Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mọi sự đều trong ý Chúa

Kinh Thánh: Mác 14:13-16

“Ngài sai hai môn đồ đi, và dặn rằng: Hãy vào thành, sẽ gặp một người xách vò nước; cứ theo sau, hễ người vào nhà nào, các ngươi sẽ nói cùng chủ nhà ấy rằng: Thầy phán: Cái phòng ta sẽ dùng ăn lễ Vượt qua với môn đồ ta ở đâu? Chính kẻ đó sẽ chỉ cho các ngươi một cái phòng lớn trên lầu có đồ đạc sẵn sàng, hãy dọn tại đó cho chúng ta. Vậy, hai môn đồ đi ra mà vào thành, gặp mọi điều như lời Ngài đã phán, rồi dọn lễ Vượt qua.” (BTT)

Chúa Jêsus đã sắm sẵn một nơi thích hợp cho bữa tiệc lễ Vượt qua (Bữa Ăn Cuối Cùng). Ngài đã sắp xếp mọi sự cách an toàn. Từng chi tiết của sự kiện bí mật này được Chúa bày tỏ cho hai môn đồ giấu tên: từ việc âm thầm gặp một người xách nước trên đường dẫn đến điểm hẹn; mật mã nhận biết cho đến những dặn dò khác. Tất cả những gì họ phải làm đó là thực hiện đúng mọi điều Chúa đã phán với họ.

Cũng như mọi khi, Chúa Jêsus đã bày tỏ kế hoạch của Ngài đủ để các môn đồ tự tin thực hiện bước tiếp theo. Ở từng thời điểm, Chúa luôn có những dấu hiệu nhận biết để các môn đồ biết chắc rằng họ đang đi đúng hướng. Đương nhiên, tất cả những điều này nhằm mở đường cho Chúa Jêsus làm trọn chức vụ của Ngài với tư cách là người chủ trì bữa tiệc và cũng là người thầy sẽ nói những lời cuối cùng. Nhưng đối với các môn đồ, đó là phần việc họ phải làm. Có thể họ cho rằng lễ Vượt qua này cũng sẽ giống như mọi lễ Vượt qua khác mà thôi. Họ không thể thấy trước kết quả của sự vâng lời, nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của Ngài. Chúa biết và sắp xếp mọi sự, các môn đồ chỉ việc làm theo. Khi họ đi trên đường, các chi tiết được hé lộ theo lời Chúa đã phán giống như cách các môn đồ đi tìm con lừa cho Chúa Jêsus cưỡi khi vào thành Giê-ru-sa-lem vài ngày trước đó (Lu-ca 19:32). Mặc dù họ chưa thể nhìn thấy được kết quả ngay từ đầu, nhưng điều đó không quan trọng vì Chúa Jêsus đã biết trước mọi sự. Ngài là Đấng Trước Hết và Sau Cùng, là Đấng Khởi Đầu và Kết Thúc (Khải huyền 22:13). Điều quan trọng là các môn đồ đã được Chúa giao phó phần việc của mình và chính Chúa sẽ làm trọn công tác mà Ngài đã khởi sự theo ý muốn của Ngài.

Tương tự như các môn đồ, chúng ta không thể biết trước tương lai cũng như không thể dự đoán được chương trình của Chúa. Tất cả những gì chúng ta biết chính là: Chúa là Đấng biết hết những gì Ngài đang làm và Ngài muốn chúng ta đóng góp một phần nhỏ nào đó, dù rằng điều này có vẻ xa lạ với chúng ta. Chúa không cho chúng ta biết toàn bộ kế hoạch của Ngài để rồi chúng ta cảm thấy không cần đến Ngài nữa, nhưng Ngài khải tỏ đủ để chúng ta tin cậy và vâng lời Ngài (Phục truyền Luật lệ Ký 29:29). Sự vâng phục trong những hoàn cảnh như vậy chính là một đặc nhiệm (lưu ý rằng chỉ có hai trong số các môn đồ được tin cậy trong câu chuyện này). Và vấn đề không phải là làm thế nào để các môn đồ tạo dựng được tên tuổi cho mình, mà là Chúa sẽ sử dụng sự vâng phục của họ như thế nào. Có điều gì bạn biết rằng Chúa Jêsus muốn bạn làm, nhưng bạn lại không thấy được điều đó sẽ đi đến đâu hoặc nó sẽ có kết quả như thế nào không? Hãy bắt đầu bằng cách thực hiện bước đầu tiên, bạn nhé!

Lạy Chúa! Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đấng biết trước tương lai và mỗi ngày trôi qua đều nằm trong chương trình vĩ đại của Ngài. Xin Chúa tha thứ cho con vì có những lúc con đã vội đi trước Chúa hoặc những lúc con không theo kịp Ngài. Xin Chúa giúp con luôn sẵn sàng nhận lãnh bất cứ phần việc nhỏ nào mà Chúa giao phó, hầu cho những gì Chúa đã hoạch định sẽ làm vinh hiển danh Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn