Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Không tha thứ là tội

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 18:32-35

“Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta; ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy.” (BTT)


Người chủ trong ẩn dụ trên đại diện cho Đức Chúa Cha, Đấng sẵn sàng tha thứ cho tất cả những ai cầu xin Ngài thương xót, với giá phải trả là chính Ngài (sự chết của Chúa Jêsus Christ). Một người đầy tớ nợ một số tiền lớn, được tha nợ nhưng anh ta không biết ơn; thay vào đó, anh ta lại tàn nhẫn với một đầy tớ khác nợ tiền mình (Mat 18:28-31). Các đầy tớ khác phản đối rất mạnh nên chủ đã gọi người đầy tớ đầu tiên đến để nói chuyện.

Người chủ xử lý người đầy tớ dựa theo nguyên tắc công bằng (điều mà theo lẽ thường có vẻ đúng hoặc sòng phẳng). Ông giải thích rằng mình đã hủy món nợ rất lớn (tương đương 10.000 bao vàng – Ma-thi-ơ 18:24) khi người đầy tớ cầu xin ông thương xót. Rồi ông nói với người đầy tớ rằng lẽ ra anh ta cũng phải thương xót người nợ tiền của anh ta. “Ngươi há lại chẳng nên…?” Người đầy tớ có nghĩa vụ đạo đức là phải miễn hết nợ cho người khác, nhưng anh ta không hiểu điều mình nên làm.

Người chủ rất tức giận, cũng là điều hợp lý thôi. Lòng bao dung của ông đã không được đón nhận bằng sự biết ơn, mà lòng tham của người đầy tớ lại càng gia tăng. Lời đe dọa trừng phạt không còn nữa. Giờ đây người đầy tớ cho rằng anh ta có thể làm bất cứ điều gì mình thích mà không sợ bị phạt. Dù món nợ được hủy bỏ, nhưng người chủ vẫn có quyền trừng phạt người đầy tớ vì đã không biết tha thứ. Chúa Jêsus nói rằng Đức Chúa Cha vẫn có quyền trừng phạt những ai nhận được sự tha thứ của Ngài nhưng từ chối tha thứ cho người khác.

Tha thứ là điều thường thấy trong vương quốc Đức Chúa Trời. Chúa đánh đổi tội lỗi của chúng ta bằng ân điển của Ngài; tất cả với giá rất cao là chính Ngài. Ngài mong muốn hết thảy mọi người đều ăn năn và đón nhận ân điển có sẵn dành cho tất cả. Thế nhưng một số người không quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ của tình yêu thương và lòng biết ơn với Đức Chúa Trời và không muốn sở hữu các giá trị của gia đình hay vương quốc của Ngài. Sứ điệp cho các môn đồ cũng áp dụng cho chúng ta. Nếu chúng ta không tha thứ cho người có lỗi với mình, lẽ nào Đức Chúa Trời sẽ không trừng phạt chúng ta sao? Vì vậy, hành động thật rõ ràng: nếu chúng ta nhận được sự thương xót, thì chúng ta phải bày tỏ lòng thương xót vì cớ Đấng Christ.

Lạy Chúa là Đấng tối cao, con cảm ơn Ngài vì lòng thương xót bao la và ân điển sâu đậm của Chúa bao phủ tội lỗi của con, nhưng là điều Ngài phải trả giá bằng chính Ngài để con tự do nhận lãnh. Con thật xấu hổ khi nghĩ đến những người mình đã không tha thứ khi họ xin tha thứ. Xin thay đổi tấm lòng con để con học cách khát khao những giá trị mà Chúa đặt để trong gia đình và vương quốc của Ngài. Xin giúp con biết tha thứ cho những người phạm lỗi với con và để Ngài “xử lý” sai phạm của họ. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn