Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lòng vâng phục tuyệt đối

Vài thế kỷ trước công nguyên, vua Alexander đại đế hầu như đã chinh phục toàn bộ những nước trên thế giới bằng sức mạnh của quân đội qua trí thông minh và sự khéo léo tài tình của ông. Một ngày kia, Alexander dẫn một toán lính nhỏ đi bao vây một thành phố nọ. Ông yêu cầu được gặp mặt vị vua của vùng đó. Nhà vua bằng lòng tiếp chuyện với Alexander để xem ông muốn gì. Alexander nói: “Hãy đầu hàng đi!” Sau khi nghe như vậy thì vua đã bật cười và nói: “Tại sao ta phải đầu hàng chứ! Quân của ngươi ít như thế mà đòi ta phải đầu hàng sao?” Alexander liền trả lời: “Ta sẽ cho ngươi thấy ý chí sắt thép của quân đội ta!”

Sau đó ông truyền cho quân lính của mình sắp hàng một và ra lệnh diễu binh. Quân lính của Alexander tuân theo hiệu lệnh của ông tiến thẳng về phía trước. Nơi họ đang hướng đến là một vực thẳm thật sâu, thế nhưng những người lính vẫn tiến bước. Vị vua nọ và quân lính của ông đã sửng sốt chứng kiến cảnh từng người một rơi xuống vực, và những người lính của Alexander vẫn không ngần ngại bước tới. Sau 10 người chết, ông ra lệnh cho tất cả mọi người đứng lại và quay về chỗ cũ. Nhà vua và tất cả binh lính trong thành đã đầu hàng ngay lập tức. Bởi họ hiểu rằng: Nếu Alexander có sự phục tùng tuyệt đối của các quân sĩ như vậy, sớm muộn gì chiến thắng cũng thuộc về Alexander.

Suy ngẫm:
Những quân lính của Alexander chỉ phục vụ cho một lý tưởng trần thế mà họ còn dám hy sinh cả sinh mạng để bày tỏ lòng trung thành. Chúng ta có một lý tưởng cao cả hơn và một Đấng đáng tôn thờ hơn, vậy chúng ta có dám sẵn sàng hy sinh tất cả cho Chúa không? Hay là khi gặp thử thách khó khăn thì chúng ta lại tháo lui như các môn đồ khi xưa. Ngày nay, Chúa kêu gọi con dân Ngài chứng tỏ cho thế gian biết lòng trung thành tuyệt đối của con cái Ngài qua lòng yêu kính và vâng phục tuyệt đối nơi Chúa. Chỉ có điều đó khiến thế giới vô tín này trở lại cùng Chúa.
Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.” (Mác 8:34b)

Nguồn: “TIN VÀ SỐNG” – Mục sư N.H.V

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn