Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lời nói và việc làm

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:28-31

“Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai; nói cùng đứa thứ nhứt, mà rằng: Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng: Vâng; rồi không đi. Đoạn, người cha đi đến đứa thứ hai, cũng bảo như vậy. Đứa nầy thưa rằng: Tôi không muốn đi. Nhưng sau ăn năn, rồi đi. Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Đứa thứ hai. Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi.” (BTT)

Chúa Jêsus đang nói chuyện với các quan chức tôn giáo cao cấp nhất (các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân – Ma-thi-ơ 21:23). Ngài đặt những câu hỏi để giúp họ nhận biết sự nghèo nàn thuộc linh của họ, cho dù họ có địa vị xã hội và của cải nhiều như thế nào. Câu hỏi trong phân đoạn này là một câu đố đơn giản về lời nói và việc làm.

Đó là một bối cảnh quen thuộc ở một vùng nông thôn. Người cha cần được phụ giúp việc đồng áng, với nhiều loại công việc khác nhau vào những thời điểm/ mùa vụ khác nhau. Với cậu con trai đầu lòng, người cha hướng dẫn cậu làm việc trong vườn nho ngày hôm đó. Cậu bé rất miễn cưỡng và thẳng thắn nói với cha rằng cậu sẽ không làm. Thế là người cha tìm đến người con trai thứ hai và cậu sốt sắng đồng ý làm việc.

Tuy nhiên, người con trai thứ nhất suy nghĩ lại; cậu đã ăn năn và thay đổi. Thay vì không vâng lời, cậu quyết định làm theo lời cha… và công việc đã hoàn thành. Người con trai thứ hai, mặc dù đã đồng ý làm việc, nhưng lại không giữ lời và không vâng theo lời cha mình. Khi Chúa Jêsus hỏi các nhà lãnh đạo tôn giáo rằng người con nào đã làm hài lòng cha mình, thì câu trả lời đã quá rõ ràng – người ăn năn và vâng lời. Chúa Jêsus nói rằng những người tội lỗi nhất mà biết ăn năn là người như vậy và họ làm vui lòng Đức Chúa Trời, trong khi các lãnh đạo tôn giáo lại là những người không giữ lời hứa vâng phục Đức Chúa Trời.

Điều quan trọng là phải giữ đúng lời bạn nói (trừ khi bạn nói điều sai trái ). Nhưng quan trọng hơn lời nói là điều tấm lòng thực sự mong muốn. Chúa nhìn thấy tấm lòng và mong rằng chúng ta sẽ khao khát những điều tốt đẹp, chọn vâng lời và sau đó sẵn sàng thú nhận tình trạng thật của lòng mình và làm những điều đúng đắn. Không làm đúng như vậy là không tin kính. Nói điều đúng mà không thực sự muốn thực hiện điều mình nói là nói dối; còn ăn năn vì chống đối không chịu vâng lời là điều tốt và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tôn giáo, dù dưới bất kỳ hình thức nào, mà cố che đậy sự bất tuân bằng những lời tốt đẹp là một sự lừa dối ngu ngốc. Hãy cầu xin Chúa ban cho bạn một tấm lòng mới và một tinh thần đúng đắn… và lời nói cũng sẽ như vậy.

Lạy Cha Thánh, con cảm ơn Ngài đã nhìn thấy tận đáy lòng con. Xin Chúa tha thứ vì những lần con cố gắng giữ vẻ sùng đạo trong khi tấm lòng con thì thật xấu xa. Cảm ơn Ngài đã ban ơn giúp con ăn năn và có cơ hội sửa sai. Xin giúp cho lời nói của con phù hợp với tấm lòng và việc làm của con, và giúp con khát khao sống ngay thẳng, nói điều chân thật và hành động cách tin kính để làm Ngài vui lòng. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn