Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tranh luận bác bỏ sự sống lại

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:23-30

“Trong ngày đó, có người Sa-đu-sê, là kẻ nói rằng không có sự sống lại, đến gần Ngài mà hỏi rằng: thưa thầy, Môi-se có nói: Nếu người nào chết mà không có con, thì em sẽ lấy vợ góa anh để nối dòng cho anh. Vả, trong chúng tôi có bảy anh em. Người anh lấy vợ và chết đi, nhưng vì chưa có con nên để vợ lại cho em. Người thứ hai, thứ ba, cho đến thứ bảy cũng vậy. Rốt lại, người đàn bà cũng chết. Vậy, lúc sống lại, đàn bà đó sẽ làm vợ ai trong bảy người? Vì cả thảy đều đã lấy người làm vợ. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi lầm, vì không hiểu Kinh thánh, và cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời thể nào.” (BTT)

Trong thời Chúa Jêsus, các nhà lãnh đạo tôn giáo chia làm hai nhóm chính: Người Pha-ri-si là những người tin vào đời sau với sự phục sinh của thân thể và người Sa-đu-sê thì không tin. Chúa Jêsus nói rằng Ngài sẽ sống lại từ cõi chết (Ma-thi-ơ 16:21, 17:9, 17:23, 20:19), và điều đó đe dọa tư tưởng thần học cùng uy tín của người Sa-đu-sê trong mắt dân chúng. Những vị lãnh đạo này muốn làm mất uy tín của Chúa Jêsus nên đã bịa ra câu chuyện ở hình thức câu đố để gài bẫy Chúa, và để chứng minh rằng họ đúng.

Trong Cựu Ước, nếu người đàn ông chết mà không có con thì người anh/em của người chết phải có trách nhiệm cưới người vợ góa để sinh con nối dõi cho anh (Phục Truyền 25:5-6). Vì vậy, những người Sa-đu-sê đã nghĩ ra một kịch bản rằng bảy anh em kết hôn với một góa phụ, và hỏi Chúa cô ấy sẽ là vợ của ai sau khi sống lại. Họ cho rằng Chúa Jêsus sẽ không thể trả lời câu đố này.

Đây là câu chuyện phức tạp nhưng không làm Chúa Jêsus bối rối. Chúa bảo rằng họ không biết họ đang nói gì vì Kinh Thánh nêu rõ hôn nhân chỉ dành cho cuộc sống trên đất này: Thiên đàng không cần quan hệ tình dục để sinh sản, để an ủi hay hưởng thụ. Mọi sự chú ý sẽ hướng về Chúa, và chúng ta sẽ hoàn toàn hài lòng trong việc phụng sự và thờ phượng Ngài, như các thiên sứ hiện nay.

Sự phục sinh vẫn rất quan trọng trong việc truyền bá Phúc Âm. Chúa Jêsus phục sinh cho thấy rằng sự chết đã bị đánh bại và tội lỗi đã được chuộc hoàn toàn. Điều đó cũng chỉ ra con đường dẫn đến sự sống lại của mọi tín nhân (1 Cô-rinh-tô 15:20-23). Thật vậy, khi Hội Thánh được sống lại với thân thể mới, thì toàn bộ tạo vật sẽ được biến đổi (Rô-ma 8:19). Một số người lém lỉnh thích tranh luận để phản bác khả năng sống lại của thân thể: nhưng Chúa Jêsus đã sống lại và nhiều người đã tận mắt chứng kiến. Ngài cũng trịnh trọng hứa rằng tất cả những ai tin Ngài đều sẽ sống lại (Giăng 6:39), và gương sống lại của Ngài đảm bảo chúng ta có thể tin chắc như vậy. Tất nhiên, những người không muốn bị Chúa Jêsus phán xét có thể nghĩ rằng hoàn toàn không có đời sau nào cả: nhưng họ đã nhầm. Vậy thì, hãy loan truyền tin tốt lành rằng những ai tin Chúa Jêsus sẽ được gặp Ngài và ở với Ngài đời đời!

Kính lạy Đức Chúa Trời hằng sống! Cảm ơn Ngài là Đấng ban cho con sự sống và đã chứng minh điều đó qua sự phục sinh của Chúa Jêsus. Xin tha thứ cho con vì đôi khi con quá mải mê với cuộc sống hiện tại mà không trông mong được chào đón trong nước Thiên đàng. Xin giúp con nhận biết và lan truyền tin tức tốt lành này. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn