Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúa đầy lòng thương xót

Kinh Thánh: Lu-ca 4:40-41

“Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất kỳ bịnh gì, đều đem đến cùng Ngài; Ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho họ. Cũng có các quỷ ra khỏi nhiều kẻ, mà kêu lên rằng: Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời! Nhưng Ngài quở nặng chúng nó, cấm không cho nói mình biết Ngài là Đấng Christ.” (BTT)

Ngày Sa-bát kết thúc vào lúc chạng vạng. Theo luật tôn giáo, không ai có thể được chữa lành vào ngày Sa-bát. Nhưng sau khi Chúa Jêsus chữa lành cho mẹ vợ của Si-môn Phi-e-rơ trong nhà bà, thì sự việc được đồn ra ngoài. Vào lúc hoàng hôn, những người bị bệnh và bị quỷ ám được đưa đến với Chúa Jêsus. Dù vấn đề của họ là gì đi nữa, họ tin rằng Ngài sẽ có thể giải quyết được. Chúa Jêsus không chỉ là một bác sĩ chữa bệnh rét mà Ngài còn đương đầu với nhiều loại bệnh tật, đích thân đặt tay trên từng người, và tất cả họ đều được chữa lành (Ma-thi-ơ 14:36).

Nhưng ma quỷ tìm cách đối đầu với Chúa Jêsus. Kế hoạch xấu xa của chúng là gây rối và thu hút sự chú ý đến thần tánh của Ngài, điều này khiến các nhà lãnh đạo tôn giáo ghen tị mà chống lại Ngài. Tuy nhiên, Chúa Jêsus biết động cơ của chúng nó: Ngài nghiêm khắc nói với các quỷ, khiến chúng ngừng chế nhạo và đuổi chúng đi. Nhưng Ngài tỏ lòng thương xót biết bao đối với rất nhiều người đau khổ! Ngài đã bày tỏ quyền năng và sự nhân từ của Ngài cho những người còn trong sự khốn khó và chưa được giải cứu (Tít 3:4-7)!

Cũng vậy, Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi (Hê-bơ-rơ 13:8). Không có điều gì làm Ngài ngạc nhiên; trước mặt Ngài mọi người đều có giá trị và ai cũng được Ngài đối xử công bằng. Bệnh tật bất thường hoặc các quỷ ngang ngược không làm Ngài bối rối. Ngài có quyền năng để xử lý mọi điều. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là mục vụ chữa lành của Chúa Jêsus không phải để giành được sự ủng hộ (cuối cùng hầu hết họ đều quay lưng lại với Ngài); cũng không phải chủ yếu để đáp ứng nhu cầu của con người. Ngài đang chứng minh rằng Ngài làm ứng nghiệm những lời tiên tri về Đấng Mết-si-a, và là Đấng duy nhất có thẩm quyền có thể truất ngôi Sa-tan và huỷ phá những việc xấu xa của nó, kể cả bệnh tật và sự chết (I Giăng 3:8).

Một số người vẫn đến gặp Chúa Jêsus và xin Ngài giải quyết các vấn đề của họ. Họ thờ phượng Chúa cách qua loa hoặc không cam kết sống cho Ngài; Nhiều người chỉ muốn tiếp tục sống vô ơn. Và một số người đã sống như vậy trong các ký thuật Phúc Âm (Lu-ca 17:12-19). Nhưng Chúa Jêsus vẫn đầy lòng thương xót. Tất cả những ai kêu cầu Danh Ngài sẽ được cứu (Rô-ma 10:13). Tất cả những ai cầu xin lòng thương xót đều được ban thưởng bởi ân điển, còn lớn hơn cả lòng thương xót. Đúng vậy, cho đến khi Chúa Jêsus trở lại, mọi người sẽ chết vì vấn đề này hay vấn đề khác; ngay cả những người đã được chữa lành trong các sách Phúc Âm cuối cùng cũng đã chết. Nhưng dù Chúa có chữa lành hay không, thì sự thật Ngài vẫn là Đấng đầy lòng thương xót. Không có ai nhân từ hoặc quyền năng hơn Chúa Jêsus. Ngài có quyền chữa lành hoặc nâng đỡ những người đang đau đớn; Ngài có thể trói buộc Sa-tan hoặc ban cho ân điển để chống lại sự tấn công của ma quỷ (II Cô-rinh-tô 12:7-10). Việc trình dâng những nhu cầu của chúng ta và của người khác lên cho Ngài là phải lẽ; hãy cảm tạ lòng thương xót của Ngài trước bất kỳ cách nào mà Chúa chọn để đáp lời cầu nguyện của chúng ta.

Lạy Chúa là Đấng rất nhân từ. Cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus vẫn có mọi quyền năng và thẩm quyền và có thể giải quyết tất cả những điều khiến con, bạn bè và đồng nghiệp của con lo lắng. Xin tha thứ khi con nghi ngờ sự thật đó, và cũng tha thứ khi con cho rằng Ngài phải đáp lời cầu nguyện để chữa lành bệnh tật của con. Xin giúp con biết khiêm nhường để trình dâng mọi điều cho Ngài, và lòng con tôn vinh Ngài bằng cách sẵn sàng chấp nhận phương pháp, sự hướng dẫn và thời điểm mà Ngài chọn để nhu cầu thực sự của con được đáp ứng và danh Ngài được tôn vinh. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn