Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúa là Cứu Chúa tôi

Chúa bảo vệ tôi trong hốc Đá vững an của Ngài, Chúa có chương trình tốt đẹp nhất dành cho cuộc đời tôi. Còn bạn thì sao? Bạn đã tìm được Cứu Chúa cho cuộc đời của mình chưa?

Mời bạn cùng tôi lắng nghe lời làm chứng của gia đình anh Ngũ Ngọc Kiên để có thể tìm được Cứu Chúa cho cuộc đời mình.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn