Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chuẩn bị cho thử thách

Kinh Thánh: Mác 11:4-6

“Hai người đi, thì thấy lừa con đương buộc ở ngoài trước cửa, chỗ đường quẹo, bèn mở ra. Có mấy kẻ trong những người ở đó hỏi rằng: Các ngươi mở lừa con đó làm chi? Hai người trả lời theo Đức Chúa Jêsus đã dặn; thì họ để cho đi.” (BTT)

Chúng ta không nên ngạc nhiên khi Chúa Jêsus biết chính xác những gì mà các môn đồ được Ngài ủy thác thực hiện sẽ gặp phải, trong thời gian Ngài ở với họ và cả qua chức vụ của họ sau này. Thượng Đế, trong thân thể con người, không cần phải suy đoán hay nhớ lần trước mọi chuyện như thế nào. Ngài chủ động và luôn đi đầu trong mọi tình huống – trước khi bất kỳ điều gì xảy ra. Nhưng chúng ta sẽ phải ngạc nhiên khi biết rằng Chúa Jêsus, Đấng đã chứng tỏ rằng Ngài biết những gì sắp xảy ra trong thời gian Ngài ở trên đất, cũng chính là Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta. Nhưng đừng để điều tuyệt vời đó khiến chúng ta tự mãn trong mối liên hệ của chúng ta với Ngài.

Sau khi sai hai môn đồ đi trước Ngài vào trong làng với những chỉ dẫn rõ ràng để mang về một con vật chưa từng được cưỡi, các sứ đồ tập sự đã vâng lời (Mác 11:1-3). Phần lớn thời gian của họ với Chúa Jêsus chứa đầy những sự việc mà họ không thể đoán trước và những mệnh lệnh dẫn đến những hoàn cảnh mà họ không thể tưởng tượng được (Mác 6:35-44). Vai trò của họ không phải là sáng tạo để làm cho mọi thứ tốt hơn cho Chúa Jêsus (Mác 9:5-7) mà là tin rằng Chúa biết những gì Ngài đang làm và họ chỉ cần tuân theo những gì Ngài đã truyền (Mác 14:37-38).

Chúa Jêsus biết trước những khó khăn mà các môn đồ của Ngài sẽ đối diện, nhưng Ngài cũng đưa ra giải pháp (Mác 11:3). Sau đó, thấy trước được Hội Thánh sẽ bị bắt bớ dữ dội, Ngài hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn họ: “Vả, khi họ điệu các ngươi đi nộp, chớ có ngại trước về điều mình sẽ nói, nhưng đến giờ đó, hãy nói theo lời sẽ ban cho; vì ấy không phải các ngươi nói, bèn là Đức Thánh Linh vậy.” (Mác 13:11). Ngài không yêu cầu họ phải tỏ ra thông minh và sắc bén đến mức có thể tự mình đối phó với những câu hỏi đầy hoài nghi và đáng sợ. Chúa Jêsus đã chỉ cho họ những lời phải nói như thế nào, thì Đức Thánh Linh cũng sẽ tiếp tục làm như vậy.

Khi nghĩ đến trách nhiệm làm chứng về ân điển của Đấng Christ và chia sẻ Phúc Âm, chúng ta càng thêm sợ hãi khi thấy trước sự chống đối và nghi ngờ khả năng mình có thể trả lời các câu hỏi khó. Đừng lo lắng! Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn bạn. Hãy đọc Quyển Sách mà Ngài đã hà hơi và lắng nghe những lời Ngài thúc giục trong lòng, là những điều luôn phù hợp với Kinh Thánh. Tất cả những ai thuộc về Chúa Jêsus nên sẵn sàng để được Chúa sử dụng – trong những hoàn cảnh mới lạ, với những người không ngờ, khi chưa được chuẩn bị, và vào lúc không thuận tiện (1 Phi-e-rơ 3:15) – tuy nhiên Ngài đã biết mọi việc sẽ kết thúc thế nào ngay từ khi mọi việc chỉ mới bắt đầu và sẽ không làm thất vọng bất cứ ai lắng nghe sự kêu gọi và sẵn lòng vâng lời Ngài. Nếu bạn muốn được Chúa Jêsus sử dụng, thì Ngài hứa rằng Ngài không để bạn một mình (Ma-thi-ơ 28:19-20; Giăng 14:18).

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì Ngài biết mọi việc ở tương lai, và con có thể tin cậy Ngài chu cấp tất cả những điều con cần. Xin tha thứ cho con vì có những lúc con nghi ngờ Lời Ngài, sự hiện diện và sự hướng dẫn của Ngài khi đối diện với những tình huống khó khăn. Xin giúp con học cách tin cậy Ngài và vâng lời Ngài nhất là trong cách trả lời những người gây khó khăn cho con vì con vâng lời Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn