Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bị xé làm hai

Kinh Thánh: Mác 15:38-39

“Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới. Thầy đội đứng đối ngang Ngài, thấy Ngài trút linh hồn như vậy, thì nói rằng: Người nầy quả thật là Con Đức Chúa Trời.” (BTT)

Giây phút cuối cùng khi sự sống lìa khỏi thân thể của Chúa Jêsus (Mác 15:33-37) được phản chiếu qua bức màn trong đền thờ. Bức màn lớn đó được dùng để ngăn cách giữa Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh trong đền thờ. Chỉ thầy tế lễ thượng phẩm mới được phép vào sau bức màn, và chỉ vào mỗi năm một lần đem theo huyết sinh tế để chuộc tội cho dân chúng. Phía sau bức màn là nơi dành cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Không phải Chúa bị gói gọn trong không gian đó vì Ngài ở khắp mọi nơi; nhưng Chúa dành riêng một nơi đặc biệt trên đất như một lời nhắc nhở rằng Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết. Vì tội lỗi, dân sự nhận biết rằng tội nhân không thể đến gần Chúa, và bức màn dùng để ngăn cách họ.

Khi Chúa Jêsus chết, Ngài chịu sự trừng phạt vì tội lỗi của thế gian, để những tội nhân ăn năn được giải hoà trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Vết xé từ trên xuống dưới phơi bày Nơi Chí Thánh ra trước mặt các thầy tế lễ và dân sự, là một dấu hiệu từ trời cho thấy sự chết của Đấng Christ đã mở ra con đường để bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 10:20-22). Chúa Jêsus là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩ đại cho mọi người với huyết sinh tế là huyết của chính Ngài.

Trong tâm trí của sứ đồ Mác có một sự liên kết hết sức đặc biệt giữa dấu hiệu đó với nhận xét của viên đội trưởng La Mã về Chúa Jêsus. Không giống hầu hết những nhân vật trong các sách Phúc Âm, kể cả các môn đồ, là những người Do Thái kinh sợ trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời vốn trái ngược với bản chất tội lỗi của họ, viên đội trưởng ngoại bang này đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về Chúa Jêsus. Ngài không như các phạm nhân khác. Ngài điềm tĩnh khác thường trước cái chết và trước lúc trút linh hồn. Điều viên đội trưởng nhìn thấy nơi Chúa Jêsus đã đánh tan lối suy nghĩ ngoại giáo của ông ta. Những điều quan sát được đã khiến viên đội trưởng cứng lòng nhận ra Chúa Jêsus chính là Con Đức Chúa Trời. Thập tự giá đã mở đường cho cả người Do Thái lẫn Dân Ngoại trở nên con cái Đức Chúa Trời – hiệp làm một Thân trong Đấng Christ (Ga-la-ti 3:28-29).

Hầu hết những người bạn của chúng ta đều nhắm chặt mắt để không nhìn, nghe và hiểu được lẽ thật (Ê-sai 6:10; 2 Cô-rinh-tô 4:4). Nhưng hễ ai dám nhìn đủ lâu vào Chúa Jêsus bị đóng đinh thì ánh sáng sẽ đến cùng người ấy (1 Cô-rinh-tô 1:22-24). Hỡi ôi, đa phần công tác gọi là “truyền giáo”’ của chúng ta không nói gì hoặc chỉ nói chung chung về Chúa và Hội Thánh. Nếu Chúa Jêsus không phải là chủ đề của cuộc trò chuyện, dễ chừng chúng ta đang khuyến khích mí mắt thuộc linh của họ nhắm chặt hơn. Nhưng một khi chúng ta nói về Chúa Jêsus, và đặc biệt về lý do Ngài chết, thì Đức Chúa Trời liền phá bỏ rào cản trong lòng con người (1 Cô-rinh-tô 2:2). Vì vậy, nếu bạn muốn gia đình hoặc đồng nghiệp của mình biết Chúa Jêsus là ai, hãy bắt đầu bằng việc trò chuyện về sự chết của Ngài. Điều đó sẽ khai sáng cho cuộc trò chuyện của bạn!

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã cất đi rào cản khỏi đôi mắt thuộc linh của con để con được thấy Ngài là ai. Xin tha thứ cho con vì đã lưỡng lự không cởi mở nói về Chúa Jêsus. Xin giúp con mạnh dạn nói về Chúa Jêsus trên thập tự giá, để bạn bè của con có thể bắt đầu nhận biết Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn