Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đáp án nằm trong Kinh Thánh

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2:3-6

“Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy:
  Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa!
  Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu,
Vì từ ngươi sẽ ra một tướng,
Là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta.” (BTT)

Việc các bác sĩ đưa tin về một vị vua Do Thái được sinh ra trên lãnh thổ của vua Hê-rốt khiến vua rất lo lắng. Hê-rốt không phải là dòng dõi của Đa-vít, hay thậm chí là một người Do Thái thực sự. Ông là người Ê-đôm, dòng dõi của Ê-sau, người đã kết hôn với một trong các con gái của Ích-ma-ên (Sáng-thế Ký 28:8-9). Ông đã hoàn thành xuất sắc vai trò của một vị vua bù nhìn do đế chế La Mã lập nên. Nhưng viễn cảnh về một vị vua thực sự của người Do Thái khiến ông cảm thấy khiếp sợ: ông có thể bị phế truất; hoặc có thể dân chúng sẽ nổi dậy và điều đó đe dọa đến địa vị và cuộc sống của ông một khi người La Mã nghĩ rằng ông không thể cai trị được người Do Thái.

Hê-rốt không biết được đứa trẻ này đang ở đâu. Ông cho gọi các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo đến để nói cho ông biết. Họ có thể dễ dàng đưa ra câu trả lời vì tiên tri Mi-chê đã viết về điều nầy từ 700 năm trước: “Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, Ngươi ở trong hàng nghìn Giu-đa là nhỏ lắm, Nhưng từ nơi ngươi, Một Đấng cai trị trên Y-sơ-ra-ên sẽ được sinh ra; Nguồn gốc của Ngài từ đời xưa, Từ trước vô cùng.” (Mi-chê 5:1 – TTHĐ). Đó là một trong những lời tiên tri nổi tiếng về Đấng Mết-si-a, nhưng Hê-rốt đã quá mải mê với quyền lực và vị trí của mình đến nỗi ông không bận tâm tìm hiểu về vương quốc mà mình đang cai trị.

Ngày nay cũng vậy, những người tìm kiếm quyền lực và vinh quang cho chính mình sẽ coi thường Kinh Thánh. Dù cho họ phát biểu rằng Đức Chúa Trời là sự khôn ngoan hoàn hảo, nhưng họ là những người kiêu ngạo thường cho mình là khôn ngoan. Mặc dù Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn rất rõ ràng về sự cứu rỗi, nhưng những kẻ kiêu ngạo lại nghĩ rằng họ có thể tự cứu lấy mình. Mặc dù đã có rất nhiều lời tiên tri trong thời Cựu Ước được ứng nghiệm trong cuộc đời và chức vụ của Chúa Jêsus, nhưng những kẻ kiêu ngạo lại gạt bỏ những lời tiên tri của Ngài về thiên đàng và địa ngục. Những người khôn ngoan sẵn lòng suy ngẫm Kinh Thánh để hiểu được cách liên kết với Đấng Tạo Hóa của mình; họ thấy rằng câu trả lời của Ngài giải tỏa được những nghi ngờ cốt yếu của họ. Vì vậy, bạn hãy đặt ra mục tiêu nghiền ngẫm Kinh Thánh kỹ hơn trong tháng này và sẵn lòng chia sẻ Lời của Đức Chúa Trời với những ai chưa đặt niềm tin nơi Ngài.

Kính lạy Đức Chúa Trời, là Đấng toàn tri và khôn ngoan. Cảm tạ Chúa vì Ngài biết mọi sự, ngay trước khi mọi sự đó xảy ra. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã bày tỏ chính mình trong Lời Ngài, cho con thấy được Ngài yêu con đến dường nào, và làm thế nào để con có thể sống và bước đi với Chúa. Xin ban cho con lòng khao khát được học hỏi Lời Chúa và giúp con dạn dĩ chia sẻ Lời Chúa với những người khác mặc dù hiện tại họ chưa đặt niềm tin nơi Chúa. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn