Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúc tụng Chúa

Kinh Thánh: Ê-sai 25:1-9

1 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời tôi! Tôi tôn sùng Ngài, tôi ngợi khen danh Ngài; vì Ngài đã làm những sự mới lạ, là những mưu đã định từ xưa, cách thành tín chân thật. 2 Vì Ngài đã làm cho thành trở nên gò đống, thành bền vững trở nên nơi đổ nát. Đền đài của dân ngoại chẳng phải là thành nữa, sẽ chẳng hề xây lại. 3 Vậy nên một dân cường thạnh sẽ tôn vinh Ngài; thành của các dân tộc đáng kinh hãi sẽ kính sợ Ngài. 4 Vì Ngài là nơi bền vững cho kẻ nghèo, đồn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn, chỗ đụt cho khỏi bão, chỗ bóng mát cho khỏi nắng, khi những kẻ cường bạo thổi hơi ra như bão, xông vào tường thành. 5 Ngài sẽ dứt sự ồn ào của dân ngoại, như trừ khí nóng trong nơi đất hạn; ngừng tiếng hát mừng của kẻ cường bạo, như hơi nắng tan đi bởi bóng mây. 6 Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ ban cho mọi dân tộc, tại trên núi nầy, một tiệc yến đồ béo, một diên rượu ngon, đồ béo có tủy, rượu ngon lọc sạch. 7 Tại trên núi nầy Ngài sẽ trừ diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân, và cái màn che phủ mọi dân tộc. 8 Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời. Chúa Giê-hô-va sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt, và trừ bỏ sự xấu hổ của dân Ngài khỏi cả thế gian; vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. 9 Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng: Kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta; chúng ta đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Đức Giê-hô-va; chúng ta đã mong đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài!

Câu gốc: “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời tôi! Tôi tôn sùng Ngài, tôi ngợi khen Danh Ngài; vì Ngài đã làm những sự mới lạ, là những mưu đã định từ xưa, cách thành tín chân thật” (câu 1)

Câu hỏi suy ngẫm:

– Tiên tri Ê-sai chúc tụng Chúa vì những lý do nào?

-Bạn đang gặp những khó khăn ra sao?

-Điều gì giúp bạn vượt qua khó khăn để vui mừng chúc tụng Chúa?

Tiên tri Ê-sai đã hát lên bài ca chúc tụng, tạ ơn Đức Chúa Trời vì được Ngài gìn giữ trong “Ngày của Chúa” qua ba lý do nổi bật.

Thứ nhất, ông chúc tụng Chúa vì những việc kỳ diệu và vĩ đại của Ngài (câu 1-3). Chúa luôn thành tín, làm thành những chương trình, kế hoạch của Ngài. Những thành phố có lớn và vững mạnh thế nào, dù con người có khôn ngoan ra sao, thảy cũng đều trở nên vô dụng, đổ nát thành tro bụi trước sức mạnh của Chúa. Mọi dân tộc, mọi nước sẽ phải nhận biết quyền năng vĩ đại của Chúa và tôn vinh Ngài.

Thứ hai, lời chúc tụng Chúa được vang lên vì Chúa là nơi ẩn náu cho người tin Ngài trong “Ngày của Chúa” (câu 4-5). Chúa là nơi trú ẩn an toàn cho người trong cơn bão táp, là bóng mát giúp cho người tránh khỏi cơn nóng bức, là Đấng làm tắt đi tiếng ồn ào của kẻ hung bạo. Chúa là Vầng Đá vững an cho mọi con dân Chúa trong những thiên tai, hoạn nạn, hay áp bức của những kẻ ác.

Thứ ba, lời tạ ơn, chúc tụng dâng lên Chúa vì Ngài là Đấng cứu rỗi và phục hồi cho dân Ngài (câu 6-9). Trong ngày cuối cùng, kẻ ác sẽ bị tiêu diệt, Chúa sẽ lau ráo nước mắt, xóa sạch sự sỉ nhục của dân Ngài. Con dân Chúa sẽ hân hoan vui mừng về sự cứu rỗi của Chúa.Trong năm qua, nhiều khó khăn đến từ chính trị, kinh tế, dịch bệnh khắp nơi trên thế giới. Nhiều thành phố đông đúc trở nên vắng lặng, nền y học của con người không thể ngăn chặn sự ra đi của hàng triệu người trong cơn đại dịch. Mọi điều con người cho là khôn ngoan, vững bền đã trở nên vô nghĩa. Nhiều người trong chúng ta đã và đang gặp khó khăn. Mỗi ngày chúng ta phải nghe những tin buồn nhiều hơn tin vui, những tin thất bại nhiều hơn thành công, đói kém nhiều hơn dư dật… Chúa không miễn trừ hoạn nạn cho con dân Chúa nhưng Ngài hứa luôn đi cùng, bảo vệ, chăm sóc chúng ta.

Cơ Đốc nhân hãy vững tin nơi Chúa dù phải đương đầu với những khó khăn, thử thách. Đức Chúa Trời luôn thành tín và yêu thương chúng ta, Ngài sẽ lau ráo nước mắt cho chúng ta, và ban cho chúng ta sự bình an, vui mừng trong Ngài. Hơn thế nữa, trong “Ngày của Chúa”, Chúa sẽ trở lại, ban phần thưởng và cho chúng ta được bước vào Tiệc Cưới Chiên Con. Hãy cảm tạ và chúc tụng Chúa “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên” (II Cô-rinh-tô 4:17).

Bạn có vững tin nơi Chúa và chúc tụng Ngài trong mọi hoàn cảnh không?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã ở cùng con trong suốt năm qua. Xin cho con luôn vững tin nơi Chúa và sống bình an, hy vọng trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa cho con biết ơn Chúa và chúc tụng Ngài không thôi.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 2:10-41

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn