Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sự thật hay hư cấu

Kinh Thánh: Lu-ca 2:1-5

“Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân nầy là trước hết, và nhằm khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng đốc xứ Sy-ri. Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình, đương có thai.” (BTT)

Một trong những câu hỏi quan trọng nhất cần đặt ra đối với bất kỳ tôn giáo hay niềm tin nào là: “Điều đó có đúng không?” Lu-ca không quan tâm đến việc viết tiểu thuyết hoặc tạo ra những câu chuyện ngụ ngôn hấp dẫn về một tôn giáo mới. Ông muốn trình bày chính xác về bổn tánh, cuộc đời và sứ mệnh của Chúa Jêsus, dựa trên bằng chứng trực tiếp (Lu-ca 1:1-4). Tất cả những sự kiện xoay quanh sự ra đời của Chúa Jêsus chắc hẳn đã được khắc sâu trong trí nhớ của Ma-ri đến mức bà có thể mô tả cách chi tiết và cá nhân nhất. Việc lập sổ dân của người La-mã là một sự thật quan trọng. Nó đưa ngày tháng vào lịch sử và giải thích lý do tại sao Chúa Jêsus được sinh ra ở Bết-lê-hem chứ không phải ở Na-xa-rét.

Mặc dù Giô-sép là dòng dõi vua Đa-vít, thuộc chi phái Giu-đa ở phía Nam, nhưng ông lại sống và làm việc ở phía Bắc của đất nước, trong khu vực được chia cho chi phái Sa-bu-lôn và Nép-ta-li (Ê-sai 9:1-2; Ma-thi-ơ 4:12-16). Nhưng việc lập sổ dân buộc mọi người phải về quê hương của họ, trong trường hợp của Giô-sép và Ma-ri là Bết-lê-hem (Thi thiên 132:11).

Tuy nhiên, lý do chính của cuộc hành trình là Đức Chúa Trời đã chọn nơi Chúa Jêsus được sinh ra. Các lời tiên tri trong Cựu Ước kể về việc Đấng Mết-si-a là con cháu vua Đa-vít, người sẽ sinh ra tại Bết-lê-hem (Mi-chê 5:2). Cả Ma-ri và Giô-sép đều không lên kế hoạch cho cuộc hành trình dài 90 dặm (145 km) vào cuối thai kỳ. Việc đó rất bất lợi dù về mặt thần học thì rất cần thiết. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong những tình huống mà Chúa can thiệp, sử dụng việc lập sổ dân để đưa người của Ngài đến đúng nơi vào đúng thời điểm.

Bởi vì Đức Chúa Trời luôn luôn chịu trách nhiệm về nước của Ngài, nên Ngài có thể sử dụng bất kỳ phương tiện nào Ngài muốn để đảm bảo ý muốn của Ngài được thực hiện. Ngay cả khi chúng ta có thể nghĩ rằng hoàn cảnh không đứng về phía chúng ta, thì Đức Chúa Trời vẫn đang hành động vì lợi ích của những kẻ yêu mến Ngài (Rô-ma 8:28). Quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời, kết hợp với sự biết trước và sự khôn ngoan của Ngài, sẽ luôn đạt được các mục đích của Ngài. Khi nhìn lại, chúng ta thường ngạc nhiên khi thấy Đức Chúa Trời đã sử dụng những hoàn cảnh dường như không liên quan để đặt chúng ta vào nơi Ngài muốn, và ban lòng thương xót và ân điển vào đúng thời điểm. Vì vậy, chúng ta không phải ngạc nhiên, mà nên tin cậy Ngài, rằng bất cứ điều gì Ngài cho phép xảy ra là lựa chọn của Ngài để mang lại điều Ngài mong muốn. Những Cơ Đốc nhân khôn ngoan sẽ ngợi khen Chúa khi họ không thể hiểu được những điều xảy ra (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18); và sẽ tin cậy chờ đợi cách Chúa bày tỏ kế hoạch của Ngài (Ê-sai 30:18). Người không khôn ngoan sẽ cố gắng điều chỉnh cuộc sống cho phù hợp với kế hoạch của họ hoặc những gì họ nghĩ là kế hoạch của Đức Chúa Trời: họ thường chịu hậu quả khi chống lại ý muốn hoàn hảo của Ngài. Và đừng quên rằng Chúa có thể dùng bạn để làm vững lòng các Cơ Đốc nhân ở nơi bạn sống hoặc làm việc bằng cách nhắc nhở họ về lẽ thật này.

Lạy Chúa hằng hữu. Con cảm ơn Ngài đã dùng mọi hoàn cảnh để thực hiện mục đích của Ngài. Xin tha thứ cho con khi chống lại ý muốn Ngài hoặc không tin vào cách Ngài giải quyết công việc của con. Xin giúp con tin rằng Ngài thực sự biết mọi điều Ngài đang làm, ngay cả trong thời điểm khó khăn và đau đớn đối với con. Chúng con biết rằng Chúa Jêsus đã tin cậy Cha Ngài đưa Ngài đến thập tự giá, và sự đau khổ của Chúa Jêsus đã đem đến sự cứu chuộc đời đời cho chúng con. Vì Chúa Jêsus biết cảm giác bị đối xử bất công là như thế nào, xin hãy giúp con biết ơn Ngài vì Ngài hiểu những gì con đang trải qua, và con không cần phải sợ hãi hay tranh đấu, bởi vì ý muốn của Ngài đang được thực hiện. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn