Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lời cảnh báo gây sửng sốt

Kinh Thánh: Mác 11:12-14

“Sáng ngày, khi đã lìa làng Bê-tha-ni rồi, thì Ngài đói. Vừa thấy đàng xa một cây vả có lá, Ngài đến đó xem hoặc có chi chăng; song, tới gần rồi, chỉ thấy có lá mà thôi, vì bấy giờ không phải mùa vả. Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng: Chẳng hề có ai ăn trái của mầy nữa! Các môn đồ đều nghe lời ấy.” (BTT)

Tình tiết này được chia làm hai phần. Hôm nay chúng ta đọc phần đầu tiên; và phần tiếp theo là ở Mác 11:20-21, xen giữa (và mở rộng) việc Chúa Jêsus dẹp sạch đền thờ. Giống như nhiều điều Chúa Jêsus đã làm và nói, điều này khiến các sứ đồ tập sự sửng sốt. Nhưng giống như mọi cú sốc, nó khiến họ không thể nào quên được; đây là điều Chúa Jêsus muốn, vì chức sứ đồ của họ cần được định hướng không chỉ bởi sự vinh hiển, mà còn cả sự phán xét trong tương lai.

Nói với cây cối không phải là trách nhiệm bình thường của con người, nhưng Đấng Tạo Hóa có quyền làm vậy, giống như Ngài đã làm với gió và biển (Mác 4:39-41). Tình tiết này thật sự là một ví dụ cho thấy quyền năng và thẩm quyền xét đoán của Chúa Jêsus. Ngay trước Lễ Vượt Qua, vào tháng Ba hoặc tháng Tư, cây vả sẽ nứt lộc có thể ăn được. Chúng không phải là những trái vả được thu hoạch sau đó trong năm. Nhưng chúng là thức ăn ngon, và là bằng chứng cho thấy cây sẽ đơm hoa kết trái sau đó trong năm. Chúa Jêsus dừng lại để kiểm tra cây vả này; trông nó khỏe mạnh, lá xanh tốt… nhưng tất cả đều không có trái xanh ngon nào cả. Cây vả đó không “đạt tiêu chuẩn”.

Các môn đồ hiểu rằng Chúa Jêsus đã quở cây vả (Mác 11:20-21). Câu hỏi trong đầu họ ắt hẳn là: “Tại sao lại như vậy?” Câu trả lời đã có trong Giê-rê-mi 8:13: “Đức Giê-hô-va phán: Thật, ta sẽ diệt hết chúng nó. Chẳng còn trái nho trên cây nho; chẳng còn trái vả trên cây vả; lá sẽ khô rụng; những điều ta đã ban cho, sẽ bị cất lấy!” Đây là phép ẩn dụ về sự vô tín của dân Y-sơ-ra-ên, giống như lời nhận xét của Chúa Jêsus trong Mác 12:9. Thế nên, phép ẩn dụ này cũng nói đến việc mở mang Phúc Âm cho dân ngoại.

Khi Chúa Jêsus quở cây vả , Ngài đang giải thích sự đoán phạt của Ngài trên dân Y-sơ-ra-ên (Ma-thi-ơ 3:10). Giống như cây vả, dân sự của Ngài trông tốt đẹp, nhưng không có kết quả cho nước Đức Chúa Trời. Sẽ đến lúc họ không còn cơ hội nào nữa. Khi Chúa Jêsus quở cây vả, chỉ Lời của Ngài thôi cũng đủ để làm mất hết nhựa sống của nó. Và đó là điều sẽ xảy đến với tất cả những ai từ chối tin nhận Đấng Christ của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 24:36-44).

Chúa cố ý để các môn đồ nghe được điều đó, và chúng ta cũng vậy. Chúng ta cần hiểu rằng Chúa Jêsus sẽ xét đoán cách mạnh mẽ, và khi Ngài phán, điều đó luôn được ứng nghiệm (Ê-sai 55:11). Kết cục của cây vả rất thê thảm. Điều đó sẽ xảy đến với tất cả những ai không có dấu hiệu của đời sống thuộc linh có kết quả, không có bằng chứng cho thấy họ được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự vào lòng. Đó là lý do tại sao chúng ta được kêu gọi để trở thành một dân rao truyền Phúc Âm, là những người nam và những người nữ với sứ điệp làm thế nào để được cứu khỏi cơn thạnh nộ hầu đến. Việc công bố Tin Lành là bằng chứng cho thấy bản thân chúng ta được cáo trách bởi tội lỗi, sự công bình và sự phán xét. Như Phao-lô đã nói: “Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta đều tin…” (II Cô-rinh-tô 5:11). Trách nhiệm đó đã định hướng các sứ đồ và sẽ tiếp tục định hướng Hội Thánh; đó là trách nhiệm mà chúng ta không thể làm ngơ.

Kính lạy Cha Thánh! Tạ ơn Ngài vì Chúa Jêsus có thẩm quyền và quyền năng để phán xét mọi tội nhân và ban sự cứu rỗi cho tất cả những ai tin Ngài. Xin Chúa tha tội cho con vì con đã quá bận tâm đến thế gian ngày nay đến nỗi không xét lại đời sống của con và sự tương tác của con với người khác trước sự phán xét hầu đến. Xin Chúa giúp con trở nên kết quả cho Ngài và giúp con rao truyền Phúc Âm cho người khác trước khi quá muộn. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn