Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Phục hồi người phạm lỗi (1)

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 18:15-17

“Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại. Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng Hội Thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội Thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy.” (BTT)

Mọi người đều phạm tội. Ngay cả những tín đồ hiểu biết Kinh Thánh và trung thành phục vụ Chúa nhiều năm cũng sẽ phạm tội. Chúng ta sẽ ở trong tình trạng của loài người sa ngã cho đến khi được biến đổi trở nên vinh hiển. Tuy nhiên, tội lỗi luôn luôn ngăn cách con người với con người, và con người với Chúa. Nhưng không cần phải ở trong tình trạng như vậy mãi vì Phúc Âm của ân điển Đức Chúa Trời được hoạch định để đem con người đến sự ăn năn, để họ được tha thứ và được phục hồi mối liên hệ với Đấng Tạo Hóa và với nhau.

Thông thường, con người không nhận thức được tổn thương họ gây ra cho người khác. Chắc chắn các môn đồ không biết về nỗi đau mà họ thỉnh thoảng gây ra cho Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 8:23-27). Chúa Jêsus biết rằng tín hữu cần phải có một phương pháp để giải quyết vấn đề tội lỗi gây ngăn cách, vì vậy Ngài dạy các môn đồ giải quyết tội lỗi trong tình yêu thương, hướng đến việc thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn và khôi phục tình yêu thương lẫn nhau.

Nếu cuộc nói chuyện riêng để khiển trách người phạm tội không thành công, thì một hoặc hai người khác cũng bị xúc phạm theo cách tương tự nên đưa thêm bằng chứng. Nếu người có lỗi không thừa nhận vấn đề, thì phải cho toàn thể Hội Thánh được biết- không phải để buộc tội nhưng để tăng thêm tiếng nói cho việc hòa giải. Tuy nhiên, nếu đã không thừa nhận vấn đề, thì chẳng ích lợi gì khi tiếp tục nói chuyện. Những tín hữu nổi loạn tự tách mình ra khỏi mối thông công nên cũng không cần phải an ủi họ (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:14-15). Tách rời ra khỏi mối thông công nhằm đem lại nỗi buồn theo ý Chúa, là điều dẫn đến sự ăn năn và phục hồi (2 Cô-rinh-tô 7:8-10).

Kỷ luật Hội Thánh là điều khó thực hiện đúng. Hầu hết lãnh đạo Hội Thánh đều không muốn thực thi quá nhiều quyền hạn vì sợ không được lòng tín hữu, mặc dù một số nhà lãnh đạo là những người cai trị khắc nghiệt trong Hội Thánh của họ. Kỷ luật nhằm phục hồi liên quan đến sự căng thẳng giữa việc yêu thương người cần được Hội Thánh tôn trọng với việc đảm bảo rằng người đó nhận ra hành vi phạm tội của họ và hối cải. Lời dạy này của Chúa Jêsus rất quan trọng để các Hội Thánh trở nên lành mạnh, khuyến khích mọi người giữ “mối thông công” với nhau và với Đức Chúa Trời. Việc không áp dụng kỷ luật yêu thương sẽ khiến người khác tiếp nhận một Phúc Âm giả, những người yếu đuối có thể quay lưng lại với Đấng Christ và Hội Thánh sẽ trở thành mạng lưới của những kẻ ham muốn quyền lực.

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đã dạy Hội Thánh cách kỷ luật những người mà tội lỗi của họ ảnh hưởng đến phúc lợi của người khác. Xin tha thứ khi con đã không khuyến khích người khác ăn năn hoặc nghĩ rằng tinh thần “Cơ Đốc” là tìm kiếm sự hòa giải mà không cần ăn năn. Xin ban cho con sự can đảm và ân điển yêu thương để con nói cho mọi người biết khi họ mất mối tương thông với Chúa, và tìm kiếm sự ăn năn và phục hồi cho họ trong gia đình của Đức Chúa Trời. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn