Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Làm phần việc của mình

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:1-5

“Vừa khi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ gần đến thành Giê-ru-sa-lem, và đã tới thành Bê-pha-giê, bên núi Ô-li-ve rồi, thì Ngài sai hai môn đồ, mà phán rằng: Hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột, với một con lừa con; hãy mở ra và dắt đến cho ta. Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó; tức thì họ sẽ gửi lừa đi. Vả, điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng:
Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng:
Nầy, vua ngươi đến cùng ngươi,
Nhu mì, cỡi lừa
Và lừa con, là con của lừa cái mang ách.” (BTT)

Lúc này Chúa Jêsus đang trong tuần lễ cuối cùng của Ngài trên đất. Vua thiên đàng đang đến với trung tâm của cộng đồng thờ phượng ở Giê-ru-sa-lem để đối mặt với sự đón tiếp thù địch và bị từ chối như một kẻ mạo danh (Giăng 1:10-11). Dù vậy, Chúa Jêsus không hướng đến một cuộc đối đầu quân sự, mà chỉ chứng minh những gì đã được nói tiên tri trong Xa-cha-ri 9:9. Ngài là Vua nhưng thay vì cưỡi một con ngựa tốt, Ngài đã chọn một con lừa khoẻ mạnh.

Các môn đồ được sai đi để tìm con lừa. Tất nhiên, Chúa Jêsus biết chính xác nó ở đâu, và nó sẽ không phàn nàn về trọng lượng của Ngài. Chúa Jêsus đoán trước sự phản đối của người chủ về hành vi trộm cắp và bảo các môn đồ phải nói gì. Chẳng có điều gì là ngẫu nhiên cả. Chúa Jêsus sắp làm ứng nghiệm lời tiên tri, không phải vì đó là một nghĩa vụ tôn giáo mù quáng mà vì Đức Thánh Linh đã nói cho nhà tiên tri biết chính xác Chúa Jêsus sẽ làm gì hàng trăm năm trước.

Hành động này cho thấy tính cách của Ngài khi Ngài đi đến thập tự giá: khiêm tốn và nhẹ nhàng, ngay cả con vật cũng không cảm thấy kiệt sức. Nhưng nếu các môn đồ từ chối đem con lừa về hoặc chủ của nó từ chối thì sao? Trong trường hợp đó, thông điệp về tính cách của Chúa Jêsus (cùng tính cách mà Hội Thánh cần phải mặc lấy) sẽ không được các sứ đồ tập sự nhớ đến hoặc truyền dạy cho Hội Thánh. Nhưng điều đó đã xảy ra! (Phi-líp 2:1-11).

Ma-ri, mẹ của Chúa Jêsus, đã nói trong tiệc cưới tại Ca-na rằng: “Người biểu chi, hãy vâng theo cả” (Giăng 2:5). Chúng ta có thể không hiểu tại sao Ngài yêu cầu chúng ta làm những việc dường như không có ý nghĩa gì đối với chúng ta; nhưng đó không phải là lý do để không vâng lời. Ngài có kế hoạch và biết tất cả mọi điều ăn khớp với nhau như thế nào, và chúng ta phù hợp với điều đó ở đâu. Tất cả những gì Ngài yêu cầu ở chúng ta là làm điều tiếp theo mà Ngài nói với chúng ta. Đó là thách thức cho ngày hôm nay và tuần này và toàn bộ phần đời còn lại! Nếu bạn biết những gì Ngài đã nói, và thấy cách Ngài hướng dẫn – hãy làm điều đó! Đơn giản như vậy thôi. Chúng ta có trách nhiệm thực hiện những gì chúng ta được yêu cầu; Ngài có trách nhiệm điều chỉnh tất cả cho kế hoạch của Ngài. Chúng ta không thể làm công việc của Ngài và Ngài sẽ không làm công việc của chúng ta. Vì vậy, chỉ cần làm điều đó!

Lạy Chúa nhân từ, Đấng đầy tình yêu thương và hiền lành. Cảm ơn Ngài đã đối đãi tốt với con. Xin hãy tha thứ cho con về những lần con không vâng lời Ngài, không đồng ý với những kế hoạch của Ngài hoặc cho rằng kế hoạch đó sẽ làm tổn thương con. Xin hãy giúp con hiểu rằng Ngài luôn biết rõ nhất và sẽ luôn cung cấp phương cách để con vâng theo. Xin giúp con đưa ra quyết định và chỉ cần làm theo! Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn