Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kiêng ăn và dự tiệc

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:14-15

“Khi ấy, các môn đồ của Giăng đến tìm Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn đồ thầy không kiêng ăn? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn.” (BTT)

Vào thời Chúa Jêsus, kiêng ăn là một phần của nếp sống tin kính. Kiêng ăn cho thấy sự cần thiết phải ăn năn tội lỗi và chuyên tâm cầu nguyện (Ê-xơ-tê 4:3,16). Tuy nhiên, việc này dễ trở thành một nghi thức tôn giáo đầy kiêu ngạo (Ma-thi-ơ 6:16-18). Đức Chúa Trời muốn con người ăn năn với tấm lòng tan vỡ hơn là những kẻ sùng đạo với gương mặt u ám giả tạo. Giô-ên 2:12-13 chép rằng: “Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ”.

Những thực tập sinh tôn giáo kiêng ăn như một phần trong kỷ luật hàng ngày của họ, nhưng các môn đồ của Chúa Jêsus thì lại không. Điều này khiến nhiều người chỉ trích họ. Làm sao mà họ nên thánh được nếu cứ dành thời gian ăn với Chúa Jêsus hết bữa này đến bữa khác khi rao giảng về nước Đức Chúa Trời cho từng cá nhân, gia đình và cộng đồng? Chúa Jêsus nói rằng không ai lại kiêng ăn khi dự tiệc cưới cả – vì đó là một bữa tiệc mừng. Ngài ví mình như chàng rể được bao quanh bởi những người đang vui vẻ dự tiệc cưới.

Kinh Thánh nói về Hội Thánh như là “nàng dâu của Đấng Christ” (Ê-phê-sô 5:25; Khải huyền 21:2). Chúa Jêsus đang tập họp dân sự đặc biệt của Ngài đặng cưới làm nàng dâu. Tuy nhiên, trong chức vụ của mình, Ngài đã nhiều lần nhắc nhở các môn đồ rằng về mặt thể xác, Ngài sẽ không ở cùng họ mãi mãi – thật vậy, Ngài sẽ được đem đi khỏi họ… ở đây ám chỉ sự than khóc và buồn bã đã trở thành hiện thực đối với họ khi Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá và được chôn.

Kể từ khi Chúa Jêsus phục sinh và thăng thiên, Đấng Christ ở với chúng ta và Thánh Linh của Ngài ở trong chúng ta, và chúng ta vui mừng vì thuộc về Ngài. Tuy nhiên, chúng ta cũng đau buồn và than khóc vì tội lỗi của mình, tức sự xúc phạm mà chúng ta gây ra cho Ngài khi không vâng phục mạng lệnh của Ngài. Nhưng điều đó sẽ không kéo dài mãi. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp Ngài mặt đối mặt và được giải thoát khỏi thói quen phạm tội: chúng ta sẽ được giống như Chúa (1 Giăng 3:2). Vì vậy, từ giờ cho đến lúc đó, chúng ta sống trong tâm trạng vui mừng vì được yêu thương với tư cách là nàng dâu của Chúa, song vẫn phải than khóc về tội lỗi của mình. Cho đến khi chúng ta gặp Ngài trên thiên đàng thì những kỷ luật thuộc linh như là ăn năn và ngợi khen vẫn cần thiết – không phải để được Chúa ban ơn mà để nhận biết chúng ta phụ thuộc vào Ngài.

Kính lạy Đức Chúa Trời, cảm ơn Cha đã ban cho chúng con tất cả tình yêu của Ngài. Chúng con không bao giờ có thể kiếm được tình yêu đó. Xin tha thứ cho chúng con vì những tội lỗi đã làm tổn thương mối tương giao của chúng con với Ngài. Xin giúp chúng con tiếp tục thực hiện những kỷ luật thuộc linh như là ăn năn và ngợi khen. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn