Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mạng lưới xây dựng của Vua Sa-Lô-Môn

Kinh Thánh: II Sử Ký 8:1-61

Cuối hai mươi năm, sau khi Sa-lô-môn đã xây cất xong cái đền của Đức Giê-hô-va và cái cung mình, 2 thì Sa-lô-môn cũng sửa xây lại các thành mà vua Hu-ram đã nhường cho người, và khiến cho dân Y-sơ-ra-ên ở đó. 3 Sa-lô-môn đi đến đánh Ha-mát-Xô-ba và thắng được. 4 Người xây thành Tát-mốt trong đồng vắng, và xây các thành dùng làm kho tàng tại xứ Ha-mát. 5 Người cũng xây Bết-Hô-rôn trên và Bết-Hô-rôn dưới, là những thành bền vững, có vách tường, cửa và then khóa; 6 lại xây thành Ba-lát và các thành làm kho tàng của Sa-lô-môn, các thành để chứa xe, và các thành cho lính kỵ người ở; phàm điều gì Sa-lô-môn ước ao xây cất, hoặc tại Giê-ru-sa-lem, trên Li-ban, hay là trong khắp xứ phục dưới quyền người, thì đều xây cất cả.

Câu gốc: “Phàm điều gì Sa-lô-môn ước ao xây cất, hoặc tại Giê-ru-sa-lem, trên Li-ban, hay là trong khắp xứ phục dưới quyền người, thì đều xây cất cả”(câu 6b).

Câu hỏi suy ngẫm:

-Hoạt động nào của Vua Sa-lô-môn được nói đến ở đây?

-Vua xây dựng những gì bên cạnh Đền thờ và cung vua?

-Những dự án xây dựng này đem lại ích lợi nào?

-Bạn cần xây dựng điều gì để ích lợi cho đời sống Cơ Đốc?

Có thể nói Vua Sa-lô-môn là một “chuyên gia” xây dựng. Trong II Sử Ký, từ “xây dựng” xuất hiện 31 lần khi tường thuật về Vua Sa-lô-môn xây dựng Đền thờ. Và trong sáu câu Kinh Thánh hôm nay cũng có đến 6 từ “xây dựng.”Vua Sa-lô-môn dành ra bảy năm để xây dựng Đền thờ và 13 năm để xây dựng cung điện (I Các Vua 6:37-7:1). Sau đó, ông xây lại các thành phía Bắc mà Vua Hu-ram xứ Ty-rơ đã tặng, rồi đưa dân Y-sơ-ra-ên đến đó sống. Ông xây thành Tát-mốt ở phía Đông Nam đồng vắng. Tát-mốt là một ốc đảo trong sa mạc, nằm giữa con đường từ Địa Trung Hải đến Vịnh Ba Tư. Nhờ đó, Vua Sa-lô-môn kiểm soát được các đoàn lái buôn đi trên con đường này, và đây cũng là một tiền đồn quân sự quan trọng.Vì Giê-ru-sa-lem nằm trên đỉnh núi, nên đường đi lên thành này cần được kiểm soát chặt chẽ để tăng cường phòng thủ. Do đó, Vua Sa-lô-môn đã xây thật kiên cố hai thành Bết-Hô-rôn trên và Bết-Hô-rôn dưới nằm trên con đường quan trọng từ Giê-ru-sa-lem đến miền duyên hải. Các thành này nằm ở phía Tây Bắc của Giê-ru-sa-lem, tường lũy được xây bền vững, có cổng đóng then gài chắc chắn. Ông cũng xây thành Ba-lát ở phía Nam cùng các thành để chứa chiến xa, ngựa chiến. Tất cả những gì Vua Sa-lô-môn muốn xây cất trên khắp các xứ dưới sự cai trị của mình thì ông “đều xây cất cả”. Dù sống trong thời bình nhưng Vua Sa-lô-môn đã chuẩn bị chu đáo cho sự an toàn của Đền thờ, của vương quốc bằng những dự án xây dựng lớn. Ông cũng góp phần mở mang vương quốc, đem lại sự thịnh vượng cho đất nước.Cơ Đốc nhân không sống trong thời bình vì lúc nào cũng ở trong chiến trận thuộc linh, phải đương đầu với những tấn công của ma quỷ. Chúng ta càng phải nỗ lực xây dựng, không phải nhà cửa, kho vựa, nhưng xây dựng đời sống đức tin vững chắc. Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta phải xây dựng đời sống đức tin của mình như xây nhà trên nền đá bằng cách nghe Lời Chúa và làm theo (Lu-ca 6:47-48). Muốn làm theo Lời Chúa, chúng ta phải đọc và học hỏi Lời Ngài (Rô-ma 10:17), và phải suy ngẫm “ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong” (Giô-suê 1:8). Chúa đã ban cho chúng ta vật liệu tuyệt vời để xây dựng đời sống đức tin vững chắc, đó là Kinh Thánh. Học hỏi, suy ngẫm và làm theo những gì Kinh Thánh phán dạy là bí quyết để có ngôi nhà đức tin vững chắc xây trên nền đá.Bạn có đang nỗ lực xây dựng đời sống đức tin bằng cách học hỏi và làm theo những sự dạy dỗ của Kinh Thánh chưa?

Lạy Chúa, xin cho con có sự ao ước và nỗ lực xây dựng một đời sống đức tin vững chắc, cho con mỗi ngày kinh nghiệm quyền năng của Chúa qua sự học hỏi và làm theo Lời Ngài.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 19:19 – 20:28

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn