm ghét vì thực hiện điều đó (Lu 20:13-15). Tương tự, Ngài đã bổ nhiệm các sứ đồ của Ngài là những tác nhân hoà bình và báo trước rằng họ cũng sẽ bị ghét bỏ (Gi 15:18-23): và Chúa Jêsus đã nói đúng – Giăng bị cầm tù vì đức tin của mình và tất cả những người khác cũng đi đến cái chết tàn khốc. Họ đã sống như con cái của Đức Chúa Trời và mặc dù họ đã chết, nhưng nhiều người được cứu qua công tác rao giảng Phúc Âm của họ.

Mỗi con cái của Đức Chúa Trời nên là người kiến tạo hoà bình. Làm cho người hoà thuận chứng thực nền tảng thuộc linh và thể hiện “những gien thuộc linh” của mình. Khi họ làm công việc Chúa giao phó, Đức Thánh Linh ban cho họ đầy niềm vui và bình an. Họ thực sự hạnh phúc mặc dù họ chịu nguy hiểm vì cớ Đấng Christ. Họ không đem lại sự hòa thuận bằng cách thương lượng thỏa hiệp nhưng bằng cách thực thi sự công bình trong Đấng Christ. Họ là những người của Phúc Âm. Bình an với Đức Chúa Trời chỉ có thể xảy ra khi tin vào Phúc Âm. Vì vậy họ chia sẻ Phúc Âm cho dù phải đối diện với hiểm nguy như thế nào.

Họ cũng quan tâm đến việc mang sự hoà thuận đến bất cứ nơi nào thiếu sự hòa thuận, bày tỏ tình yêu đến tấm lòng thù hận, như Chúa Jêsus đã thực hiện. Điều nầy luôn là một thách thức, nhưng hôm nay là cơ hội để làm cho người hoà thuận: hãy cầu xin Chúa chỉ cho bạn bằng cách nào để thật sự trở nên con cái của Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa Bình an, con cảm ơn Ngài đã mang sự bình an vào trong lòng con khi con tin Phúc Âm và đón nhận tình yêu thương của Ngài. Xin tha lỗi cho con vì có những lúc con đã không quan tâm đến việc đem sự bình an của Ngài đến chỗ làm việc, hoặc khi con e ngại vì sợ mình bị tổn thương. Xin hãy giúp con phát triển những thiên hướng làm cho người hoà thuận và tìm thấy niềm vui khi con sẵn lòng chấp nhận nguy hiểm vì lợi ích của người khác. Trong danh Chúa Jêsus, Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn