Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tranh luận ủng hộ sự sống lại

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:31-33

“Các ngươi há không đọc lời Đức Chúa Trời phán về sự sống lại của kẻ chết rằng: Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp hay sao? Đức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống. Chúng nghe lời ấy, thì lấy làm lạ về sự dạy dỗ của Ngài.” (BTT)

Người Sa-đu-sê hỏi ý kiến của Chúa Jêsus về câu chuyện mà họ đã bịa ra. Suy cho cùng, nếu Ngài có thể kể cho họ nghe những ẩn dụ có ý nghĩa, thì chắc chắn họ cũng có thể nghĩ ra câu chuyện tương tự. Ý định của họ là gài bẫy Ngài để phủ nhận sự sống lại của thân thể (Ma-thi-ơ 22:23-30). Âm mưu của họ đã thất bại khi Chúa Jêsus bảo rằng họ không hiểu Kinh Thánh hay bản chất Vương quốc đời đời của Ngài.

Vì vậy, Chúa Jêsus bắt đầu dạy họ điều Kinh Thánh muốn nói. Ngài chỉ về sự kiện Đức Chúa Trời gặp Môi-se bên bụi cây đang cháy và mô tả chính Ngài là Đấng đang hiện hữu (ở thì hiện tại), là Đức Chúa Trời của các trưởng tộc đã chết từ lâu. Ngữ pháp tiếng Hê-bơ-rơ đơn giản, không phức tạp và mọi người Do Thái đều có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Đức Chúa Trời tiếp tục có mối liên hệ sống động với những người đã chết trong đức tin. Họ không bị cắt đứt khỏi sự hiện diện của Chúa …Họ đang ở ngay giữa nơi đó.

Chúa chỉ có mối tương giao với người đang sống. Thật vậy, Ngài biết chúng ta trước khi chúng ta được sinh ra vì Ngài là Đấng ban sự sống và Ngài biết chúng ta sau khi chúng ta qua đời nếu chúng ta thuộc về Ngài. Thật khủng khiếp khi là người sống mà chết tâm linh hoặc người chết cũng chết về tâm linh bởi vì chúng ta khước từ mối tương giao với Ngài.

Tuy nhiên, người Sa-đu-sê đã đúng ở một điều. Sự phục sinh là giáo lý then chốt. Nếu Đức Chúa Trời không thể làm kẻ chết sống lại thì toàn bộ đức tin của chúng ta chỉ là sự lừa dối (1 Cô-rinh-tô 15:12-19). Nhưng Chúa Jêsus đã chứng minh rằng Đức Chúa Trời thực sự làm cho kẻ chết sống lại và Ngài sẽ kêu tất cả những ai tin nhận Ngài sống lại (Giăng 6:39-40). Đây là phần tuyệt vời của sứ điệp Phúc Âm và nó đã thúc đẩy các sứ đồ tiếp tục rao giảng về Đấng Christ (Công vụ 4:33). Bạn đã bao giờ thảo luận với bạn bè hay đồng nghiệp về những gì xảy ra sau khi chết chưa? Hãy kể họ nghe về Chúa Jêsus và luôn khích lệ họ thấy rằng chỉ có sự phục sinh của Chúa Jêsus Christ mới đem lại sự sống đời đời.

Lạy Đức Chúa Trời hằng sống, cảm ơn Ngài đã yêu thương và dẫn dắt con tin cậy Chúa Jêsus. Cảm ơn Ngài vì con có sự an ninh đời đời và một ngày nào đó sẽ có được thân thể phục sinh như thân thể của Chúa Jêsus. Xin tha thứ cho con vì đã hạ thấp hiệu lực của những lẽ thật này khi con nói chuyện với người khác. Xin tha thứ cho con vì đã không chia sẻ với họ mục đích của cuộc đời chúng con trên đất, để chúng con có thể nhận biết Chúa Jêsus và tin cậy Ngài như một khởi đầu cho cuộc đời hầu việc và thờ phượng Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn