Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mọi việc đã được trọn

Giăng 19: 17-30
17 Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha. 18 Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài, lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Jêsus ở chính giữa. 19 Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng, rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó có đề chữ rằng: Jêsus Người Na-xa-rét, Là Vua Dân Giu-đa. 20 Vì nơi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh ở gần thành, và chữ đề trên bảng đó viết bằng chữ Hê-bơ-rơ, chữ La-tinh và chữ Gờ-réc, nên có nhiều người Giu-đa đọc đến. 21 Các thầy tế lễ cả của dân Giu-đa bèn nói với Phi-lát rằng: Xin đừng viết: Vua dân Giu-đa; nhưng viết rằng, người nói: Ta là Vua dân Giu-đa. 22 Phi-lát trả lời rằng: Lời ta đã viết, thì ta đã viết rồi. 23 Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo xống của Ngài chia làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra, từ trên chí dưới. 24 Vậy, họ nói với nhau rằng: Đừng xé áo nầy ra, song chúng ta hãy bắt thăm, ai trúng nấy được. Ấy để cho được ứng nghiệm lời Kinh Thánh nầy: Chúng đã chia nhau áo xống của ta, Lại bắt thăm lấy áo dài ta. Đó là việc quân lính làm. 25 Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Jêsus, có mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ Ngài là Ma-ri vợ Cơ-lê-ô-ba, và Ma-ri Ma-đơ-len nữa. 26 Đức Chúa Jêsus thấy mẹ mình, và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi! 27 Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. 28 Sau đó, Đức Chúa Jêsus biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: Ta khát. 29 Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy, họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng Ngài. 30 Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.
Câu gốc:
“Khi Đức Chúa Giê-xu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn” (câu 30).
Câu hỏi suy ngẫm:
Khi bị đóng đinh trên thập tự giá, Chúa Giê-xu nói những lời nào?
Những lời ấy cho thấy Chúa quan tâm điều gì?
Bạn biết ơn cha mẹ mình và Cha trên trời như thế nào trước tình yêu lớn lao bạn nhận hưởng?
Phúc Âm Giăng quan tâm nhiều đến lời nói, mở đầu bằng Lời (hay Ngôi Lời), sau đó xoay quanh bảy lời tuyên xưng “Ta là…” của Chúa Giê-xu, và ba câu nói cuối cùng của Chúa khi Ngài bị đóng đinh có nhiều ý nghĩa sâu xa. Hai lời đầu tiên đang khi Chúa còn bị treo trên thập tự đầy đau đớn và sỉ nhục không phải là lời than van, thù hận mà là lời dành cho mẹ Ngài khi thấy bà đứng cạnh ông Giăng: “Thưa bà, đó là con của bà!” (câu 26 BTTHĐ). Là con, Chúa Giê-xu cảm nhận nỗi đau đớn của mẹ Ngài ngay lúc này. Là con cả, mẹ Ngài hẳn đã góa bụa, Chúa biết mẹ cần một người phụng dưỡng yêu thương, chu đáo, có lẽ không ai phù hợp hơn là ông Giăng (câu 27).
Câu 28 chép: “Sau đó, Đức Chúa Giê-xu biết mọi việc đã được trọn rồi.” Chúa chỉ thấy mọi sự được trọn khi Ngài đã làm trọn phận sự với Cha Trên Trời và với người mẹ trên đất của mình. Và chỉ khi đó Chúa mới nói đến nhu cầu của Ngài: “Ta khát” (câu 28). Suốt từ khi bị bắt, bị xử, bị đánh đòn, đến khi bị đóng đinh, không hề thấy một câu than van nào của Chúa. Câu nói “Ta khát” cho thấy Chúa thật là một con người, biết khát, biết đau đớn thể xác và tinh thần khi bị đánh đập, sỉ nhục, chối từ và đóng đinh. Ngài cảm nhận tất cả nhưng Ngài vẫn chọn bước lên thập tự giá.
Câu nói cuối cùng là “Mọi việc đã được trọn” (câu 30).
Trong tiếng Hy Lạp, câu này là “tetelestai”, nghĩa là “mọi việc đã xong”. Đây là một cụm từ quen thuộc trong cuộc sống. Khi đã làm xong việc chủ giao, đầy tớ thưa với chủ tetelestai. Thầy tế lễ sau khi xem xét con sinh không có tì vết, ông nói tetelestai. Chúa Giê-xu thật là con sinh không tì vết, và cũng là đầy tớ làm trọn phận sự Cha giao (Giăng 17:4). Ngoài ra, tetelestai còn được các thương gia sử dụng khi mọi nợ nần đã được trả đủ. Chúa Giê-xu là con sinh đáp ứng đầy đủ những yêu cầu chính đáng của luật thánh khiết, Ngài gánh hết mọi tội chúng ta. Tetelestai cũng cho thấy sự chết của Chúa Giê-xu không phải là thất bại, cũng không phải là nạn nhân của những người thù ghét. Sự chết chuộc tội của Ngài là chương trình, là sự chọn lựa chủ động của chính Ngài.
Dù làm trọn việc Cha giao, Chúa Giê-xu cũng bày tỏ sự quan tâm dành cho mẹ mình. Tôi đang thể hiện lòng yêu thương, thảo kính với cha mẹ của mình như thế nào? Biết Chúa Giê-xu cảm nhận hết tất cả những đớn đau, sỉ nhục trên thập tự giá nhưng Ngài vẫn chọn chết vì tôi, tôi có cảm nhận và hành động gì?
Cảm ơn Chúa Giê-xu đã chọn bước lên thập tự giá dù Ngài cảm nhận hoàn toàn tất cả những đớn đau, sỉ nhục để con được cứu. Xin giúp con biết tôn kính Cha trên trời và thảo kính cha mẹ dưới đất.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 38: 21 – 39: 7
Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày