Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lòng tốt cho người thân

Kinh Thánh: Lu-ca 4:38-39

“Đức Chúa Jêsus ra khỏi nhà hội, vào nhà Si-môn. Bà gia Si-môn đang đau rét nặng lắm. Người ta xin Ngài chữa cho, Ngài bèn nghiêng mình trên người, truyền cho cơn rét, rét liền lìa khỏi. Tức thì người chờ dậy hầu việc.” (BTT)

Chúa Jêsus đến nhà Si-môn sau buổi lễ ở nhà hội. Vào thời điểm đó, Si-môn (sau này được gọi là Phi-e-rơ) vẫn chưa là môn đồ của Chúa (Lu-ca 5:1-11). Đại gia đình đang ở đó, có cả mẹ vợ của Si-môn. Có lẽ bà đã cao tuổi và hiện không được khoẻ, do bị sốt nặng. Vào thời đó, sốt có khả năng dẫn đến tử vong nếu không uống đúng thuốc. Vì vậy, gia đình lo lắng và cầu xin Chúa Jêsus cứu giúp. Giống như cách Ngài phán trực tiếp với các quỷ, Ngài ra lệnh cho cơn sốt phải lìa bà; và cơn sốt liền lìa khỏi. Mọi người nhận biết phép lạ đã xảy ra vì ngay lập tức bà cảm thấy khỏe hơn đến nỗi bà có thể đứng dậy và phục vụ mọi người một bữa ăn.

Lu-ca, một bác sĩ, đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu và ghi lại các phép lạ chữa bệnh của Chúa Jêsus. Đến khi Lu-ca nhận biết chức vụ của Chúa Jêsus là rao giảng lẽ thật của Đức Chúa Trời và đối đầu với sự dối trá của Sa-tan (Lu-ca 4:32-35) thì ông mới quan tâm đến sức khoẻ vật lý. Sự chữa lành này gần như đơn giản, riêng tư và chỉ trong nội bộ gia đình biết. Nhưng Chúa Jêsus muốn dạy cho Si-môn một số bài học cá nhân. Thứ nhất, Chúa Jêsus đầy lòng thương xót. Thứ hai, Ngài muốn giải thoát mọi người khỏi nỗi sợ về sự chết (Hê-bơ-rơ 2:14-15). Thứ ba, Ngài quan tâm đến nam, phụ, lão, ấu như nhau. Thứ tư, Ngài có thẩm quyền của Đức Chúa Trời trên bệnh tật và có thể cứu chuộc mạng sống (Thi thiên 103:2-4). Thứ năm, Ngài ban sức mới để phục vụ (Thi thiên 103:5).

Vì vậy, Si-môn Phi-e-rơ có thể tin rằng Chúa Jêsus là Đấng Mết-si-a qua việc Chúa bày tỏ lòng nhân từ của Ngài cách cụ thể ấy là chữa lành bệnh. Phép lạ Chúa làm không phải phủ nhận công việc của bác sĩ, nhưng để xác nhận Chúa Jêsus là ai. Những hành động tuyệt vời này không chỉ đơn thuần là để đáp ứng nhu cầu con người, nhưng chúng là những dấu hiệu về thần tánh của Ngài. Vai trò chính của Ngài là chết trên thập tự giá, chịu sự trừng phạt của Đức Chúa Trời vì tội lỗi của thế gian (Hê-bơ-rơ 9:28).

Ngày nay, bản tính của Chúa Jêsus vẫn không thay đổi. Ngài rất tốt lành. Ngài nghe thấy mỗi tiếng kêu cầu, và việc chúng ta cầu xin Ngài cung cấp nhu cầu hằng ngày của chúng ta từ thức ăn đến sức khoẻ thể chất là hợp lẽ. Tuy nhiên, một số lời cầu xin cho sự chữa lành không được Ngài trả lời. Có phải là Đức Chúa Trời đã không nghe lời cầu nguyện, hoặc người đó không đáng được chữa lành? Không phải như vậy! Trên thực tế, mọi sinh vật sống đều sẽ chết; nhưng những ai tin Chúa Jêsus và Phúc Âm của Ngài sẽ được ban đời sống mới để hầu việc Chúa đời đời (Giăng 10:28). Ngài bày tỏ lòng thương xót là để khuyến khích chúng ta tiếp tục bước theo Ngài, và mọi câu trả lời “không” là để thử thách niềm hy vọng của chúng ta về vương quốc đời đời của Ngài. Chúa đích thân đáp lời cầu nguyện của chúng ta hầu cho chúng ta sẽ nhận được sự chu cấp của Ngài, nhưng không quá nhiều để rồi chúng ta thoả mãn khi sống trên đất mà không còn trông mong thiên đàng. Vì vậy, hãy tận dụng thời gian hôm nay để tăng trưởng trong Đấng Christ khi bạn cảm tạ Ngài về cả câu trả lời “có” và “không” cho lời cầu nguyện của mình.

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì Ngài có thể làm tất cả mọi điều và luôn nghe thấy lời kêu cầu của con. Xin tha thứ khi con phàn nàn hoặc càu nhàu vì không nhận được câu trả lời cho sự cầu nguyện của mình. Con biết ơn sâu sắc về mọi điều Chúa dành cho con vì Ngài yêu con; và giúp con vững tin nơi Ngài khi lời cầu nguyện không được đáp ứng. Xin giúp con học cách bày tỏ lòng biết ơn đối với sự nhân từ của Chúa bằng cách phục vụ Ngài và những người xung quanh con trong gia đình, nơi làm việc cũng như trong Hội Thánh. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn