Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Những người nữ tin kính

Kinh Thánh: Mác 15:40-41

“Lại có những đàn bà đứng xa xa mà xem. Trong số ấy có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri là mẹ Gia-cơ nhỏ, và Giô-sê, cùng Sa-lô-mê, là ba người đã theo hầu việc Ngài khi Ngài ở xứ Ga-li-lê; cũng có nhiều đàn bà khác nữa, là những người đã theo Ngài lên thành Giê-ru-sa-lem.” (BTT)

Đầy lòng quan tâm nhưng cẩn trọng. Đó có thể là cách mô tả hợp lý về những người nữ này, nhưng họ còn hơn cả quan tâm; họ đã cống hiến hết mình cho Người Thầy, phụ giúp các công tác hậu cần mà những thầy giảng đạo thường gặp phải. Vào cuối ngày, khi các môn đồ đã đi về, những phụ nữ này vẫn trụ lại tại nơi Chúa chịu thương khó từ lúc xế chiều. Ma-thi-ơ ký thuật rằng có những người phụ nữ ở đó (Ma-thi-ơ 27:55). Hình ảnh quả đáng buồn nhưng không phải là mối đe dọa đối với người La Mã hay bậc cầm quyền tôn giáo; vì thời đó phụ nữ không được ý kiến ​​và lên tiếng. Họ có thể gây phiền toái nhưng không phải là mối đe dọa … nhất là giờ đây khi Thầy của họ đã chết.

Đúng là có cả một danh mục cho những mục vụ cao cả mà những người nữ này thực hiện. Không chỉ trong công tác phục vụ Chúa Jêsus, mà còn qua những phép lạ Ngài đã làm trong đời sống họ. Ma-ri Ma-đơ-len (từ Magdala – bờ biển phía tây xứ Ga-li-lê) đã được giải cứu khỏi quỷ ám (Lu-ca 8:2). Sa-lô-mê là vợ của Xê-bê-đê và là mẹ của Gia-cơ và Giăng. Những phụ nữ này phục vụ vì những gì Đức Chúa Trời đã làm cho họ và vì họ tin vào Chúa Jêsus. Họ là những phụ nữ có đức tin không giống như các môn đồ và Mác là những người đã chạy trốn (Mác 14:50-52).

Mác biết vai trò quan trọng của họ trong những ký thuật lịch sử. Sau này, Hội thánh tại Giê-ru-sa-lem đã hội họp tại nhà của mẹ ông, còn gọi là Ma-ri (Công vụ 12:12). Ông không chỉ là người viết lại lịch sử mà còn được tận mắt chứng kiến “Đội nhóm Jêsus” hoạt động. Ông thấu hiểu sự dấn thân tận tụy của những người phụ nữ. Ông biết cả nỗi đau họ chất chứa khi Chúa bị đóng đinh, tình yêu thương đã thôi thúc họ chuẩn bị thuốc thơm ướp xác (Mác 16:1) và nỗi sợ hãi của họ vào ngày Chúa sống lại (Mác 16:8). Nhưng chính họ là những người nữ được thiên sứ loan báo đầu tiên về việc Chúa Jêsus sống lại: họ được chỉ định là những sứ giả mang lại niềm hy vọng cho các môn đồ (Mác 16:4-7). Ma-ri Ma-đơ-len là người đầu tiên Chúa Jêsus chọn gặp sau khi Ngài sống lại. Dù nền văn hóa lúc bấy giờ không xem trọng phụ nữ, nhưng Chúa Jêsus đã chữa lành cho họ (Ma-thi-ơ 9:20-22), khóc thương cùng họ (Giăng 11:32-35) và tôn trọng họ (Mác 14:8-9). Dù xuất thân của họ ra sao, Chúa Jêsus vẫn luôn xem mỗi người phụ nữ như một cá thể và ban thưởng cho đức tin của họ.

Những người phụ nữ tin kính có một vị trí đặc biệt trong Kinh Thánh (Châm ngôn 31:10-31). Họ được ghi nhận vì sẵn lòng phục vụ khi Thầy của họ cần (Lu-ca 1:46-55). Họ không tìm kiếm sự chú ý, nhưng vui mừng đặt Chúa Jêsus làm trung tâm. Họ không thu hút mọi người đến với mình, nhưng hướng mọi người đến Đấng Cứu Rỗi. Lòng tận tụy phục vụ khiến Chúa vui lòng, từ xưa đến tận hôm nay. Người nam cũng có thể học hỏi từ họ, nhất là những gã con trai đã bỏ chạy của những người nữ này; ngoại trừ Con Trai của bà Ma-ri – người bị treo trên thập giá. Ngài đã không bỏ cuộc; Ngài đã nhìn thấy công việc của mình cho đến tận cùng cay đắng (Giăng 19:30) cùng những phụ nữ đã sát cánh bên Ngài. Thật là sai lầm lớn khi coi thường những người có tấm lòng phục vụ và tôn cao Chúa Jêsus bởi vì Chúa Jêsus tôn quý họ đến đời đời (Ma-thi-ơ 10:32-33).

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài về tấm gương của những người phụ nữ tin kính, yêu mến và hầu việc Ngài. Xin tha thứ cho con khi đã chạy trốn khỏi những thử thách khi trở nên đầy tớ của Chúa. Xin giúp con biết trân quý những ai tin cậy Ngài và vững tin vào tình yêu của Chúa để con được ở cùng Ngài trong lúc gian truân vì Chúa Jêsus đã ở trên thập tự giá vì con. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn