Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúa Jêsus đầy lòng thương xót

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 15:29-32

“Đức Chúa Jêsus từ đó đi đến gần biển Ga-li-lê; rồi lên trên núi mà ngồi. Bấy giờ có đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đui, câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác, để dưới chân Đức Chúa Jêsus, thì Ngài chữa cho họ được lành. Vậy, chúng thấy kẻ câm được nói, kẻ tàn tật được khỏi, kẻ què được đi, kẻ đui được sáng, thì lấy làm lạ lắm, đều ngợi khen Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên. Khi đó, Đức Chúa Jêsus gọi môn đồ đến mà phán rằng: Ta thương xót đoàn dân nầy; vì đã ba ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lủi dọc đường chăng.” (BTT)

Chúa Jêsus trở về sau chuyến đi đến bờ biển Địa Trung Hải, nơi Ngài dạy một bài học truyền giáo xuyên văn hóa cho các môn đồ (Ma-thi-ơ 15: 21-28). Về đến Ga-li-lê (Galilee), đoàn dân lại tụ tập. Lần này Ngài dẫn các môn đồ lên ngọn đồi hướng về phía hồ; chẳng mấy chốc bốn ngàn gia đình đã vây xung quanh Ngài. Đoàn dân gồm nhiều người tuyệt vọng, sức khỏe suy kiệt và không ai có thể chữa bệnh cho họ.

Chúa Jêsus ngồi xuống: đó là tư thế đặc trưng của người giảng dạy Lời Chúa. Các thầy Do Thái (Rabbis) ngồi để dạy. Nhưng, Chúa Jêsus không chỉ dạy, mà Ngài còn hành động. Những gì Ngài làm phù hợp với từng cá nhân và biến đổi đời sống họ cách hiệu quả. Tất cả ai chứng kiến đều lấy làm kinh ngạc. Họ đã quá quen với việc nghe các lãnh đạo tôn giáo diễn thuyết về điều cần làm, nhưng chưa bao giờ có hành động cụ thể giúp đỡ họ. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi đám đông ở lại trong ba ngày mà chưa có một bữa ăn.

Lòng thương xót của Chúa Jêsus rất thực tiễn. Đó là nhờ sự thấu hiểu toàn diện của Ngài về con người: cơ thể, tâm trí và tinh thần của họ. Đoàn dân thờ phượng Chúa bằng cách đi bộ hàng dặm qua những ngọn đồi và trao phó những người thân yêu của họ cho Ngài chăm sóc. Ngài biết cơ thể họ có thể nhịn đói và chịu nóng đến mức độ nào, vì thế Ngài không muốn để cho đoàn dân ra về. Họ cần được ăn – nhưng không thể tự mình chu cấp, cũng giống như họ không thể chữa lành người mù và người tàn tật.

Tình yêu thương nhân từ của Chúa Jêsus không khi nào dứt. Ngài có năng quyền để giúp đỡ những người không có khả năng tự cứu mình hay gia đình của họ. Việc Ngài sẽ làm và cách Ngài sẽ thực hiện là bí mật của Ngài, nhưng nếu bạn đến với Ngài trong sự yếu đuối và bất lực của mình, thì Ngài sẽ bày tỏ lòng thương xót qua những cách thực tiễn cũng như an ủi lòng bạn rằng trong mọi tình huống Ngài đều nắm quyền chỉ huy. Nhiều người không có ai để nương cậy … nhưng với Chúa Jêsus thì có. Hãy mạnh dạn cầu xin sự giúp đỡ và sẵn sàng đón nhận tình yêu thương của Ngài theo cách Ngài ban trao.

Lạy Chúa đầy lòng thương xót, con cảm ơn Ngài vì đã nhân từ với con, thấu hiểu khuyết điểm của con và sẵn sàng giúp đỡ khi con cần. Xin tha thứ cho con vì đã không tin cậy Ngài, vì đã tự đương đầu khi Chúa biết con không thể thành công nếu không có Ngài. Xin giúp con biết thờ phượng Ngài bằng cách mang sự yếu đuối và kém cỏi của mình đến bệ chân Chúa, và tin cậy vào sự chu cấp của Ngài dành cho con. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn