Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nói lời ngay thẳng

Kinh Thánh: Châm Ngôn 14:3-5

3 Trong miệng kẻ ngu dại có cây roi dành cho kẻ kiêu ngạo, Nhưng môi người khôn ngoan gìn giữ người. 4 Nơi nào không có trâu bò thì máng cỏ cũng trống không; Nhưng sức bò đực đem hoa lợi đến. 5 Nhân chứng thành thật không gian dối, Nhưng nhân chứng giả thốt ra sự dối trá.

Câu gốc: “Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình”(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16).

Câu hỏi suy ngẫm:

-Vua Sa-lô-môn dạy con nói lời ngay thẳng ra sao?

-Những điều gì thường ngăn trở khiến người ta không dám nói lời ngay thẳng?

-Làm thế nào để bạn luôn nói lời ngay thẳng?

Vua Sa-lô-môn dạy con phải nói lời ngay thẳng. Những lời con nói bày tỏ sự kính sợ Chúa và sự khôn ngoan của con. Lời nói của người khôn ngoan bảo vệ mạng sống họ, ngược lại lời nói của kẻ ngu dại gây cho họ thêm đau khổ, khác nào tự dùng roi đánh vào lưng của chính họ (câu 3; Châm Ngôn 10:13). Trong câu 4, Vua Sa-lô-môn nêu một ẩn dụ, khi nhìn một máng cỏ trống không, người ta biết chuồng không có bò, nhưng nếu có bò với sức mạnh mẽ, sẽ cho ra hoa lợi dồi dào. Người khôn ngoan phải chăm sóc bò của mình để thu hoạch sản vật. Và trong câu 5, ông dạy rằng lời nói của một người biểu hiện tấm lòng ngay thẳng hay gian dối của người ấy. Một chứng nhân khôn ngoan và ngay thật phải giữ gìn môi miệng không nói lời chứng gian, không buông lời dối trá.Đức Chúa Trời ghét lưỡi dối trá (Châm Ngôn 6:17) vì Ngài là Đức Chúa Trời của công bình và chính trực (Phục Truyền 32:4). Một trong Mười Điều Răn Chúa phán dạy con dân Ngài là “Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16). Đức Chúa Trời xem lời dối trá không chỉ là quyết định đơn thuần của một người mà đằng sau đó còn là sự thúc đẩy, điều khiển của ma quỷ; khi nói dối, con người trở nên con cái của ma quỷ vì nó là cha của sự nói dối (Giăng 8:44; Công Vụ 5:3). Vì vậy, Lời Chúa cho biết hậu quả của kẻ nói dối hại người là ở trong hỏa ngục đời đời (Khải Huyền 21:8, 27; xem II Tê-sa-lô-ni-ca 2:10).Nhiều người vì sợ “nói thật mất lòng”, hoặc sợ mất bạn bè, hoặc sợ gặp khó khăn trong công việc, đời sống, nên nhiều lúc thấy điều sai trái vẫn cứ nín lặng cho an toàn, nhưng nín lặng như vậy khác nào đồng lõa với tội lỗi. Hay có người muốn che giấu tội lỗi của mình nên chỉ nói một phần sự thật, tuy nhiên một nửa sự thật cũng là nói dối.

Ngày nay, Chúa Thánh Linh là Thần Lẽ Thật (Giăng 14:6; I Giăng 5:7) luôn ở cùng để giúp chúng ta sống thánh khiết giữa thế gian tội lỗi. Chúa chúng ta là thánh và yêu thương, nên chúng ta phải nói lời ngay thẳng, yêu thương. Khi cần thiết phải nói, hãy nhờ ơn Chúa Thánh Linh soi sáng để biết cách nói những lời mềm mại, đúng lúc, đúng chỗ, và nội dung trình bày rõ ràng, ngay thẳng. Cầu xin Chúa cho chúng ta là con cái sáng láng của Chúa luôn sống một đời sống mới theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh: “Mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình” (Ê-phê-sô 4:25).

Có lời nói nào của bạn chưa ngay thẳng với Chúa, với người không?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Lời Ngài dạy con nói lời ngay thẳng. Xin cho con luôn kính sợ Chúa để giữ gìn môi miệng của con. Xin Chúa Thánh Linh dạy con luôn có sự khôn ngoan, công chính và yêu thương trong lời nói để giúp đỡ và gây dựng lẫn nhau trong tình yêu của Chúa.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 20:29 – 21:10

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2022. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn