Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lăng kính Kinh Thánh

Kinh Thánh: Mác 11:7-11

“Hai người dắt lừa con về cho Đức Chúa Jêsus, lấy áo mình trải trên nó; rồi Ngài cỡi lên. Nhiều người trải áo mình trên đường; lại có kẻ rải nhánh cây chặt trong đồng ruộng. Người đi trước kẻ theo sau đều la lên rằng: Hô-sa-na! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Phước cho nước đến, là nước vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!” (BTT)

Quá nhiều sự việc lịch sử được tiên tri trong Cựu Ước được đưa vào những câu này. Chúa Jêsus đã chuẩn bị kỹ lưỡng thời điểm cho sự kiện mà nhiều người gọi là Chúa Nhật Lễ Lá. Đó là một tuần trước Lễ Vượt Qua khi Ngài sẽ bị giết với tư cách là Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi thế gian đi (Giăng 1:29). Trước đây trong thánh chức của Ngài, Chúa Jêsus chưa bao giờ tuyên bố Ngài là Vua, thậm chí vào ngày đó cũng vậy, nhưng Ngài đã để cho hình ảnh cưỡi lừa thúc giục đám đông hiểu biết Kinh Thánh công bố Ngài là Vua của Đức Chúa Trời.

Việc Chúa Jêsus chọn con lừa cho thấy Ngài là Vua Trời, Đấng đem sự cứu rỗi vào thành Giê-ru-sa-lem (Xa-cha-ri 9:9), và đám đông biết điều đó. Những chiếc áo choàng trải trên đường giống như lời tuyên bố của Giê-hu rằng Đức Chúa Trời đã chỉ định ông làm vua (II Các Vua 9:12-13); đó là lý do đám đông vui mừng trải áo mình trên đường: đó là lời tuyên bố của họ. Đoạn điệp khúc Hô-sa-na – nghĩa là “xin cứu ngay!” – và đáng khen ngợi cho Chúa Jêsus, được trích từ Thi Thiên 118 (Thi Thiên 118:24-26), là lời tiên tri về Đấng Mết-si-a. Quyền năng của Kinh Thánh được in sâu trong tâm trí và tấm lòng đã giúp họ nhận biết lẽ thật về Chúa Jêsus. Không ai trong đám đông có thể đoán biết một ngày trước đó rằng sẽ có đám rước bằng lá cọ, nhưng Lời Chúa mà họ được học khi còn nhỏ đã trỗi dậy trong lòng họ, giúp họ nhận biết điều họ đang nhìn thấy bằng con mắt thuộc linh.

Qua lăng kính của Kinh Thánh, rõ ràng là Chúa Jêsus có đầy đủ tiêu chí của Đấng Cứu Thế được Đức Chúa Trời xức dầu, đến nỗi không thể phủ nhận danh tính của Ngài được nữa. Sự thật chỉ nổi lên bề mặt giống như những bọt khí; sự hoan nghênh của dân chúng là một phản ứng trung thực đối với Ngôi Lời đã trở nên xác thịt (Giăng 1:14). Câu hỏi lớn đằng sau Phúc Âm Mác là: “Chúa Jêsus này là ai?” Câu trả lời được đưa ra vào Chúa Nhật Lễ Lá đầu tiên, Ngài là vị Vua được Đức Chúa Cha xức dầu để làm Cứu Chúa của dân Ngài! Điều quan trọng là Vua Jêsus phải được công khai, và đó chính là lời buộc tội dẫn đến sự chết của Ngài. Đó là kế hoạch của Chúa Jêsus. Như Phao-lô đã nói trong Công vụ 26:26, không có gì “làm ra trong bóng tối đâu” (Bản TTHĐ).

Vậy tại sao nhiều Cơ Đốc nhân lại giữ bí mật về Đấng Cứu Thế của họ? Họ sợ à? Hay là họ chưa bao giờ ghi sâu Lời Đức Chúa Trời vào lòng để làm lăng kính mà qua đó họ có thể nhìn thế giới và những gì Đức Chúa Trời đang làm trong đó? Hay cha mẹ họ là Cơ Đốc nhân nhưng đã bỏ qua trách nhiệm dạy Lời Đức Chúa Trời ở nhà mỗi ngày, như Ngài đã hướng dẫn (Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:4-7)? Hay họ đã bị lôi kéo không còn tin cậy Đức Chúa Trời là Đấng biết trước tương lai, bị lôi cuốn bởi cách sống thời nay khi khuyến khích chúng ta xác định và sống theo danh tính đã chọn, chứ không chấp nhận danh tính của mình trong Đấng Christ? Thi thiên 119 là một liều thuốc giải độc cần thiết, đặc biệt là câu 11: “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.”

Lạy Đức Chúa Cha, con cảm ơn Ngài vì quyền năng thay đổi đời sống, đem lại niềm tin và bày tỏ lẽ thật trong Lời Thánh Ngài. Xin tha thứ cho con vì những lúc con muốn sống khác với những gì Ngài đã chỉ dẫn, hoặc bỏ qua Lời Ngài để con có thể làm theo cách của thế gian. Xin cho con khát khao khắc ghi Lời Ngài vào lòng để con có thể nhìn thấy bản thân và thế giới qua lăng kính chân lý của Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn