Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Những môn đồ không chịu học

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 15:33-36

“Môn đồ thưa rằng: Ở nơi đồng vắng nầy, ta há dễ kiếm đâu đủ bánh, đặng cho dân đông dường ấy ăn no nê sao? Ngài phán hỏi môn đồ rằng: Các ngươi có mấy cái bánh? Môn đồ thưa rằng: Có bảy cái bánh, cùng vài con cá. Ngài bèn biểu dân chúng ngồi xuống đất. Đoạn, Ngài lấy bảy cái bánh và cá; tạ ơn rồi, bẻ bánh ra đưa cho môn đồ, môn đồ phân phát cho dân chúng. Ai nấy ăn no cả, còn bánh thừa lượm được bảy giỏ đầy.” (BTT)

Từ liệu “môn đồ” có nghĩa là “người học” hoặc “học trò”. Ma-thi-ơ (Matthew) đã thuật lại việc chu cấp thức ăn cho 5000 gia đình (Mat 14:13-21) và ở chương tiếp theo, ông viết về 4000 gia đình đang đói chờ được Chúa Jêsus chăm sóc. Chúng ta biết rằng hai sự kiện diễn ra tách biệt và theo trình tự (Mat 16:9-10). Vậy tại sao các môn đồ lại hỏi Chúa Jêsus thức ăn đến từ đâu?

Họ đã tìm được bảy ổ bánh mì và vài con cá. Vậy sao lại không tin Chúa sẽ hành động cách quyền năng như Ngài từng bày tỏ trước đây? Phải chăng họ đã không học được điều gì?

Tất nhiên là không! Ma-thi-ơ thừa nhận tội đồng loã trong tình huống này; ông là một trong những môn đồ đã không hiểu và không tin cậy. Nhưng Chúa kiên nhẫn với họ. Giống như những lần trước, Ngài truyền lệnh cho các môn đồ sắp xếp chỗ ngồi cho các gia đình thành từng nhóm ngay ngắn trước khi hóa phần ăn nhỏ thành bữa tiệc lớn. Các môn đồ một lần nữa được tham gia vào việc phân phát thức ăn. Tại sao họ không tin cậy Chúa Jêsus sẽ làm điều Ngài đã làm trước kia?

Trước khi chúng ta phê phán các môn đồ cách nặng nề, hãy nhìn lại mình: chẳng phải chúng ta đôi lúc cũng giống như họ sao? Trước đây Chúa đã luôn nhân từ và thương xót đối với chúng ta, Ngài nhậm lời cầu xin và đáp ứng các nhu cầu của chúng ta; vậy mà chúng ta vẫn phản ứng bằng đôi mắt mù lòa và bộ nhớ trống không! Chúng ta hoảng sợ thay vì cầu nguyện và bối rối thay vì tin cậy. Có phải chúng ta cũng chẳng học được điều gì không? Chúa nhân từ không hề lìa bỏ chúng ta. Ngài tiếp tục dạy dỗ và thúc giục chúng ta cùng tham gia thực hiện mục đích của Ngài. Quả thật, chúng ta có thể chậm chạp, nhưng Ngài là một người Thầy kiên định. Cách duy nhất để học tin cậy là dám tin cậy và trông đợi Chúa hành động. Hãy luyện tập đức tin của bạn một cách thực tiễn ngay hôm nay bằng việc tin rằng Ngài đang chỉ huy và cam kết làm việc với Ngài.

Lạy Chúa là Thầy của con, con cảm ơn Ngài vì đã bày tỏ năng quyền của Ngài cho con qua nhiều cách trong quá khứ. Xin tha thứ cho con vì đã chậm trễ thừa nhận rằng Ngài yêu con và những người con quan tâm, rằng Chúa sẽ tiếp tục chu cấp cách dư dật. Xin giúp con tin cậy Ngài trong mọi tình huống trong hiện tại, cho con được tiến bước trong đức tin, tin chắc rằng mọi điều Chúa làm là cần thiết. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn