Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lời cảnh báo cần thiết

Kinh Thánh: Mác 9:45-48

“Lại nếu chân ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng què chân mà vào sự sống, còn hơn đủ hai chân mà bị quăng vào địa ngục. Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi; thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục, đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt.” (BTT)

Những câu Kinh Thánh này có những hình ảnh khá bạo lực. Phân đoạn trước (Mác 9:42) cảnh báo mạnh mẽ các môn đồ về sự nguy hiểm thường trực của việc ngăn cản người khác vào nước Đức Chúa Trời. Tiếp đến, Ngài chỉ ra khả năng tự hủy diệt trong bản chất của con người, đó là loại bỏ chủ nhân của nó khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời (Mác 9:43). Đề tài đó được tiếp tục trong các câu Kinh Thánh hôm nay. Từ bàn tay, bàn chân đến mắt: tất cả các bộ phận của cơ thể có thể làm nhiều việc, đi nhiều nơi và nhìn thấy những điều không mang lại vinh quang cho Đức Chúa Trời, mà đem sự phán xét đến cho người phạm tội. Thường xuyên phạm tội và không ăn năn là một vấn đề nghiêm trọng vì nó sẽ dẫn người đó đến địa ngục. Địa ngục là một vấn đề vô cùng lớn vì sẽ không có chuyện giảm nhẹ nỗi thống khổ ở đó và cũng không có lối thoát… (Lu-ca 16:24).

Các môn đồ cần hiểu rằng chức vụ của Chúa Jêsus không chỉ là cho đám đông ăn no, dẹp yên các cơn bão hoặc đuổi quỷ. Tất cả các điều đó chỉ là những dấu hiệu (một chút tiên vị) về nước đời đời của Chúa Jêsus. Những dấu hiệu đó cho thấy niềm vui đời đời trong sự hiện diện của Chúa Jêsus. Tuy nhiên, niềm vui đó không dành cho những người sống nổi loạn, mà là cho những người có đời sống đẹp lòng Chúa (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1). Đó là mục đích trong chức vụ của Đấng Christ.

Không đạt đến mục đích đó thì sẽ có số phận ngược lại, đó là địa ngục. Việc mô tả sự tra tấn đời đời trong Mác 9:43,45,47 là một lời cảnh báo gồm ba ý. Ba lời chứng không thể bỏ qua, với hình ảnh ngọn lửa chẳng hề tắt thiêu đốt mọi thứ và sâu bọ chẳng hề chết. Địa ngục không chỉ là nơi nguy hiểm cho những người mà các môn đồ gây cản trở, mà còn nguy hiểm cho chính họ nữa. Đó là lý do Chúa Jêsus cần phải cảnh báo họ, và lý do họ phải dạy điều đó cho Hội Thánh đầu tiên (II Phi-e-rơ 2:9-10). Ngoài trách nhiệm trong chức vụ, họ còn phải chịu trách nhiệm cho các quyết định về đạo đức của chính mình (I Ti-mô-thê 4:16). Chúng ta có thể thấy điều bi thảm này ở Giu-đa Ích-ca-ri-ốt.

Chúa Jêsus không ủng hộ việc làm tổn thương bản thân, mà Ngài ủng hộ sự tự kỷ luật. Điều này không phải để giới hạn ân điển của Đấng Christ qua đức tin khi Phúc Âm được công bố, mà để xác định bản chất mối quan hệ của chúng ta với Vua thiên đàng. Hậu quả của những việc chúng ta làm không chỉ giới hạn trên đời này, vì vậy chúng ta càng cần phải có những lựa chọn đạo đức khôn ngoan. Những quyết định đó có thể giới hạn “quyền tự do cá nhân” của chúng ta nhưng rất quan trọng đối với sự tự do đời đời của chúng ta. Rõ ràng, tất cả chúng ta đều thất bại, nhưng phải biết rằng khi chúng ta phạm sai lầm, chúng ta có một Đấng Cứu Thế là Đấng cầu thay cho chúng ta trên thiên đàng (I Giăng 2:1). Nếu chúng ta không nhận biết mình cần phải ăn năn và thay đổi, thì chúng ta sẽ không bận tâm đến việc cầu xin lòng thương xót và ân điển của Chúa. Chúng ta không bao giờ có thể sống đủ tốt để được lên thiên đàng nếu không nhờ lòng thương xót của Chúa thông qua sự hy sinh chuộc tội của Đấng Christ. Nhưng chúng ta không có cách nào để bày tỏ tình yêu dành cho Ngài ngoài việc để Ngài giúp chúng ta đưa ra những lựa chọn làm đẹp lòng Ngài. Những lựa chọn của chúng ta quan trọng hơn chúng ta nghĩ, đặc biệt là lựa chọn ăn năn và cầu xin sự giúp đỡ của Ngài để thay đổi. Phải chăng đã đến lúc bạn cần nhìn lại bản thân mình?

Lạy Đức Chúa Cha, con cảm ơn Ngài vì Ngài muốn mọi người đến với Ngài, dù họ còn nhiều yếu đuối. Xin tha thứ cho con khi con làm cho người khác quay lưng lại với Chúa Jêsus và khi con xem thường ân điển của Ngài mà sống vô kỷ luật. Xin giúp con thay đổi triệt để những điều con cần. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn