Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Không còn gì để nói

Kinh Thánh: Lu-ca 1:18-25

“Xa-cha-ri thưa rằng: Bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. Thiên sứ trả lời rằng: Ta là Gáp-ri-ên, đứng trước mặt Đức Chúa Trời; Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng nầy. Nầy, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm. Bấy giờ, dân chúng đợi Xa-cha-ri, và lấy làm lạ, vì người ở lâu trong nơi thánh. Khi Xa-cha-ri ra, không nói với chúng được, thì họ mới hiểu rằng người đã thấy sự hiện thấy gì trong đền thánh; người ra dấu cho họ, mà vẫn còn câm. Khi những ngày về phần việc mình đã trọn, người trở về nhà. Khỏi ít lâu, vợ người là Ê-li-sa-bét chịu thai, ẩn mình đi trong năm tháng, mà nói rằng: Ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi, khi Ngài đã đoái đến tôi, để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người.” (BTT)

Thiên sứ đã thông báo rằng cặp vợ chồng già sẽ sanh ra một bé trai. Thoạt tiên, câu hỏi của Xa-cha-ri có vẻ rất hợp lý. Ông và vợ biết rằng khả năng sinh sản của họ theo sinh học đã không còn. Nhưng đó không chỉ là một vấn đề của tuổi già; họ cũng chưa bao giờ sinh con. Mặc dù đã cầu nguyện xin một đứa con trong nhiều năm(Lu-ca 1:13), thầy tế lễ Xa-cha-ri không tin rằng Đức Chúa Trời sẽ nhậm lời. Đó là lý do tại sao thiên sứ quở trách sự vô tín của Xa-cha-ri và khiến ông câm lặng trong chín tháng .

So sánh những câu hỏi của vị tế lễ già với câu hỏi của Ma-ri: “Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? (Lu-ca 1:34). Thầy tế lễ bị quở trách trong khi trinh nữ Ma-ri thì được ban phước. Rõ ràng, Đức Chúa Trời biết rõ động cơ trong lòng mỗi người, nhưng Ngài xem xét kỹ hơn, chúng ta cũng có thể thấy vấn đề của Xa-cha-ri. Ông nói “Bởi sao tôi biết được điều đó?” Ông là một thầy tế lễ, nhưng không chuẩn bị để chấp nhận Lời Đức Chúa Trời là đúng. Khi những người hầu việc Đức Chúa Trời nghi ngờ Lời Ngài, thì họ không còn gì để nói. Đây là lý do tại sao Xa-cha-ri không thể nói được. Đó vừa là một hình phạt vừa là một dấu hiệu. Còn Ma-ri, cô tin lời thiên sứ nhưng cũng rất quan tâm muốn biết Chúa sẽ làm điều đó như thế nào!

Xa-cha-ri đã ở trong đền thờ một thời gian dài. Mọi người đều tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Đức Chúa Trời đang giải quyết một người sùng đạo không có đức tin, một thầy tế lễ không tin rằng Đức Chúa Trời sẽ nhậm lời cầu nguyện của mình – mặc dù tên của Xa-cha-ri có nghĩa là “Đức Chúa Trời đã ghi nhớ”. Có vẻ như cha mẹ ông có đức tin hơn con trai họ.

Lời Đức Chúa Trời là “thật và dành cho bạn”! Việc không tin những gì Đức Chúa Trời phán khiến bạn không còn gì để nói, điều này không còn có giá trị gì đối với Nước Đức Chúa Trời. Các nhà lãnh đạo tôn giáo giống như Xa-cha-ri thà nên giữ im lặng hơn là làm mờ ám sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời bằng những lời nói thiếu hiểu biết (Gióp 38: 2). Chúa Jêsus gọi họ là “kẻ mù dẫn đường”, “mồ mả tô trắng” và “dòng dõi rắn độc”(Ma-thi-ơ 23: 13-26). Xin đừng như họ! Hãy cẩn thận nếu bạn có trách nhiệm dẫn dắt dân sự của Đức Chúa Trời – tại gia đình, nhà thờ, cộng đồng hoặc nơi làm việc: Lời Đức Chúa Trời sẽ luôn được thực hiện, nhưng chỉ những ai tin cậy Ngài mới có thể tự tin công bố những Lời ấy.

Lạy Chúa là Đấng phán hôm nay. Cảm ơn Ngài đã nói chuyện với con qua Lời Ngài. Xin tha thứ cho con vì đã không tin những gì Ngài viết trong Kinh Thánh, khiến con không còn gì có giá trị thuộc linh để giao tiếp trong thế giới khốn khó này. Xin giúp con tin vào những gì Ngài phán, và sẵn sàng áp dụng vào thực tế, để con nhận được phước lành của Ngài khi nói chuyện với người khác trong Danh Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn