Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nhân loại bi thảm và Đấng Christ đắc thắng

Kinh Thánh: Mác 14:27-28

“Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ rằng: Hết thảy các ngươi sẽ gặp dịp vấp phạm; vì có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì bầy chiên sẽ tan lạc. Nhưng khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi.” (BTT)

Trong lúc trò chuyện, Chúa Jêsus đề cập việc “trong vòng các ngươi có một kẻ sẽ phản ta.” (Mác 14:18) cho đến “hết thảy các ngươi sẽ gặp dịp vấp phạm”. Tất cả môn đồ đều bị ám chỉ cho việc phản bội. Họ đã thiết tha đến sinh mạng của mình hơn là của Chúa Jêsus. Chúng ta biết rằng vào phút cuối, tất cả họ đều đã rời bỏ Ngài (Mác 14:50) còn Phi-e-rơ đã kịch liệt phủ nhận ông không biết Chúa Jêsus (Mác 14:66-72). Vả chăng, họ tự ý vấp phạm, nhưng Chúa Jêsus trích dẫn lời tiên tri trong Xa-cha-ri 13:7 cách đó 500 năm để báo trước điều gì sẽ xảy đến. Và điều đó đã ứng nghiệm!

Cụm từ “có lời chép rằng” dù được diễn giải dưới bất cứ hình thức nào đều rất quan trọng đối với chức vụ của Chúa Jêsus. Cụm từ được kí thuật 33 lần trong các sách Phúc Âm nói ra từ Chúa Jêsus, và một lần bởi Sa-tan ở nơi đồng vắng khi nó diễn giải sai lời Kinh Thánh. Dù cho có kẻ giống như Sa-tan xuyên tạc Lời Đức Chúa Trời để kiếm lợi cho mình, làm nguy hiểm cho bao người (II Phi-e-rơ 3:15-16), nhưng Chúa Jêsus đã sử dụng thẩm quyền của Kinh Thánh để xác nhận những gì Ngài nói với những gì Đức Thánh Linh đã phán trước đó thông qua các nhà tiên tri (I Phi-e-rơ 1:10-12) và Ngài là chứng nhân thiêng liêng cho lẽ thật.

Vào cuối bữa ăn lễ Vượt qua, họ cùng nhau hát thánh ca, ngợi khen Đức Chúa Trời là Đấng luôn giữ lời hứa. Khi họ đi lên núi Ô-li-ve vào lúc tối, sự mạnh mẽ của Chúa Jêsus trái ngược hẳn với giây phút yếu đuối nhất của các môn đồ đang cận kề. “Nhưng khi Ta sống lại rồi…”, là lời hứa Chúa Jêsus sẽ tiếp tục chỉ huy, đi trước các môn đồ để sẵn sàng chào mừng và tiếp đón họ. Sự vấp phạm của họ là điều chắc chắn và sự phục sinh của Chúa Jêsus cũng như vậy. Cơ Đốc nhân trưởng thành là những người nắm giữ điều tồi tệ nhất lẫn điều tuyệt vời nhất, đó là thất bại của chúng ta và chiến thắng của Đấng Christ. Mặc dù các môn đồ đã bị trượt bài kiểm tra vài giờ sau đó, nhưng những gì Chúa Jêsus nói là bài học đáng nhớ và tốt lành cho các lãnh đạo Hội Thánh đầu tiên, là những người luôn khích lệ Cơ Đốc nhân không ngừng ngưỡng trông Chúa Jêsus trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Dù quá khứ của chúng ta ra sao, Chúa Jêsus vẫn ở phía trước chúng ta. Không như những anh hùng tôn giáo trên thế giới, Chúa Jêsus không đơn thuần là một nhân vật được kính trọng trong quá khứ, mà Ngài đã đi trước để chuẩn bị một chỗ cho chúng ta và tiếp đón chúng ta vào ngày cuối cùng (Giăng 14:1-6). Đó là niềm hy vọng cho mọi Cơ Đốc nhân, mà nếu không có điều đó, chúng ta chỉ có thể sa vào thế giới đầy rối ren để rồi tìm cách hòa nhập tốt nhất có thể. Một bài thánh ca tiếng Anh có lời như sau: “Sức mạnh cho ngày hôm nay và hy vọng tươi sáng cho ngày mai, ban phước lành cho tôi cùng ngàn người bên cạnh!” Quả thật đúng như vậy. Dù cho bạn đã vấp phạm, nhưng Chúa Jêsus vẫn ở phía trước bạn, và bạn vẫn có thể trở lại với Ngài. Thật đáng để bạn chia sẻ về Chúa Jêsus với bạn bè của mình!

Lạy Chúa nhân từ, con cảm ơn Ngài vì Lời Chúa là lẽ thật, xác nhận chiến thắng của Chúa Jêsus và chỉ ra sự thất bại của con. Xin tha thứ cho con vì những lần con đã phớt lờ Lời Chúa và đánh mất niềm tin vào tương lai. Con biết rằng ân điển Chúa mầu nhiệm trong bất cứ hoàn cảnh nào; dầu khi con thất bại, ân điển Ngài vẫn luôn diệu kỳ. Xin cho con luôn hướng nhìn về Chúa Jêsus và biết chia sẻ niềm tin nơi Ngài đến với người khác. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn