Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thẩm quyền thuộc linh

Kinh Thánh: Lu-ca 4:36-37

“Mọi người đều sững sờ, nói cùng nhau rằng: Ấy là đạo gì đó? Người lấy phép và quyền đuổi tà ma, và chúng nó liền ra! Vậy, danh tiếng Ngài đồn khắp các nơi xung quanh.” (BTT)

Vào thời Chúa Jêsus, người ta đã quen với việc thị uy quyền lực ở khắp nơi. Lực lượng La Mã đang chiếm đóng có quyền bắt mọi người tuân thủ luật pháp La Mã; nhưng có những tên lính vượt quá quyền hạn của mình, đòi hối lộ và đe dọa người vô tội (Lu-ca 3:14). Các nhà lãnh đạo tôn giáo bắt buộc mọi người tuân giữ luật Môi-se và nhiều truyền thống mà các thầy dạy luật thêm vào, nhưng lòng họ thì không có Chúa Jêsus (Lu-ca 11:52); và chính “người coi đền thờ” đã bắt giữ Chúa Jêsus (Lu-ca 22:52). Sau đó, Sau-lơ, (người đã được đổi tên thành sứ đồ Phao-lô sau khi cải đạo) thừa lệnh các thầy cả thượng phẩm bắt các tín đồ Đấng Christ và tống vào tù (Công vụ 22:4-5).

Nhưng Chúa Jêsus đến với một thẩm quyền khác (Giăng 10:17-18). Ngài đã đem đến sự tự do, thay vì áp bức và tù đày. Nhờ lời dạy dỗ của Ngài mà luật pháp của Đức Chúa Trời được trở nên sống động, và bất cứ khi nào Chúa Jêsus dạy, mọi người đều lắng nghe bởi vì họ biết Ngài đang nói với họ (Lu-ca 4:16-22). Nhưng điều kinh ngạc lớn nhất xảy ra là Chúa đã ra lệnh cho tà ma ra khỏi những người mà chúng đang thống trị (Lu-ca 11:14). Tà ma đã nghe lời quở nặng của Chúa Jêsus và chúng phải vâng lời. Trong những câu trước, một con quỷ đã dùng miệng của người mà nó điều khiển để nói lời chế nhạo Chúa Jêsus; nhưng theo lệnh của Đấng Christ, con quỷ phải ra khỏi người này. Tức giận vì bị đuổi ra khỏi người bị ám, con quỷ đã vật người bị ám ngã xuống. Nhưng người này không hề bị hại gì. Khi đứng dậy, người này hoàn toàn không còn bị ma quỷ áp bức nữa (Lu-ca 4:33-35).

Người ta đã mắc sai lầm lớn khi không tin rằng Chúa Jêsus có thẩm quyền trên Sa-tan và các quỷ của nó. Thật là thiếu sót cho những ai nghĩ rằng công việc chính của Hội Thánh là làm điều tốt để thay đổi xã hội. Lý do Chúa Jêsus đến là phá hủy mọi công việc của ma quỷ (I Giăng 3:8) để chúng ta có thể tự do tiếp nhận ân điển của Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Chỉ có Chúa Jêsus mới có thẩm quyền để sai khiến Sa-tan phải làm gì và phải đi đâu; và chỉ những ai tin cậy Đấng Cứu Thế mới có quyền sử dụng Danh Ngài để chống lại tà ma (Công vụ 19:13-20).

Chừng nào Sa-tan chưa hoàn toàn bị loại bỏ thì nó vẫn là kẻ thù lớn nhất của chúng ta: nếu so sánh thì tất cả những người gây rắc rối cho chúng ta đều không có quyền lực (Ê-phê-sô 6:12). Họ không phải là kẻ thù, mà chính là Sa-tan. Nhưng Chúa Jêsus là bạn của mọi tội nhân hướng về Ngài, bởi vì Chúa Jêsus vẫn có thẩm quyền thực sự đối với mọi quyền lực của thế gian mờ tối. Từ nay cho đến khi Ngài trở lại, những ai tin cậy Ngài sẽ được quyền năng của Danh Ngài bảo vệ (Giăng 17:11). Vì vậy, khi tâm linh của chúng ta bị đàn áp hoặc bị tấn công, chúng ta không nên sợ hãi mà hãy kêu cầu Chúa bảo vệ. Khi chúng ta nhìn thấy điều ác xung quanh mình, đừng chiến đấu với con người (họ không hiểu họ đang bị lợi dụng như thế nào), hãy để quyền năng của Danh Chúa Jêsus đối phó với Kẻ Ác.

Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus đã chứng minh rằng Sa-tan không phải là kẻ có tất cả quyền lực, nhưng nó phải phục tùng thẩm quyền của Ngài. Xin tha thứ khi con tin rằng điều ác đang chiến thắng, cũng như lúc con khuất phục trước sự áp bức của Sa-tan. Xin giúp con tin vào lẽ thật: toàn bộ thẩm quyền thuộc linh đã được trao cho Chúa Jêsus và Sa-tan chỉ sợ Danh của Ngài. Xin giúp con sống trong sự tự do mà Đấng Christ đã ban tặng, và giải thích về Phúc Âm cho bạn bè và đồng nghiệp của con để họ cũng có thể được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn