Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Một kế hoạch huấn luyện

Kinh Thánh: Mác 3:13-15

“Kế đó, Đức Chúa Jêsus lên trên núi, đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài. Ngài bèn lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, lại ban cho quyền phép đuổi quỉ.” (BTT)

Đã đến lúc phải rút lui khỏi công việc và chức vụ để ở với Đức Chúa Trời. Vào dịp này, việc Chúa Jêsus rút khỏi những áp lực của việc chữa bệnh, trừ quỷ và giảng dạy có thể đã bị các môn đồ hiểu sai. Chúa Jêsus đã kêu gọi khá nhiều người đến để học từ Ngài và bây giờ Ngài đang thành lập một nhóm người đáng tin cậy. Để chuẩn bị, Chúa Jêsus một mình lên núi để cầu nguyện suốt đêm (Lu-ca 6:12). Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đã đồng ý nhóm người đáng tin cậy này. Họ vẫn là những môn đồ, nhưng mười hai người này cũng được bổ nhiệm làm sứ đồ (Lu-ca 6:13). Những “sứ đồ khai sáng” đó đều đã ở với Chúa Jêsus và tất cả sẽ gặp Chúa phục sinh (Công vụ 1:21-22).

Một số Cơ Đốc nhân dùng từ “môn đồ” và “sứ đồ” để thay thế cho nhau, nhưng những từ này có ý nghĩa khác nhau. Môn đồ có nghĩa là “học trò” và sứ đồ có nghĩa là “được sai đi”. “Được sai đi” – với tư cách là đại sứ của một quốc gia, hoặc đại diện của một tổ chức. Họ vẫn ở với Chúa Jêsus và học hỏi từ Ngài, nhưng họ cũng đang được huấn luyện để ra khỏi sự ổn định và yên bình của tập thể, mà đi vào lãnh thổ thù địch, trong danh Chúa Jêsus. Sự thù nghịch sẽ đến từ những người không chịu thuận phục Chúa Jêsus và những người đã bị ma quỷ chiếm hữu. Vì vậy, các sứ đồ được huấn luyện để rao giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời, và cũng để đối đầu với ma quỷ – đuổi chúng ra khỏi những người chúng đã xâm nhập và phải sống trong nỗi lo sợ sự chết (Hê-bơ-rơ 2:14-15).

Các sứ đồ tập sự vẫn chưa sẵn sàng để được sai đi; trước tiên họ cần được trang bị để thực hiện “sứ mạng huấn luyện” (Lu-ca 9:1). Các sứ đồ đã được huấn luyện qua việc ở với Chúa Jêsus, giải thích lẽ thật cho đám đông và áp dụng lẽ thật cho từng cá nhân. Hai lĩnh vực chính của chức vụ là rao giảng, rao báo về Chúa Jêsus, mời gọi mọi người tin nhận Ngài, và đuổi quỷ, dấu hiệu cho thấy thẩm quyền của Chúa Jêsus trên Sa-tan. Điều then chốt trong việc huấn luyện các sứ đồ là thẩm quyền của Chúa Jêsus. Nếu họ không nhân danh Ngài – thì họ không thể chống lại quỷ dữ. Họ chưa bao giờ đánh mất trách nhiệm là những môn đồ của Chúa (ở với Ngài, học hỏi từ Ngài) nhưng ngoài ra, giờ đây họ cũng có thể học cách hành động thay Ngài.

Một số Cơ Đốc nhân nghĩ rằng sự kêu gọi của Chúa Jêsus bắt đầu và kết thúc bằng một lời cầu nguyện cam kết và được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Linh. Nhưng đó chỉ là khởi đầu, sau đó chúng ta trở thành môn đồ của Chúa. Chúng ta bắt đầu khóa huấn luyện với thầy của chúng ta, là Chúa Jêsus, qua các tác phẩm của các sứ đồ và sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Mặc dù “các sứ đồ khai sáng” có vai trò độc nhất là bày tỏ rõ Phúc Âm và hoàn tất quá trình kinh điển hóa, nhưng tín nhân ở mọi thời đại cũng đang được huấn luyện để trở thành sứ giả và đại sứ của Ngài (2 Cô-rinh-tô 5:20). Mặc dù điều này nghe có vẻ đáng sợ, nhưng bí quyết để có sự tự tin là thẩm quyền của Chúa Jêsus … chính Ngài đã kêu gọi chúng ta đến với Ngài, và Ngài sẽ dạy chúng ta tất cả những gì cần biết (thông qua Kinh Thánh). Bằng cách đó, chúng ta có thể bước ra để đi vào một thế giới không tin Chúa, công bố rằng Ngài là Chúa và chỉ cách để tội nhân được cứu.

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đã giải cứu con và đưa con vào nước Ngài. Xin tha thứ cho sự tự mãn của con, khi con quên rằng Ngài đã kêu gọi con để sai con vào một thế giới không có Đấng Christ. Xin giúp con hiểu trách nhiệm của mình là học hỏi từ Ngài. Xin giúp con tin chắc vào thẩm quyền của Ngài khi Ngài sai phái con hành động nhân danh Ngài, để con tin vào sức mạnh và sự khôn ngoan của Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn