Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nỗi sợ và đức tin

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2:7-10

“Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội.” (BTT)

Được tin rằng Đấng Mết-si-a sẽ sinh ra ở Bết-lê-hem, vua Hê-rốt đã âm mưu giết đứa trẻ. Rõ ràng là ông không tiết lộ thông điệp của các bác sĩ cho các nhà thông giáo hay giới thiệu họ với nhau. Ông muốn kiểm soát tình hình. Giả vờ tôn trọng các bác sĩ và tôn vinh Đấng Mết-si-a, ông buộc các bác sĩ không được tiết lộ tin tức này cho bất kỳ ai. Ông yêu cầu họ đến Bết-lê-hem để tìm đứa trẻ và sau đó phải lập tức mang thông tin này trở về Giê-ru-sa-lem.

Hê-rốt cảm thấy vô cùng sợ hãi và căm hờn. Nhưng các bác sĩ là những người khôn ngoan. Họ tràn đầy đức tin, và khi họ ra đi, ngôi sao đã đi trước họ để dẫn đường, và dẫn họ đến đúng ngôi nhà nơi Ma-ri, Giô-sép và Chúa Jêsus đang ở. Đức Chúa Trời đã dẫn dắt họ, thậm chí Ngài đã sử dụng vị vua xấu xa và thối nát để cung cấp cho họ thông tin cần thiết để họ có thể tiếp tục tiến về phía Chúa Jêsus. Kinh Thánh đã hoàn toàn xác nhận địa điểm mà ngôi sao đã dẫn họ đến.

Đức Chúa Trời có thể sử dụng bất kỳ ai và hướng dẫn họ tìm thấy Chúa Jêsus và giúp họ thực hiện được mục đích của mình trong vương quốc của Ngài. Quyền năng và sự hiểu biết của Ngài lớn đến nỗi Ngài thậm chí có thể sử dụng sự gian ác của con người để quy vinh hiển về cho Ngài. Điều đó đã được bày tỏ một cách tuyệt vời qua sự kiện Chúa Jêsus chịu xét xử trong phiên tòa bất công và bị đóng đinh một cách độc ác. Ngài có thể khiến mọi sự hiệp lại và trở nên ích lợi cho những người yêu mến Ngài (Rô-ma 8:28), ngay cả những thảm kịch kinh hoàng nhất và những điều tồi tệ nhất. Chúng ta có thể không hiểu hoàn cảnh của mình đã khủng khiếp như thế nào cho đến khi chúng ta nhìn lại, nhưng điều đó sẽ làm cho ân điển của Đấng Christ càng thêm vinh hiển. Vì vậy, hãy tiếp tục bước theo Chúa Jêsus. Khi bạn tìm kiếm Lời Kinh Thánh, bạn sẽ thấy được con đường và điểm đến mà Chúa đang dẫn dắt bạn.

Kính lạy Chúa Toàn Năng! Tạ ơn Chúa vì Ngài đã dẫn dắt con vượt qua nhiều hoàn cảnh khác nhau và theo nhiều cách khác nhau, nhưng Ngài đã bày tỏ con đường và điểm đến thông qua Lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin Chúa tha thứ cho con vì con đã thiếu đức tin trong những thời điểm khó khăn và chọn cách lo lắng thay vì tin cậy vào Lời Chúa. Mặc dù con không hiểu được hoàn cảnh mà con đang phải đối mặt, nhưng xin Chúa giúp con biết rằng Chúa đang làm mọi thứ vì lợi ích của con và quy vinh hiển về cho Chúa. Xin Chúa cho con biết khích lệ các tín hữu khác vì họ cũng đang tìm kiếm Chúa như con. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn