Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lời tạ ơn Chúa.

Tôi tên Huỳnh Thành Tín, hiện là Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Bình Dương, vốn xuất thân từ Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn từ tuổi thiếu nhi… Khi nhìn lại Hành Trình Đức Tin của  Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn 100 năm qua trong vai trò chứng nhân của một giai đoạn, cá nhân tôi cũng như bao nhiêu tín hữu khác đều muốn dâng lời tạ ơn Chúa khi được góp một phần nhỏ bé trong dòng chảy lịch sử của Hội Thánh nhà.

Nếu hỏi có điều nào đáng nhớ nhất với Hội Thánh Sài Gòn thì sự việc người cha của tôi là tín hữu năm xưa vốn là thợ xây dựng, lúc đang dự phần với nhóm thợ thi công tái thiết nhà thờ Sài Gòn vào thập niên 1960 chẳng may bị tai nạn qua đời tại chỗ… Đó là điều đáng nhớ nhất và cũng là kỷ niệm đau thương nhất! Thế nhưng, trong ơn thương xót của Đức Chúa Trời thì cuộc chia lìa đớn đau đó lại được thay thế bằng những điều phước hạnh bội phần hơn, như lời vua Đa-vít đã viết trong Thi Thiên 27:10 “Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi.”

Từ kỷ niệm đau thương đó Đức Chúa Trời đã cho 3 chị em tôi được nuôi dưỡng trong một gia đình tiếp theo mà người cha và người mẹ thứ hai là những người hầu việc Chúa trong Ban Trị sự Hội Thánh Sài Gòn … Ngoài việc được nuôi dưỡng trong một gia đình tin kính, tôi còn được có cơ hội trưởng thành đời sống thuộc linh với các tôi tớ Chúa trải qua nhiều nhiệm kỳ từ 1970 trở đi, hơn thế nữa còn được Chúa sử dụng góp phần phục vụ trong tất cả ban ngành của Hội Thánh qua nhiều năm tháng với những người bạn, những thành viên trong Ban Chấp sự, và cuối cùng được Chúa kêu gọi bước vào chức vụ như hiện nay. “Vậy nên, chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho, mà được chức vụ nầy…” (IICô-rinh-tô 4:1)

Thật phước hạnh khi được sinh hoạt trong một ngôi nhà thờ từ nhỏ đến trưởng thành, được cử hành lễ hôn phối, lễ dâng con, rồi cũng được nhìn thấy các hậu tự con cháu của mình tiếp tục cũng được cử hành lễ hôn phối, lễ dâng con trong một ngôi nhà thờ mà mình đã từng…  Hơn thế nữa, theo thời gian các con cháu đã thay thế chỗ trống vắng của mình để được tiếp tục thờ phượng và phục vụ Ngài như một ngọn đèn không hề tắt trong nhà Chúa.

Nhìn lại chặng đường xuôi theo dòng lịch sử của Hội Thánh nhà, noi gương những người cha người mẹ tin kính trong Hội Thánh và với sự chỉ dạy của các tôi tớ Chúa, con trai người  thợ xây dựng góp phần tái thiết nhà thờ Sài Gòn năm xưa bây giờ lại mang một trọng trách lớn hơn khi tiếp tục xây dựng một ngôi nhà thờ khác nhưng trong một vai trò quan trọng hơn “…việc ấy há là nhỏ mọn sao?” (Dân số Ký 16:9).

Cầu xin Chúa sẽ khích lệ các thế hệ tiếp theo noi dấu tiền nhân trung tín góp phần tiếp tục hình thành lịch sử Hội Thánh Sài Gòn nhiều năm nữa với những việc lớn hơn, kết quả hơn để Danh Chúa được vinh hiển, Hội Thánh được thỏa lòng và nhiều người được cứu.

Đó cũng là lý cớ xin được góp thêm một lời cảm tạ của gia đình chúng tôi nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thánh Sài Gòn.

Lời làm chứng của Mục sư Huỳnh Thành Tín

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn