Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Những dấu lạ cần được thấy

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 12:38-40

“Bấy giờ có mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Bẩm thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ. Ngài đáp rằng: Dòng dõi hung ác gian dâm nầy xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, cũng một thể ấy, Con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm.” (BTT)

Người ta không cần thuyết phục những người bệnh được Chúa chữa lành rằng Chúa Jêsus là Đấng Mết-si-a của Đức Chúa Trời. Nhưng các nhà lãnh đạo tôn giáo lại không muốn có Đấng Mết-si-a nào từ Đức Chúa Trời: họ chỉ muốn có quyền trên dân chúng. Vì vậy, họ cố gắng tìm mọi lý do để buộc tội Chúa Jêsus nhằm loại bỏ Ngài. Tuy nhiên họ cũng tò mò, tự hỏi làm thế nào mà Chúa Jêsus làm được những phép lạ đó, như thể Ngài là một kẻ lừa đảo hay một hiện tượng lạ thường.

Họ xin Chúa Jêsus một dấu lạ. Nhưng họ không muốn xem dấu lạ chỉ về điều gì – họ không muốn kết luận rằng Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời trong hình thể con người. Vì vậy, Đấng chủ tể đã từ chối yêu cầu của họ. Thay vào đó, Ngài chỉ ra rằng nỗi ám ảnh của họ về quyền lực thế gian là sự gian ác, và sự sùng bái bản thân là tội ngoại tình chống lại Đức Chúa Trời. Dù họ theo tôn giáo nào, nếu từ chối thờ phượng Chúa Jêsus, thì họ không thể hết lòng yêu mến Đức Chúa Trời (Phục Truyền 6:5); họ sẽ yêu những thứ khác hoặc yêu con người hơn. Ngoại tình thuộc linh bắt đầu bằng việc từ bỏ “tình yêu ban đầu” của chúng ta là Đấng Christ (Khải Huyền 2:4-5).

Chúa Jêsus nói rằng đã có đủ các dấu lạ. Nhiều phép lạ đã được người ta kể lại và có thể hỏi thăm những người đã chứng kiến. Các tiên tri, những người mà người Pha-ri-si tôn trọng, cũng đã để lại dấu vết của các phép lạ – 535 lời tiên tri đã được ứng nghiệm qua Chúa Jêsus. Đặc biệt, Chúa Jêsus chọn trải nghiệm của Giô-na trong bụng cá lớn. Chúa Jêsus không chỉ chứng thực tính lịch sử của thử thách trên biển của Giô-na, mà ba ngày vị tiên tri “bị chôn” trong bụng cá là dấu lạ báo trước rằng Chúa Jêsus sẽ được chôn và sống lại vào ngày thứ ba.

Nhiều người trong chúng ta chỉ thấy các dấu lạ khi hồi tưởng lại. Chúng ta cảm thấy khó liên hệ với những điều mà chúng ta chưa trải qua; tuy nhiên sau đó, chúng ta vẫn có thể thấy dấu lạ nếu chúng ta tin (Giăng 2:22). Những dấu lạ mà Chúa Jêsus muốn chúng ta làm theo thường không phải là những điều huyền bí hoặc cảm xúc bên trong, mà là những dấu lạ rõ ràng được ghi lại trong Kinh Thánh. Không tra xem Kinh thánh một cách nghiêm túc là một dấu hiệu khác của lòng gian ác và tội gian dâm, bởi vì trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã ban những chỉ dẫn để chúng ta tuân theo và các thông tin giúp chúng ta hiểu Ngài là ai và cách thờ phượng Ngài như thế nào. Dù sao đi nữa, sao Chúa phải ban cho bạn một dấu lạ khác nếu bạn đã từ chối làm theo những dấu lạ đã nhận được?

Lạy Chúa là Đấng truyền đạt thông tin, con cảm ơn Ngài đã tạo mối liên hệ với chúng con và ban cho rất nhiều dấu lạ trong Lời Ngài để dẫn chúng con đến với Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Xin tha thứ cho con khi con bỏ qua các dấu lạ của Ngài mà chọn con đường dẫn con đi xa Ngài. Xin tha thứ cho con khi con bị ám ảnh bởi những nhu cầu của bản thân đến nỗi nghĩ rằng Lời Ngài không đủ cụ thể để hướng dẫn con. Xin giúp con đặt niềm tin nơi Ngài để con tiếp nhận Lời Ngài một cách nghiêm túc, lấy đó làm kim chỉ nam giúp con sâu nhiệm hơn trong mối liên hệ với Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn