Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Phước cho những kẻ có lòng trong sạch

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:8

“Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.” (BTT)

Sự trong sạch là một tiêu chuẩn tuyệt đối: cái gì đó hoặc trong sạch hoặc ô uế, chứ không thể trong sạch 99%… bởi vì lúc đó thì nó không còn trong sạch nữa. Có “lòng trong sạch” là 100% không phạm tội và hoàn toàn đẹp lòng Đức Chúa Trời. “… vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời” (Hê 12:14). Đây là một tiêu chuẩn cao, đặc biệt là khi chúng ta biết rằng sự trong sạch không được lượng giá trong một giờ hay một ngày – mà là cả cuộc đời.

Chúa Jêsus xem “lòng trong sạch” là điều kiện để nhìn thấy Đức Chúa Trời. Dường như đây là một điều bất khả thi vì không ai có thể sống một cuộc đời hoàn toàn trong sạch, ngoại trừ Chúa Jêsus (Rô 3:12). Chúng ta không thể tự làm cho mình trở nên trong sạch nếu trước đây chúng ta ô uế, bởi vì chỉ một điều không trong sạch cũng khiến chúng ta không đủ tư cách hưởng sự vui mừng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Chúa Jêsus hứa những ai có lòng trong sạch thì sẽ có niềm vui trong sự hiện diện của Ngài. Làm sao có thể được? Mặc dù chúng ta không thể che đậy sự không trong sạch trước kia bằng những việc lành, nhưng sự chết của Chúa Jêsus đã đền tội dơ bẩn của chúng ta và khi chúng ta ăn năn tội lỗi mình, Ngài đem sự vi phạm khỏi xa chúng ta (Thi 103:12, Mi 7:19). Vì vậy, sự trong sạch của chúng ta không phải là kết quả của lý lịch hoàn hảo mà bởi Chúa bôi xoá những lỗi lầm sai sót của chúng ta, khi ân điển của Ngài thoả đáp sự ăn năn của chúng ta. Và rồi chúng ta tìm thấy niềm vui lớn khi trải nghiệm sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Niềm hạnh phúc của chúng ta liên quan trực tiếp với lòng trong sạch của chúng ta, bởi vì bóng của tội lỗi cất khỏi chúng ta niềm vui của sự cứu rỗi (Thi 51:12). Vì vậy, Cơ Đốc nhân được thúc giục tiếp tục sống trong sạch bằng cách nhận biết điều gì là tốt đẹp nhất (Phi-líp 1:10), không có thái độ lằm bằm và cãi vã (Phil 2:14) và bằng cách vâng theo lẽ thật (I Phi 1:22). Mỗi khi chúng ta thất bại, chúng ta cần phải xưng tội của mình và cầu xin Chúa làm sạch mọi gian ác (I Gi 1:9). Sống trong ân điển của Đấng Christ là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc thật và đảm bảo rằng Chúa hiện diện với chúng ta mỗi ngày cho đến khi chúng ta gặp Ngài mặt đối mặt.

Lạy Cha thánh, cảm ơn Ngài về niềm vui khi biết rằng tội lỗi của con được xóa bôi khi con xưng tội. Xin tha thứ cho con vì đã thoả lòng với đời sống thiếu vắng một lương tâm thanh sạch và cũng không có sự đảm bảo về ân huệ của Ngài. Xin giúp con cứ quay về với thập tự giá của Đấng Christ, nơi huyết Ngài đã đổ ra vì mọi sự bất khiết của con. Xin giúp con cứ khao khát sống trong sự thánh khiết và trong sạch khi con vâng giữ Lời Ngài và xin Chúa tẩy sạch lòng con mỗi ngày. Trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn