Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

U-RIM và THU-MIM

Xuất Ê-díp-tô Ký 28:30

30 Trên bảng đeo ngực của sự xét đoán, ngươi hãy gắn u-rim và thu-mim vào, đặng khi A-rôn đến trước mặt Đức Giê-hô-va thì các món đó sẽ ở trên lòng mình. Ấy vậy, trước mặt Đức Giê-hô-va, A-rôn sẽ mang sự xét đoán của con trai Y-sơ-ra-ên trên lòng mình luôn luôn.“Trên bảng đeo ngực của sự xét đoán, ngươi hãy gắn u-rim và thu-mim vào, đặng khi A-rôn đến trước mặt Đức Giê-hô-va thì các món đó sẽ ở trên lòng mình. Ấy vậy, trước mặt Đức Giê-hô-va, A-rôn sẽ mang sự xét đoán của con trai Y-sơ-ra-ên trên lòng mình luôn luôn” (câu 30).

Câu hỏi suy ngẫm:

-U-rim, thu-mim là gì?

-Vai trò của u-rim và thu-mim trong việc xét đoán dân chúng là gì?

-Bảng đeo ngực về sự xét đoán có gắn u-rim và thu-mim cho biết bản tính nào của Chúa?

-Chúa mong bạn nhận thức và thực hành điều gì qua bài học hôm nay?

Chúa căn dặn ông Môi-se phải gắn u-rim và thu-mim vào bảng đeo ngực (câu 30). Hai vật này được dùng để tìm cầu sự xét đoán của Chúa. Kinh Thánh không mô tả rõ hai vật này hình thù ra sao và được dùng như thế nào. U-rim có nghĩa là sự sáng và thu-mim có nghĩa là sự hoàn hảo. Nhiều học giả cho rằng từ “u-rim” trong tiếng Hê-bơ-rơ phát xuất từ gốc Arrim có nghĩa là “sự rủa sả”, trong khi “thu-mim” phát xuất từ một nhóm phụ âm có nghĩa là “vô tội”. Nói cách khác, u-rim và thu-mim được dùng để trả lời câu hỏi “có tội” hay “vô can”. Vì hai vật này được cất giữa hai lớp của bảng đeo ngực nên chúng phải có kích thước nhỏ và phẳng; có thể là hình tròn hay hình thẻ, được làm bằng gỗ hoặc sừng… Hai vật này giống nhau về hình dạng nhưng được phân biệt qua chữ viết hoặc hình ảnh khắc trên chúng. Có lẽ Chúa giúp thầy tế lễ thượng phẩm chọn đúng câu trả lời theo cách bốc thăm hay theo sự rung động của u-rim, thu-mim.

Qua các phân đoạn Kinh Thánh tham khảo (đọc thêm Dân Số Ký 27:21; Phục Truyền 33:8; I Sa-mu-ên 14:41-43; Giô-suê 7:10-18; Nê-hê-mi 7:65) cho chúng ta biết thầy tế lễ thượng phẩm sử dụng u-rim và thu-mim cầu hỏi ý Chúa để đưa ra phán quyết đúng đắn. Tuy nhiên, phần lớn việc xét đoán dân chúng dựa vào luật pháp Chúa đã ban cho tuyển dân qua nhà lãnh tụ Môi-se.Qua hình ảnh bảng đeo ngực về sự xét đoán có gắn u-rim và thu-mim cho chúng ta biết Chúa là tình yêu. Ngài thương yêu, trân quý toàn tuyển dân cũng như từng cá thể. Chúa cũng là Đấng công chính nên Ngài xét đoán công minh cho mọi người.

Chúa toàn tri, Ngài nhìn thấy mọi sự đang diễn ra trong hành động, lời nói và cả dòng suy tưởng của mỗi người. Đứng trước sự phán xét nghiêm minh của Chúa, mọi đầu gối phải quỳ xuống mà nhận tội của mình. Chúa mong đợi tuyển dân ngày xưa cũng như Cơ Đốc nhân ngày nay học biết luật pháp Ngài là Lời Kinh Thánh và cẩn thận giữ luật pháp của Chúa, sống yêu thương, chân thành với Chúa, với người và chính mình. Không có bí mật nào có thể giấu kín trước mặt Chúa, vì vậy mọi người hãy run sợ, quỳ gối xưng nhận sự sai phạm của mình và nài xin sự tha thứ của Chúa trước khi cơn thịnh nộ của Ngài đổ xuống trên mỗi chúng ta.Bạn có nhận biết Chúa là tình yêu, công chính và toàn tri không?

Con cảm tạ Chúa vì Ngài là tình yêu, sẵn lòng tha thứ để con có thể đến gần Ngài!

Con cũng cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng công chính để con cẩn thận, sống thánh khiết. Xin Chúa giúp con trở nên giống Cha ngày càng hơn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 1:32-2:9

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn