Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lời cầu xin cụ thể và sự chữa lành

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 20:32-34

“Đức Chúa Jêsus dừng lại, gọi hai người mù đến, mà phán rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho? Họ thưa rằng: Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra. Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ; tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài.”(BTT)

Hai người ăn xin mù đang ngồi bên đường đến Giê-ru-sa-lem, ngoại ô Giê-ri-cô. Nghe tin Chúa Jêsus đi ngang qua, họ kêu xin Ngài thương xót (Ma-thi-ơ 20:29-31). Mặc dù đám đông bảo họ nín đi, họ vẫn kiên trì cho đến khi Chúa Jêsus dừng lại để nói chuyện với họ. Tiếng kêu của họ tập trung vào Chúa Jêsus. Họ muốn Ngài nghe thấy và chữa lành cho họ.

Ai cũng thấy rõ tình trạng khuyết tật của họ, vậy mà Chúa Jêsus hỏi họ muốn Ngài làm gì cho. Họ có thể muốn có tiền để tăng thu nhập (Công vụ 3:3-5). Tuy nhiên, họ không muốn hưởng lợi từ tình trạng khuyết tật của mình, mà muốn được chữa lành. Câu hỏi rất đơn giản và câu trả lời của họ cũng vậy … họ muốn được nhìn thấy, và họ tin rằng Chúa Jêsus có thể làm điều đó cho họ.

Khi Chúa Jêsus chạm vào mắt họ thì lời cầu nguyện của họ đã được nhậm; họ có thể nhìn thấy Đấng Chữa Lành và con đường mà Ngài sẽ đi, vì vậy họ đã đi theo Ngài. Tiếng kêu của họ đã được đáp lại bằng lòng thương xót của Đấng Christ và họ đang đi trên con đường mới trong sự sống với Chúa Jêsus. Đây là một ẩn dụ sống động. Chúa Jêsus đã đến thế giới tối tăm về thuộc linh, bị che mờ bởi sự dối trá của tội lỗi, để mang lại ánh sáng của lẽ thật. Ngài là Sự sáng của Thế gian (Giăng 1:9). Sự mù lòa về thể chất của hai người đàn ông được chữa lành khi họ đặt đức tin nơi Chúa Jêsus và cụ thể là họ cầu xin được nhìn thấy thể nào, thì sự mù lòa thuộc linh cũng sẽ được cất đi khi chúng ta đáp ứng với Chúa Jêsus, xin Ngài ngự vào cuộc đời chúng ta và lấp đầy đời sống của chúng ta bằng lẽ thật của Ngài thể ấy.

Nếu chúng ta bằng lòng với việc là nạn nhân và thích thú với sự an ủi người khác mang đến cho chúng ta, thì chúng ta sẽ không biết được niềm vui khi được giải thoát để theo Chúa Jêsus. Nếu chúng ta hài lòng với sự dối trá, chúng ta sẽ không khao khát lẽ thật. Nếu chúng ta thực sự muốn được giải thoát khỏi tình trạng khuyết tật thuộc linh, chúng ta sẽ cầu nguyện một cách cụ thể – không phải để được an ủi mà là để được giải thoát … và để hết lòng kiên trì cho đến khi tìm được tự do, cùng với niềm khao khát mới là bước theo Chúa Jêsus Christ trong tương lai. Hãy cầu nguyện cách rõ ràng ngày hôm nay. Đừng chấp nhận sống trong bóng tối mà hãy cầu xin Chúa giải thoát bạn khỏi bất cứ điều gì đang níu bạn lại.

Kính lạy Chúa nhân từ! Cảm ơn Chúa vì tình yêu sâu thẳm của Ngài dành cho con, và vì Chúa biết tất cả những vấn đề khiến con không thể hết lòng bước theo Chúa. Xin Chúa tha tội cho con vì con đã chấp nhận sự dối trá và an ủi mà người khác trút lên sự khiếm khuyết thuộc linh của con. Xin Chúa giúp con hiểu những gì cần phải thay đổi và ban cho con ân điển để cầu xin Ngài cách cụ thể để con được tự do phục vụ Chúa. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn